"Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς" (Κατά Ιωάννη 8,32).

Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2016

Ο ΑΓΓΕΛΟΣ, Η ΑΓΡΙΟΚΡΕΜΜΥΔΑ ΚΑΙ Η ΓΡΙΑ...


Ἦταν κάποτε μία γριά γυναίκα, ἡ ὁποία στή ζωή της δέν εἶχε κάνει κανένα καλό.

Ὅταν πέθανε, ὁ ἄγγελός της τήν πῆγε στό θρόνο τοῦ Θεοῦ, μά στό βιβλίο τῶν πράξεών της δέν ὑπῆρχε καμία καλοσύνη κι ἔτσι ὁ δρόμος της ἦταν γιά τήν κόλαση.

Ὁ ἄγγελός της στενοχωρήθηκε ἀφάνταστα. Ἀναζήτησε στίς πιό κρυφές σημειώσεις τοῦ βιβλίου τοῦ καθενός, μήπως καί βρεῖ κάποια καλή πράξη καί ἀναγκάσει τό Θεό πού εἶναι γεμάτος ἀγάπη νά τήν πάρει στόν Παράδεισο.

Ψάχνοντας, λοιπόν, βρῆκε ὅτι κάποτε ὅταν ἡ γριά σκάλιζε τόν κῆπο της, ἦρθε ἕνας ζητιάνος πού τῆς ζήτησε ἐλεημοσύνη. Ἡ γριά δέν ἤθελε νά δώσει τίποτα, ἀλλά ὁ ζητιάνος ἦταν πολύ ἐπίμονος. Τότε, ἀφοῦ νευρίασε, ἡ γριά τράβηξε μία ἀγριοκρεμμύδα καί τήν πέταξε στό ζητιάνο, γιά νά ἀπαλλαγεῖ ἀπό τήν παρουσία του.

Ὁ ἄγγελος χάρηκε καί εἶπε στό Θεό τό συμβάν. Τότε Αὐτός τοῦ εἶπε: "Πάρε μία ἀγριοκρεμμύδα κι ἄν μπορέσει ἡ γριά νά κρατηθεῖ ἀπ' αὐτήν καί βγεῖ ἀπό τήν κόλαση, ἄς τή φέρεις στόν Παράδεισο".

Ὁ ἄγγελος χάρηκε ἀφάνταστα, πῆρε μία ἀγριοκρεμμύδα καί κατηφόρισε στήν κόλαση. Ρώτησε ποῦ βρίσκεται ἡ γριά καί τῆς εἶπε τά εὐχάριστα. Ἡ γριά καταχάρηκε καί ἁρπάχτηκε ἀπό τήν ἀγριοκρεμμύδα πού κρατοῦσε ὁ Ἄγγελος καί ἄρχισε νά βγαίνει ἀπό τήν κόλαση.

Τότε συνέβη τό ἑξῆς παράδοξο. Ἀπό τά πόδια τῆς γριᾶς ἄρχισαν νά κρεμιόνται κι ἄλλοι κολασμένοι γιά νά ξεφύγουν ἀπό τόν τόπο τῆς βασάνου. Ὅμως ἡ γριά ἄρχισε νά τούς σπρώχνει φωνάζοντας: "Δικιά μου εἶναι ἡ ἀγριοκρεμμύδα, δέν ἔχετε θέση μαζί μου!". Ὁ ἄγγελος τήν παρακαλοῦσε νά δείξει ἀγάπη, ἀλλά ἡ γριά ἦταν ἀμετάπειστη. Κλωτσοῦσε τίς ἄλλες ψυχές καί φώναζε! Τότε ἡ ἀγριοκρεμμύδα ἔσπασε καί ἡ γριά καί ὅλες οἱ ἄλλες ψυχές ξαναγύρισαν στήν κόλαση.

Ὁ ἄγγελος λυπημένος ξαναγύρισε στόν Παράδεισο καί ἑτοιμάστηκε γιά ἕνα νέο ταξίδι στή γῆ κοντά σέ μία καινούρια ψυχή. Θά τόν συντρόφευε ἡ ἐλπίδα ὅτι αὐτή ἡ ψυχή θά μποροῦσε νά δείξει λίγη ἀγάπη, ὅσο κρατᾶ μία ἀγριοκρεμμύδα. Ὁ Παράδεισος ἄλλωστε, κερδίζεται γιά τόσο λίγο. (Φ. Ντοστογιέφσκυ, Ἀδελφοί Καραμαζώφ)

"ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΑ", ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ, ΕΤΟΣ ΛΔ΄,  ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ΄,  ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015, ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 396, σ. 13. ΚΑΙ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΚΕΚΟΙΜΗΜΕΝΑ ΠΑΙΔΑΚΙΑ ΘΕΛΟΥΝ ΤΑ ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΤΟΥΣ


Αὐτό τό γεγονός τό ἐδιηγεῖτο Γερόντισσα Ξένη, ὁσία πρώτη Ἡγουμένη τῆς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου στήν Αἴγινα, ὁποία ἦταν τυφλή. Τυφλή κατά τήν σωματική ὅραση, ἀλλά φωτισμένη καί μέ ὀξεία πνευματική ὅραση. Ἀποδεικνύει δέ ὅτι οἱ ψυχές τῶν κεκοιμημένων λυποῦνται, ὅταν οἱ συγγενεῖς ἀντί νά δοξολογοῦν τόν Θεό, σκληρύνονται καί λυποῦνται ὑπερβολικά.

Αυτή λοιπόν ἡ ἁγιασμένη μοναχή εἶχε μία ἀδελφή στήν Ἀθήνα, ἡ ὁποία εἶχε ἔξι κορίτσια καί ἕνα ἀγόρι,πού τήν ἐποχή ἐκείνη ἦταν ὀκτώ περίπου ἐτῶν. Ἡ μητέρα του, ἀλλά καί ὅλοι οἱ συγγενεῖς τό ὑπεραγαποῦσαν καί διότι ἦταν μονάκριβο, ἀλλά καί γιατί ἦταν πολύ καλό παιδάκι. Ἕνα σωστό ἀγγελάκι.

Μέ τόν ἐμφύλιο πόλεμο (1948) καί τά λεγόμενα Δεκεμβριανά, ὅπου ἐγίνοντο μάχες καί μέσα στίς πόλεις, σ’ ἕναν βομβαρδισμό τό ἀγοράκι, ἐνῶ γύριζε ἀπό τό σχολεῖο σκοτώθηκε.Ἔτσι αὐτό τό ἐπίγειο ἀγγελούδι διάνυσε γρήγορα τήν ἐπίγεια ζωή του γιά νά βρεθεῖ κοντά στόν Θεό σάν οὐράνιο πλέον ἀγγελούδι.

Η μητέρα πόνεσε πολύ. Ἀφήνοντας δέ τόν ἑαυτό της ἕρμαιο τοῦ πόνου, ἔπεσε στήν ἐφάμαρτη ὑπερβολή καί στήν ἀπελπισία, ἐνῶ σάν χριστιανή Ὀρθόδοξη ἤξερε ὅτι τό παιδάκι της ἦταν στήν χαρά τοῦ Οὐρανοῦ.

Αὐτή συμπεριφορά τῶν συγγενῶν ἔχει πολλές φορές ἀποδειχθεῖ πώς ἐνοχλεῖ τίς ψυχές πού βρίσκονται κοντά στόν Θεό, οἱ ὁποῖες χαίρονται μόνον ὅταν οἱ ἐπίγειοι συγγενεῖς δοξολογοῦν τόν Οὐράνιο Πατέρα, τόν χορηγό της αἰώνιας μακαριότητας καί Εὐεργέτη τῶν ἀνθρώπων, εἴτε βρίσκονται στόν πρόσκαιρο κόσμο εἴτε στόν ἀληθινό.

Ἔτσι λοιπόν καί σ’ αὐτή τήν περίπτωση τό ἀγοράκι ἐμφανίστηκε στόν ὕπνο τῆς μεγαλύτερης ἀδελφῆς του, ἡ ὁποία ἦταν πράγματι μία ἐνάρετη καί πιστή κοπελίτσα. Εἶδε λοιπόν τό ἀγοράκι στόν τάφο μέσα σέ νερά.
- Ἀδελφούλη μου, τοῦ εἶπε μέ λαχτάρα, γιατί εἶσαι μέσα στά νερά;
Κι ἐκεῖνο μέ παράπονο, ἀλλά καί μέ κάποια ἀγανάκτηση τῆς εἶπε:
- Ἔτσι μέ κατάντησαν τά δάκρυα τῆς μάννας μου!

Ὅταν πληροφορήθηκε βέβαια αὐτά ἡ μητέρα του, συναισθάνθηκε τό λάθος της, ζήτησε συγχώρηση ἀπό τόν Θεό καί γαλήνεψε. Δέν ἤθελε ἐπ’ οὐδενί νά πικραίνει τό ἀγγελάκι της ἀλλά πρό πάντων τόν Θεό.

Συνέβη ὅμως καί τό ἑξῆς, τό ὁποῖο καλό εἶναι νά τό ἔχουμε ὑπὄψιν μας. Στό παιδάκι αὐτό δέν ἔκαναν τά καθιερωμένα ἀπό τήν Ἐκκλησία μας μνημόσυνα, γιατί πίστευαν ὅτι δέν ἐχρειάζοντο, ἐπειδή ἦταν μικρό. Ἡ σκέψη αὐτή ὅμως εἶναι λανθασμένη. Ἡ κάθε ψυχούλα, ἀνεξαρτήτως ἡλικίας, θέλει τίς προσφορές της ἐνώπιόν τοῦ Θεοῦ καί τίς προσευχές.

Κυρίως ὅμως μερίδιο ἀπό τήν Θεϊκή Βασιλική Τράπεζα τοῦ Χριστοῦ, ὅταν γίνεται ἡ Θεία Λειτουργία, ὅταν γίνεται ἡ μνημόνευσή της στήν ἁγία Πρόθεση. Φάνηκε λοιπόν πάλι ὁ μικρούλης σ’ αὐτή τήν καλή του ἀδελφούλα, ἡ ὁποία τόν εἶδε ὅτι βρισκόταν σέ μία λαμπρή οὐράνια τράπεζα μαζί μέ ἄλλα παιδάκια, ἀλλά δέν εἶχε ἐκεῖνος μπροστά του πιάτο μέ φαγητό! Ἡ ἀδελφή του τόν ρώτησε τό γιατί καί τότε τῆς εἶπε:

Ἐσεῖς δέν μοῦ στείλατε φαγητό καί μ’ ἀφήσατε νηστικό! Ἡ κοπέλα τό εἶπε στήν μητέρα της καί ἔκαναν τά ἀπαραίτητα μνημόσυνα. Τότε ἡ ἀδελφή του τόν ξαναεῖδε σ’ ἐκείνη τήν τράπεζα, ἀλλά αὐτή τή φορά νά τρώει εὐχαριστημένος ἀπό ἕνα πλούσιο πιάτο μέ φαγητό πού εἶχε μπροστά του.Ἔτσι, γιά μία ἀκόμη φορᾶ βγαίνει τό συμπέρασμα πώς καί τά μικρά κεκοιμημένα παιδάκια θέλουν τά μνημόσυνά τους!...

Πηγή: «ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ - "ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΑ", ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ, ΕΤΟΣ ΛΔ΄, ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ΄,  ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015, ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 397, σ. 19 κ.ε.Κυριακή, 25 Σεπτεμβρίου 2016

Ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ


Στό πεζούλι τῆς Ἐκκλησιᾶς ἕνας ὀλιγογράμματος Παπάς κατηχοῦσε τό μικρό ποίμνιό του καί ἔλεγε: «Ὁ ἄνθρωπος ἔχει τρεῖς φίλους.

Ὁ πρῶτος τόν ἐγκαταλείπει τήν ὥρα τοῦ θανάτου. Ὁ δεύτερος στόν τάφο του. Καί ὁ τρίτος τόν συνοδεύει στό... δικαστήριο τοῦ Θεοῦ».

Ποιοί εἶναι αὐτοί οἱ τρεῖς; Τόν ἐρώτησαν οἱ χωρικοί καί ἐκεῖνος τούς ἀπάντησε:

Ὁ πρῶτος εἶναι τά ἐπίγεια ἀγαθά πού τόν ἐγκαταλείπουν τήν ὥρα τοῦ θανάτου. Ὁ δεύτερος εἶναι οἱ συγγενεῖς καί φίλοι πού τόν ἀποχωρίζονται στό μνῆμα. Καί ὁ τρίτος εἶναι τά ἔργα του, τά ὁποία τόν συντροφεύουν στό δικαστήριο τοῦ Θεοῦ.


ΠΗΓΗ : "ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΑ", ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ, ΕΤΟΣ ΛΔ΄, ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ΄,  ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015, ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 397, σ. 23.ΜΕΤΑΣΤΑΣΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ - ΚΗΡΥΓΜΑ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΗ

Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου 2016

ΤΟ ΧΑΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΙΑΣ - ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Γ. ΜΠΙΛΑΛΗ
προφήτης λισσαος ταν γιός το Σαφάτ, πό τό χωρίο ελμούθ, τή γ το Ρουβήμ. πρξε βοηθός το Προφήτου λία. ταν Προφήτης λίας φυγε κατά τόν γνωστό θαυμαστό τρόπο – φηρπάγη ες Ορανούς, ζν μέ φιππο ρμα, Προφήτης λισσαος συνέχισε τό ργο του, φο λαβε τήν Μυλωτή το λία (κάπα). Μεταξύ τν πολλν προφητειν του, σπουδαία εναι καί Προφητεία του γιά τήν παρουσία το Χριστο. γέννησή του πως ναφέρεται στήν Παλαιά Διαθήκη, πρξε ταυτόχρονη μέ να συγκλο­νιστικό – θαυμαστό – γεγονός. Μία δαμάλα πού τήν προσκυνοσαν γιά Θεό, μούγκρισε τόσο δυνατά πού κούστηκε μέχρι τά εροσόλυμα. ρχιερέας, φωτισθες επε: «Σήμερα γεννήθηκε προφήτης, πού θά συντρίψει τά εδωλα» καί πραγματικά Προφήτης λισσαος μέ τά πολλά θαυμαστά ργα καί σημεα πού καμε δήγησε πολλούς ουδαίους πό τήν εδωλολατρία στόν ληθινό Θεό.

Μερικά πό τά θαύματά του: Καθάρισε τά νερά τς εριχος, νέστησε πολλούς νε­κρούς. Καθάρισε τόν Νεέμαν τόν Σύρο πό τή Λέπρα, τόν πηρέτη το Νεέμαν Γιεζ τόν καμε λεπρό, τιμωρώντας τον γιά τή φιλαργυρία. ξ ο καί τό λόγιο « λέπρα το Γιεζ». «Καί ν κοιμήσει προφήτευσεν τό σμα ατο» λέγει σοφός τς Σοφίας Σειράχ, γιά τόν προφήτη λισσαο, ποος καί κ το τάφου νέστησε πολλούς νεκρούς. κοιμήθη πί Βασιλέως ως καί νεταφιάσθη μέ πολύ θρνο πό τό λαό το σραήλ στή Σεβαστούπολη τς Σαμάρειας. τάφος του χαιρε μεγάλης τιμς πό τούς βραίους μέχρι πού βεβηλώ­θηκε πό τόν ουλιανό τόν παραβάτη.Καί τώρα λίγα λόγια γιά «τό χάρισμα τς θεοπνευστίας – προφητείας».

λέξη θεοπνευστία, θυμίζει θεία πνοή καί συνδέει ερά πρόσωπα μετά το Θεο. Τά πρόσωπα ατά σαν π.Χ. ο προφτες, μ.Χ. ο πόστολοι , ο Εαγγελιστές καί γιος ωάννης Πρόδρομος.

Σήμερα πολλοί γιοι νθρωποι το Θεοχουν τό λεγόμενο – «προορατικό χάρι­σμα» διαφορετικό πό τήν προφητεία.

Θεοπνευστία παραστατικά φαρμόζεται στό σχμα τηλεφώνου, που στό να κρο εναι Θεός, τό στόμα το Θεο καί στό λλο κοή το νθρώπου προφήτου που μεταφέρει στούς νθρώπους, σα κουσε μυστικς.

΄τσι τό πνεμα τό γιο ερίσκεται θέατο, πλησίον τς διανοίας τς καρδίας τν πεσταλμένων το Θεο. Συνεπς ο θεόπνευστοι καί πνευματοκίνητοι νθρωποι σαν κατά βάθος σάλπιγγες καί ργανα το πνεύματος καί τό σάλπισμά τους ξλθε στά πέρατα τς οκουμένης.

θεοπνευστία δέν καταργε τήν προσωπικότητα, λλά τήν νισχύει καί τήν φωτίζει διά νά περιπτυχθε ντονώτερα τό πνεμα το Θεο, ντός το θεοπνεύστου σκεύους, πως εστοχα λέγει πόστολος Παλος.

Τήν πραγματικότητα τς παρουσίας το γίου Πνεύματος πρός λους τους νθρώπους χοντας πόψιν του πόστολος Παλος λέγει: «Νά μή λυπτε τό πνεμα το Θεο μέ νυπακοή, λλά νά τό εχαρισττε διά τς συνεχος πακος σέ σα σς παγορεύει ψι­θυριστά στή σκέψη. Πρέπει, λοιπόν, νά εμεθα πολύ προσεκτικοί στε νά μήν κπέσουμε τς Θείας Χάριτος γιατί διαφορετικά γινόμεθα «χρεοι» νώπιον το Θεο. ούδας εχε λάβει πνεμα καί ξουσία πό τό Χριστό, «λλ’ οκ βουλήθη συνιέναι» καί ξεδίωξε μέ τήν διαγωγή του τό πνεμα τς αωνίας ζως, συνδεθείς μέ τό πονηρό πνεμα το θανά­του καί το λέθρου.

κκλησία μας τιμ καί προβάλλει τούς Προφήτας καί γίους, πού γιναν ργανα το Παρακλήτου, κάθε χρόνο μέ φιερωμένες ορτές, στε νά μπνεόμεθα π’ ατούς καί νά ποδειχθομε μέλη τς δανικς πολιτείας το Θεο, συμπολίτες τν προφητν, τν εαγγελιστν καί γίων, συγκληρονόμοι το ησο Χριστο. μήν.

ΠΗΓΗ : "ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΑ", ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ, ΕΤΟΣ ΛΔ΄,  ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ΄,  ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015, ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 397, σ. 17 κ.ε.