"Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς" (Κατά Ιωάννη 8,32).

Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014

Ο ΑΓΙΟΣ ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ ΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΣΧΑΤΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ

Το χάραγμα του αντιχρίστου (Αποκάλυψη 13,16) -
τοιχογραφία σε Αγιορείτικη Μονή.
«Αυτά που είπαμε εκ των προτέρων, για να γνωρίσετε την ταραχή και την οδύνη που θα επιπέσει κατά τους έσχατους καιρούς και την συμπεριφορά όλων των ανθρώπων μεταξύ του ενός προς τον άλλον και τον φθόνο και το μίσος και τη φιλονικία που παρατηρούνται και την αμέλεια των Ποιμένων για τα πρόβατα και την έλλειψη διαθέσεως υποταγής του λαού προς τους ιερείς. Γι΄ αυτόν το λόγο όλοι θα πορεύονται σύμφωνα με την ιδίαν θέλησιν. Και τα τέκνα θα σηκώνουν χέρι κατά των γονέων, η γυναίκα θα παραδώσει τον άνδρα της στον θάνατο και ο σύζυγος θα οδηγήσει τη γυναίκα του ως υπεύθυνης στο δικαστήριο. Οι δεσπότες θα συμπεριφερθούν προς τους δούλους των απάνθρωπα και οι δούλοι προς τα αφεντικά των θα περιβληθούν με διάθεση ανυποταξίας. Κανείς δεν θα αισθάνεται σεβασμό προς τα ασπρόμαλλα γηρατειά και το κάλλος του νεώτερου κανείς δεν θα λυπηθεί. Οι ναοί του Θεού θα γίνουν σαν απλές κατοικίες και παντού θα γίνουν καταστροφές των Εκκλησιών. Οι Γραφές θα καταφρονηθούν και τα άσματα του εχθρού πανταχού θα τραγουδηθούν. Πορνείες και μοιχείες και επιορκίες θα γεμίσουν την γη, φαρμακείες και μαντικά άσματα και μαντείες, πίσω από όλα τα ανωτέρω με σφοδρότητα και προθυμία θα επακολουθήσουν. Και γενικά από τους θεωρουμένους ως χριστιανούς θα εγερθούν τότε ψευδοπροφήτες, ψευδαπόστολοι, γόητες άνθρωποι, φθοροποιοί, κακοποιοί, ψευδόμενοι ο ένας προς τον άλλον, μοιχοί, πόρνοι, άρπαγες, πλεονέκτες, επίορκοι, κατάλαλοι, μισούντες ο ένας τον άλλον. Οι Ποιμένες θα συμπεριφέρονται ως λύκοι, οι ιερείς θα ασπάζονται το ψεύδος. Οι μοναχοί θα ποθήσουν τα του κόσμου, οι πλούσιοι θα ενδυθούν την ασπλαχνία. Οι άνθρωποι δεν θα βοηθήσουν τον πτωχό, οι δυνατοί θα αποβάλουν την ευσπλαχνία, οι δικαστές θα στερήσουν το δίκαιο από τους δικαίους και τυφλωμένοι από τα δώρα θα βγάλουν άδικη απόφαση. Και τί μιλώ για ανθρώπους, όπου και αυτά τα στοιχεία της φύσεως θα απαρνηθούν την φυσική των κατάσταση. Σεισμοί σε κάθε πόλη, λοιμώδεις ασθένειες σε κάθε χώρα, κεραυνοί ασυνήθιστοι και φοβερές αστραπές, οίκοι και αγροί κατακαίονται. Καταιγίδες ανέμων, οι οποίες διαταράσσουν χωρίς όρια την ξηρά και τη θάλασσα, ακαρπίες της γης, βουητό από τη θάλασσα και σάλος αφόρητος από την απώλεια ψυχών ανθρώπων. Σημαδιακές μεταβολές στον ήλιο και στη σελήνη, εκτροπές άστρων από τη θέση των, συγκρούσεις εθνών, καταστρεπτικοί άνεμοι, βολίδες χαλάζης επί του προσώπου της γης, χειμώνες άτακτοι και ασυνήθιστοι, παγετοί μεγάλοι, καύσωνες ανυπόφοροι, κεραυνοί αιφνίδιοι, εμπρησμοί απροσδόκητοι, μη αναμενόμενοι, γενικός θρήνος και οδυρμός σ΄ όλη την γη που δεν έχει παρηγοριά».

ΠΗΓΗ : ΑΓΙΟΣ ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ ΡΩΜΗΣ, ΒΕΠΕΣ 6, σσ. 278-279.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου