"Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς" (Κατά Ιωάννη 8,32).

Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2014

H ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΜΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ


Καινή Διαθήκη
Διαβάστε ... "Το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον " .... Αρχείο μορφής PDF 959 KB ... κλικ Εδώ
Διαβάστε ... "Το κατά Μάρκον Ευαγγέλιον " .... Αρχείο μορφής PDF 276 KB ... κλικ Εδώ
Διαβάστε ... "Το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον " .... Αρχείο μορφής PDF 1017 KB ... κλικ Εδώ
Διαβάστε ... "Το κατά Iωάννην Ευαγγέλιον " .... Αρχείο μορφής PDF 759 KB ... κλικ Εδώ
Διαβάστε ... "Πράξεις Αποστόλων" .... Αρχείο μορφής PDF 954 KB ... κλικ Εδώ
Διαβάστε ... "Προς Ρωμαίους " .... Αρχείο μορφής PDF 646 KB ... κλικ Εδώ
Διαβάστε... "Προς Κορινθίους Α' " .... Αρχείο μορφής PDF 439 KB ... κλικ Εδώ
Διαβάστε ... "Προς Κορινθίους Β' " .... Αρχείο μορφής PDF 308 KB ... κλικ Εδώ
Διαβάστε... "Προς Γαλάτας " .... Αρχείο μορφής PDF 199 KB ... κλικ Εδώ
Διαβάστε ... "Προς Εφεσίους " .... Αρχείο μορφής PDF 190 KB ... κλικ Εδώ
Διαβάστε... "Προς Φιλιππησίους " .... Αρχείο μορφής PDF 152 KB ... κλικ Εδώ
Διαβάστε... "Προς Κολοσσαείς " .... Αρχείο μορφής PDF 151 KB ... κλικ Εδώ
Διαβάστε... "Προς Θεσσαλονικείς Α' " .... Αρχείο μορφής PDF 141 KB ... κλικ Εδώ
Διαβάστε... "Προς Θεσσαλονικείς Β' " .... Αρχείο μορφής PDF 97 KB ... κλικ Εδώ
Διαβάστε... "Προς Τιμόθεον A' " .... Αρχείο μορφής PDF 163 KB ... κλικ Εδώ
Διαβάστε... "Προς Τιμόθεον Β' " .... Αρχείο μορφής PDF 136 KB ... κλικ Εδώ
Διαβάστε... "Προς Τίτον" .... Αρχείο μορφής PDF 101 KB ... κλικ Εδώ
Διαβάστε... "Προς Φιλήμονα' " .... Αρχείο μορφής PDF 80 KB ... κλικ Εδώ
Διαβάστε... "Προς Εβραίους " .... Αρχείο μορφής PDF 352 KB ... κλικ Εδώ
Διαβάστε... "Ιακώβου" .... Αρχείο μορφής PDF 165 KB ... κλικ Εδώ
Διαβάστε... "Α' Πέτρου " .... Αρχείο μορφής PDF 167 KB ... κλικ Εδώ
Διαβάστε... "Β' Πέτρου" .... Αρχείο μορφής PDF 128 KB ... κλικ Εδώ
Διαβάστε... "A' Ιωάννου " .... Αρχείο μορφής PDF 164 KB ... κλικ Εδώ
Διαβάστε... "Β' Ιωάννου , Γ' Ιωάννου , Ιούδα " .... Αρχείο μορφής PDF 122 KB ... κλικ Εδώ
Διαβάστε... "Αποκάλυψις Ιωάννου " .... Αρχείο μορφής PDF 503 KB ... κλικ Εδώ


ΕΚΟΙΜΗΘΗ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ


Μόλις πληροφορήθηκα εκ Φλωρίνης την κοίμηση του αγωνιστή Θεολόγου (-Φιλόλογου), συγγραφέα και Ιεροκήρυκα κ. Νικόλαου Σωτηρόπουλου, γνωστού στο Πανελλήνιο και το Εξωτερικό. Ο εκλιπών είχε χρηματίσει στενότατος συνεργάτης του μακαριστού Γέροντος Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτη και η σύμπτωση είναι ότι και οι δύο κοιμήθηκαν την ίδια ημέρα. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στην Ιερά Μονή Εισοδίων της Θεοτόκου «Μυρτιάς», Αιτωλοακαρνανίας, κοντά στο Αγρίνιο, αύριο περίπου στις 5 το απόγευμα. Ο Θεός ας αναπαύσει την ψυχή του «εν σκηναίς δικαίων». Αιωνία του η μνήμη !!


«ΠΩΣ ΔΥΝΑΤΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΛΑΛΟΥΣΑ ΕΝ ΑΠΛΟΤΗΤΙ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΜΥΔΡΑΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΟΣ ΣΟΥ» ; … - Η ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ ΚΑΝΤΙΩΤΗ

Κατά την χειροτονία του, η μοναδική φορά που
φόρεσε Αρχιερατική μίτρα.
«Θεοφιλέστατε ! Με βαθύτατην συγκίνησιν την ιεράν ταύτην στιγμήν ατενίζω προ του αγίου βήματος ιστάμενον εν μέσω της χορείας των της Εκκλησίας αγίων πατέρων και αδελφών σε, όστις εν βαθεία συστολή αναμένεις να λάβεις την χάριν του παναγίου και τελεταρχικού Πνεύματος και κατασταθείς Ποιμήν ποιμένων και ποιμενομένων.

Πώς δύναται γλώσσα λαλούσα εν απλότητι να δώσει έστω και αμυδράν περιγραφήν της προσωπικότητός σου ; ……..

Η Φλώρινα κατά το έτος 1942 εγνώρισε την πλουσίαν εις αποτελέσματα εθνικήν και θρησκευτικήν δράσιν σου, καρπός της οποίας υπήρξε και ο εν Φλωρίνη σύλλογος «Αγάπη», του οποίου το έργον συνεχίζεται μέχρι σήμερον.

Το έτος 1943 μέχρι το έτος 1945 επίσης ειργάσθης αποδοτικώς εν Κοζάνη. Ότε δε η πείνα και η δυστυχία εμάστιζον και αποδεκάτιζον τον πληθυσμόν, δεν εφείσθης κόπων και θυσιών, ιδρύσας την Χριστιανικήν Εστίαν συσσιτίων, εις την οποίαν εύρισκον καθημερινώς τροφήν οκτώ χιλιάδες άνθρωποι, οι οποίοι εσώθησαν από τον εξ ασιτίας θάνατον.

Από δε του έτους 1946 έως του 1947 με χαράν υπεδέχθεισαν τα Γρεβενά τον π. Αυγουστίνον, όστις μετέβαλε την άνυδρον γην εις τόπον πνευματικής ευφορίας……… Μέχρι σήμερον δε ο λαός των Γρεβενών διατηρεί αμείωτον την αγάπην του προς σε.

Το έτος 1947 και μέχρι του 1950 ετοποθετήθης εις έτερον νευραλγικόν τομέα, ίνα ως στρατιωτικός Ιεροκήρυξ προσφέρεις τας υπηρεσίας σου εις την στρατευομένην νεότητα. Ο δε Ραδιοφωνικός Σταθμός των Ενόπλων Δυνάμεων εν Λαρίση εδονείτο από τα φλογερά πατριωτικού και θρησκευτικού περιεχομένου γνωστά δια την αγωνιστικότητα των κηρύγματα σου. Εις σε δε οφείλεται και η έκδοσις του περιοδικού «Χριστιανός Στρατιώτης» εις σε οφείλεται.

Επίσης η Ιερά Μητρόπολις Καρυστίας εγνώρισε την ευεργετικήν σου δράσιν επί εν έτος.

Τέλος από του έτους 1951 μέχρι σήμερον, ως Ιεροκήρυξ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών έλαμψας εν λόγοις και έργοις. Όταν λέγωμεν έργα, τί πρώτον και τί ύστερον να αριθμήσωμεν !.......

Θεοφιλέστατε : Συ, όστις εδαπάνησας σεαυτόν εργαζόμενος αόκνως εν τω αμπελώνι του Κυρίου, συ όστις υπέστης αδίκους επιθέσεις εν τη ασκήσει των καθηκόντων σου, συ……… ακούεις ήδη την φωνήν του Πνεύματος του Κυρίου, την οποίαν ήκουσε προ είκοσι αιώνων και ο πρώτος μετά τον Ένα, ο απόστολος Παύλος. «Διαβᾶς εἰς Μακεδονίαν βοήθησον ἠμίν». Επάνελθε λοιπόν εις την προσφιλή σου Μακεδονίαν εν Επισκοπική εξουσία, και ως ταμειούχος της Θείας Χάριτος. Ο δρόμος της θυσίας και ο σταυρός των θλίψεων είναι ο κλήρος του πραγματικού επισκόπου.

Ας ευχηθώμεν πάντες, όπως ο Θείος της Εκκλησίας Δομήτωρ σε καταστήσει ακτινοβόλον φάρον στην ακριτικήν σκοπιάν, την οποίαν εκλήθεις να ποιμάνεις Θεοφιλώς».

(Ο λαός βροντοφωνάζει «Άξιος» - Ιερός Ναός Αγίου Κωνσταντίνου Ομονοίας).

ΠΗΓΗ : + ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΗ, Η ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΣ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΣ ΜΟΥ ΩΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ, ΠΡΕΣΠΩΝ ΚΑΙ ΕΟΡΔΑΙΑΣ, ΑΘΗΝΑ 1990. 


Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2014

ΤΕΣΣΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟ ΓΕΡΟΝΤΑ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ ΚΑΝΤΙΩΤΗ

Ο μακαριστός Γέρων π. Αυγουστίνος λειτουργών στη Βασιλική
του Αγίου Αχιλλείου της Πρέσπας. 
Συμπληρώνονται - στις 28 Αυγούστου - τέσσερα έτη χωρίς την παρουσία του αοιδίμου Γέροντος μακαριστού π. Αυγουστίνου Καντιώτη - Μητροπολίτη Φλωρίνης. Τέσσερα χρόνια, που πάψαμε να ατενίζουμε το γλυκύ όσο και σπινθηροβόλο βλέμμα του. τη βροντερή φωνή του. το ομολογιακό πνεύμα του. την καθαρότητα της σκέψης του. το γενναίο του εν Χριστώ Αποστολικό φρόνημα. το προφητικό του λόγο…….. Τέσσερα έτη χωρίς τον «Λέοντα της Ορθοδοξίας», όπως πολύ εύστοχα αποκλήθηκε.

Οι αναμνήσεις μας για το σεβάσμιο πρόσωπό του πολλές και αξέχαστες. Αλησμόνητες !!! Αγώνες, Αγώνες, Αγώνες για την Ορθοδοξία και την γλυκιά μας Πατρίδα. Τα δύο Αστέρια που μας έμαθε να αγαπούμε.

Όσο περνά ο χρόνος, τόσο συνειδητοποιεί κανείς το μέγεθος της προσωπικότητας του αειμνήστου πατρός Αυγουστίνου και κατανοεί το δυσαναπλήρωτο της απουσίας του.

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Προστασίας Ελληνικής Κληρονομιάς κ. Δημήτριος Καψάλας (Δημοσιογράφος, Οικονομολόγος και Εκδότης), όταν τίμησε τον αείμνηστο πατέρα Αυγουστίνο – για την εν γένει δράση του - με τιμητική πλακέτα και αναμνηστικό δίπλωμα τον Οκτώβριο του 1998 σημείωνε στο λόγο του με νόημα και τα εξής :

«Θα΄ λεγε κάποιος, πώς υπάρχουν 20 εκατομμύρια Έλληνες σήμερα στον κόσμο, άρα προς τί η διάκριση ;

Στην προκείμενη περίπτωση πρόκειται περί Έλληνος με κεφαλαίο το “E”, είδος δηλαδή εν ανεπαρκεία κατά τις προηγούμενες δεκαετίες, και ευτυχώς ευρισκόμενο εν αναγεννήσει προσφάτως.

Εννοούμε, βεβαίως, τον σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Φλωρίνης κ.κ. Αυγουστίνο του οποίου η προσφορά στην ακριτική αυτή περιοχή είναι ανυπολόγιστη.

Γνωρίζουμε ότι ο σεβασμιώτατος δεν αναμένει ούτε από εμάς ούτε από άλλους διακρίσεις. Η αγάπη που επιδεικνύουν προς το πρόσωπό του οι κάτοικοι της περιοχής – και όχι μόνον – είναι αφ΄ εαυτής υπεραρκετή και αποτελεί τη μέγιστη διάκριση, Όμως, η χειρονομία έχει σκοπό να συμβάλει στην αφύπνιση των υπνωδών συνειδήσεων και να τονίσει ότι η ελληνίδα γη εξακολουθεί να γεννοβολά άνδρες».

Πιστεύουμε ότι ο Παντοδύναμος Άγιος Θεός, θα μας αποστείλει νέα πρόσωπα που θα συνεχίσουν αταλάντευτα τους αγώνες υπέρ της Ορθοδοξίας και της γλυκιάς μας Πατρίδας, ως θεματοφύλακες της Ιεράς Παράδοσης και των Ιερών και Οσίων του Γένους.


ΤΕΤΡΑΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ


Στην Ιερά Μονή του Αγίου Αυγουστίνου θα γίνει αγρυπνία την ημέρα της κοιμήσεως του Γέροντα, στις 27-8-2014 πρός στις 28/8/2014 ημέρα Τετάρτη βράδυ. Ώρα ενάρξεως της αγρυπνίας 9 μ.μ. Θα γίνει το μνημόσυνο και στη συνέχεια θα διαβαστεί τρισάγιο στον τάφο του Γέροντα.Σάββατο, 23 Αυγούστου 2014

Ο ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΑΠΙΣΤΩΝ – ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ


Ο ΑΓΙΟΣ Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς ἔζησε σὲ ἐποχὴ δύσκολη. Οἱ Τοῦρκοι εἶχαν ἐπεκταθῆ. Ἡ σημαία τους ἔφτανε ἀπ᾿ τὴ Βιέννη ὣς τὸ Νεῖλο, κι ἀπ᾿ τὴ Βαγδάτη ὣς τὸ Ἀλγέρι. Ἦταν μιὰ ἰσχυρὰ αὐτοκρατορία, ποὺ τὴν ἔτρεμαν μικροὶ καὶ μεγάλοι. Ἰδίως στὴν Ἀλβανία τόσο εἶχαν ἐπιβληθῆ, ὥστε ἀπὸ τὶς 600 χιλιάδες Χριστιανοὺς εἶχαν μείνει μόνο 50 χιλιάδες. Κι αὐτοὶ θὰ σβήνανε καὶ θὰ γίνονταν Τοῦρκοι, ἂν δὲν παρουσιαζόταν ὁ ἅγιος Κοσμᾶς.
Ἐκήρυττε ὁ ἅγιος Κοσμᾶς. Ἀλλ᾿ ἀπέναντί του δὲν εἶχε μόνο Χριστιανούς. Εἶχε καὶ ἄλλους. Πήγαιναν καὶ ὡς κατάσκοποι, γιὰ νὰ πιάσουν κάποια λέξι ἀπὸ τὰ κηρύγματά του καὶ νὰ τὸν κατηγορήσουν στοὺς πασᾶδες.
Ἐκεῖνος πρόσεχε. Καὶ ἔσπερνε τὰ λόγια τοῦ Θεοῦ στὶς καρδιὲς ὅλων τῶν ἀνθρώπων, κι αὐτῶν ἀκόμη τῶν Τούρκων. Ἄλλοι μὲν ἀπὸ αὐτοὺς τὸν μισοῦσαν. Ἄλλοι πάλι τὸν ἄκουγαν ἀπὸ περιέργεια· ἔβλεπες μέσα στὰ ἀκροατήριά του νὰ εἶνε κι αὐτοί. Ἄλλοι ὅμως τὸν ἄκουγαν μὲ μεγάλη εὐχαρίστησι. Γιατὶ δὲν ἦταν ὅλοι οἱ Τοῦρκοι κακοί. Ὑπῆρχαν καὶ πολλοί, ποὺ εἶχαν καλὴ καρδιά.
Θὰ ἀναφέρω δυὸ – τρία παραδείγματα.

* * *

  σπόρος, ποὺ ἔρριχνε ἅγιος Κοσμᾶς, ἔμοιαζε μὲ τοῦ γεωργοῦ· ποὺ σπέρνει, καὶ ἄλλος πέφτει σὲ ἀγκάθια, ἄλλος σὲ πέτρες, ἄλλος στὸ δρόμο τὸν πατημένο, καὶ ἕνα μικρὸ μέρος τοῦ σπόρου ῥιζώνει στὸ καλὸ τὸ χῶμα. Ἔτσι καὶ οἱ Τοῦρκοι ἦταν ἄλλοι πατημένος δρόμος, ἄλλοι ἀγκάθια, μὲ κακίες καὶ ἐλαττώματα. Ἀλλὰ ἔχουμε καὶ μερικὰ παραδείγματα ὅπως ὁ Κούρτ – πασᾶς.
Αὐτὸς ἦταν ἀγᾶς καὶ κυβερνοῦσε ὁλόκληρη τὴν Ἀλβανία· πρωτεύουσά του εἶχε τὸ Βεράτι. Αὐτὸς πῆγε κι ἄκουσε τὸν ἅγιο Κοσμᾶ. Καὶ τόσο εὐχαριστήθηκε, ποὺ τοῦ ἔκανε ἕνα σκαμνί, ἄμβωνα, γιὰ ν᾿ ἀνεβαίνῃ νὰ κηρύττῃ. Καὶ ὁ ἅγιος Κοσμᾶς τὸ εἶχε πάντα μαζί του. Ὅπως ἀκριβῶς συνέβη μὲ τὸν Ἡρώδη καὶ τὸν Πρόδρομο. Ὁ Ἡρώδης ἦταν ἀλλόφυλλος, ἀλλόπιστος, ἀκόλαστος. Καὶ ὅμως, λέει τὸ Εὐαγγέλιο, στὴν ἀρχὴ ἄκουγε «ἡδέως», δηλαδὴ μὲ εὐχαρίστησι, τὰ λόγια τοῦ Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου (Μᾶρκ. 6,20). Ἀλλὰ μετά, ἐξ αἰτίας τῆς Ἡρωδιάδος, τὸν συνέλαβε καὶ τὸν ἔρριξε στὴ φυλακὴ καὶ τέλος τὸν ἀποκεφάλισε.
Ὅπως λοιπὸν ὁ Ἡρώδης στὴν ἀρχὴ «ἡδέως ἤκουε» τῶν ῥημάτων Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου, ἔτσι καὶ ὁ Κούρτ – πασᾶς ἄκουγε εὐχαρίστως τὰ λόγια τοῦ Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ. Ἀλλὰ κατόπιν ἄλλαξε καὶ διέταξε νὰ τὸν θανατώσουν. Πῶς ἄλλαξε; Πῆγαν Ἑβραῖοι ἀπὸ τὰ Γιάννενα στὸ Βεράτι. Ἀπ᾿ αὐτούς βρῆκε τὸ θάνατο ὁ ἅγιος Κοσμᾶς. Τὸν μισοῦσαν, γιατὶ τοὺς ἥλεγχε γιὰ τὴν ἀπιστία καὶ τὴν πλεονεξία τους. Αὐτοὶ πῆγαν καὶ βρῆκαν τὸν Κούρτ – πασᾶ. Τοῦ ζήτησαν νὰ τὸν βγάλῃ ἀπὸ τὴ μέση. Ἐκεῖνος δίσταζε στὴν ἀρχή. Ἀλλ᾿ ὅταν τοῦ ἔρριξαν τὰ φλουριά, πουγκιὰ χρυσὲς λίρες, τότε διέταξε καὶ τὸν ἀποκεφάλισαν.
Καὶ ὅπως ὁ Ἰούδας μετανόησε ποὺ παρέδωσε τὸ Χριστό, ἔτσι λένε καὶ ὁ Κούρτ – πασᾶς μετανόησε καὶ ἔκλαιγε στὸ σαράι γιατὶ ἔδωσε ἐντολὴ ν᾿ ἀποκεφαλισθῇ ὁ ἅγιος Κοσμᾶς.
  Ἄλλο παράδειγμα εἶνε τὸ ἑξῆς. Ὅταν ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ἔφτασε στὸ Τεπελένι, βρῆκε ἐκεῖ ἕνα ζωηρὸ Τουρκόπουλο 17 – 18 χρονῶν, ποὺ ἔβοσκε ζῷα. Αὐτὸ τὸν ἐρώτησε·
―Δὲ μοῦ λές, πατέρα, τί θὰ γίνω ἐγώ; Θὰ κάθωμαι ἐδῶ καὶ θὰ βόσκω πρόβατα καὶ γίδια;
Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς τοῦ λέει·
―Ἐσὺ μιὰ μέρα θὰ γίνῃς μεγάλος. Θὰ νικήσῃς, καὶ θά ᾿χῃς ὅλη τὴν Ἀλβανία δική σου.
Ὕστερα τὸ Τουρκόπουλο τὸν ξαναρωτᾷ·
―Δὲ μοῦ λές, θὰ πάω καὶ στὴν Πόλι;
Λυπημένος τότε ὁ ἅγιος Κοσμᾶς τοῦ εἶπε·
―Θὰ πᾷς, παιδί μου, ἀλλὰ μὲ κόκκινα τὰ γένεια.
Τὸ Τουρκαλβανόπουλο δὲν κατάλαβε τίποτα. Προφητεῖες ἦταν καὶ τὰ δύο ποὺ τοῦ εἶπε. Καὶ οἱ δύο λόγοι πραγματοποιήθηκαν.
Ὁ μικρὸς αὐτὸς ἦταν ὁ μετέπειτα περιβόητος Ἀλῆ – πασᾶς. Ὅταν μεγάλωσε γκρέμισε τὸν Κούρτ – πασᾶ, κυρίευσε τὸ σαράι του, καὶ ξάπλωσε τὴν ἐπικράτειά του μέχρι κάτω στὸν Ἀχελῷο. Ἔγινε μεγάλος καὶ πολύς. Γυναῖκα εἶχε τὴν περιβόητο κυρὰ – Βασιλική, ποὺ ἐπέδρασε ἐπάνω στὰ ἄγρια ἤθη του.
Ὁ Ἀλῆ – πασᾶς λοιπὸν τόσο πολὺ ἀγαποῦσε τὸν ἅγιο Κοσμᾶ, ὥστε μετὰ τὸ μαρτύριό του διέταξε νὰ κάνουν μιὰ θήκη καὶ νὰ βάλουν μέσα τὰ λείψανά του. Καὶ τὰ ὑποδέχθηκε στὰ Γιάννενα μὲ μεγάλη τιμή. Γονάτισε καὶ ἀσπάστηκε τὴν κάρα τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ.
Ἀργότερα ὑπερηφανεύτηκε καὶ τά ᾿βαλε μὲ τὸ σουλτᾶνο. Τότε ὁ σουλτᾶνος ἔστειλε στρατεύματα καὶ τὸν πολιώρκησαν στὴ λίμνη τῶν Ἰωαννίνων. Τὸν συνέλαβαν, τοῦ κόψανε τὸ κεφάλι καὶ τὸ στείλανε πεσκέσι στὸ σουλτᾶνο. Ἔτσι ὁ Ἀλῆ – πασᾶς πῆγε στὴν Πόλι, ἀλλὰ μὲ κόκκινα τὰ γένεια ἀπὸ τὰ αἵματα.
Εἶχε λοιπὸν ἐπίδρασι τὸ κήρυγμα τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ καὶ στοὺς ἀλλοπίστους, καὶ σ᾿ αὐτοὺς τοὺς Τούρκους ἀκόμη τύπου Ἀλῆ – πασᾶ.
 Παράδειγμα ἀκόμη τῆς μεγάλης ἐπιδράσεως τῶν λόγων τοῦ ἁγίου ἦταν καὶ τὸ ἑξῆς. Καθὼς μιλοῦσε, ἐκεῖ στὰ κακοτράχαλα βουνὰ τῆς Ἠπείρου, βγῆκε μέσα ἀπὸ μιὰ σπηλιὰ ἕνας φοβερὸς λῃστής, ποὺ ἔκοβε κεφάλια. Αὐτὸς εἶπε· Ἂς πάω κ᾿ ἐγὼ νὰ τὸν ἀκούσω αὐτόν… Πάει λοιπὸν καὶ ὁ λῃστὴς ἐκεῖ. Κρύφτηκε σ᾿ ἕνα μέρος καὶ τὸν ἄκουγε. Τὸν ἄκουγε καὶ δὲν χόρταινε. Τόση ἐντύπωσι τοῦ ἔκαναν τὰ λόγια τοῦ ἁγίου, ποὺ βγῆκε ἀπὸ τὴν κρυψώνα του, τὸν πλησίασε, ἔσπασε μπροστά του τὰ ὅπλα, τὰ μαχαίρια καὶ τὰ κουμπούρια, κι ἀπὸ τὴν ἡμέρα ἐκείνη ἔγινε Χριστιανός.

* * *

Αὐτὸς λοιπὸν ἦταν ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς καὶ αὐτὴ ἦταν ἡ ἐπίδρασί του σὲ ψυχὲς καὶ ἀλλοφύλλων καὶ ἀλλοθρήσκων ἀκόμη.
Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ἐξεπλήρωσε τὰ λόγια τοῦ Χριστοῦ, ποὺ εἶπε· «Οὕτω λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως δωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα καὶ δοξάσωσι τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς» (Ματθ. 5,16). Μὲ τὴ διδασκαλία, μὲ τὰ θαύματα, μὲ τὶς προφητεῖες, μὲ τὸν ἅγιο βίο καὶ τὴν ἄμεμπτο πολιτεία του, ἔλαμψε σὰν φῶς καὶ φώτισε ψυχές.
Τὸ συμπέρασμα· τότε, ἀπὸ τὴ ζωὴ καὶ τὴ διδασκαλία του καὶ ἄπιστοι καὶ ἄθεοι γίνονταν Χριστιανοί. Σήμερα; Σήμερα ἀντιστράφηκαν τὰ πράγματα. Πιστοὶ γίνονται ἄπιστοι ἐξ αἰτίας ἡμῶν τῶν λεγομένων Χριστιανῶν, κληρικῶν καὶ λαϊκῶν. Βλέπουν οἱ ἄνθρωποι τὰ ἔργα μας, ποὺ δὲν εἶνε χριστιανικά, καὶ ψυχραίνονται. Εμεθα Χριστιανοὶ μόνο μέσα στὴν ἐκκλησία, γιὰ μιὰ μονάχα ὥρα. Κι ὅταν βγοῦμε ἔξω εμεθα διάβολοι. Ἄλλος στὰ λεφτά, ἄλλος στὶς γυναῖκες, ἄλλος στὰ ἀξιώματα… Σκανδαλίζουμε τὸν κόσμο καὶ τὸν ἀπομακρύνουμε ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία. Ἐνῷ ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ἔλαμψε σὰν ἥλιος. Ἔτσι καὶ οἱ ἄπιστοι ποὺ τὸν ἔβλεπαν γίνονταν Χριστιανοί.
Συνέβη πρὸ ἐτῶν τὸ ἑξῆς φοβερό. Ἦρθαν ἀπὸ τὴν Αἰθιοπία κάποιοι νέοι γιὰ νὰ σπουδάσουν. Ἀκούγανε, ὅτι στὴν Ἑλλάδα ὑπάρχουν παπᾶδες, δεσποτάδες, θεολογικές σχολές… Μπῆκαν λοιπὸν στὸ καράβι γιὰ νὰ ᾿ρθοῦν ἐδῶ, ποὺ ἄκουγαν ὅτι εἶνε τόπος χριστιανικός. Μόλις ὅμως βγῆκαν στὸ λιμάνι τοῦ Πειραιῶς, ἡ πρώτη λέξι ποὺ ἄκουσαν ἦταν βλαστήμια. Πώ πὼ πώ! εἶπαν. Βάλανε τὰ χέρια γιὰ νὰ βουλώσουν τ᾿ αὐτιά τους, καὶ εἶπαν· Νὰ φύγουμε, νὰ φύγουμε… Λοιπὸν τί παράδειγμα νὰ δώσουμε ἐμεῖς;
Ἄχ ἅγιε Κοσμᾶ, ποὺ ἤσουν πραγματικὰ ἅγιος, καὶ ἄπιστοι καὶ Τοῦρκοι πασᾶδες καὶ Ἀλῆ – πασᾶδες ἀκόμα βλέπανε τὴ ζωή σου καὶ ἄκουγαν τὸ λόγο σου καὶ σὰν μαγνήτης τοὺς τραβοῦσες κοντά σου καὶ τοὺς ἐπηρέαζες κατὰ ποικίλους τρόπους! Ποῦ εἶνε σήμερα τὸ παράδειγμα ἀπὸ τοὺς παπᾶδες καὶ τοὺς δεσποτάδες καὶ τοὺς ἱεροκήρυκες καὶ τοὺς Χριστιανούς; Οἱ Χριστιανὲς γυναῖκες δὲν γεννᾶνε παιδιά, οἱ ἄνδρες εἶνε φιλάργυροι καὶ πλεονέκτες… Διαβολοποιηθήκαμε!
Νὰ σᾶς πῶ καὶ κάτι ἄλλο; Δὲν θὰ νικήσουμε τοὺς Τούρκους μὲ τὰ ὅπλα, ὄχι. Τὰ ὅπλα μπορεῖ νὰ συμβάλλουν στὸ νὰ ἐπιβληθῇ κανείς· δὲν ἀντιλέγω. Ἀλλὰ δὲν εἶνε νίκη αὐτή. Θὰ τοὺς νικήσουμε μὲ τὰ καλά μας ἔργα. Θὰ τοὺς νικήσουμε, ἂν γίνουμε πραγματικοὶ Χριστιανοί. Εἶνε μεγάλο θέμα αὐτό.
Ἂς γίνουμε λοιπὸν πραγματικοὶ Χριστιανοί, Χριστιανοὶ σὰν τὸν ἅγιο Κοσμᾶ. Καὶ τότε ἡ ζωή μας θὰ ἐκπέμπῃ φῶς, γιὰ νὰ φωτιστῇ καὶ ν᾿ ἀλλάξῃ ὁ κόσμος ὅλος. Ἀμήν.

† ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος

(ἱ. ναὸς Ἁγίου Κοσμᾶ Σιταριᾶς – Φλωρίνης 24-8-1976)
«ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΕΦΤΑΣΕ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΣΟΥ ΖΗΤΕΙΣ ΚΑΙΡΟ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΣ»;

O Καλός Ποιμήν, στη βάση ποτηριού. Βρέθηκε στο
κοιμητήριο του Παμφίλου στη Ρώμη. 
Ένας Ιερεύς που ονομάζονταν Πέτρος, έμεινε όλη τη νύκτα στο καθεδρικό ναό του Αγίου Μαυρικίου για να προσευχηθεί, διότι ήθελε να τελέσει τη Θεία Λειτουργία την επομένη ημέρα.

Την ώρα της προσευχής του το μεσονύκτιο, ήρθε βίαιος άνεμος και έσβησε όλες τις κανδήλες του ναού. Έπειτα εμφανίστηκαν μερικοί λαμπροί νέοι με πολύ φωτοχυσία, και έθεσαν πάνω στην αγία Τράπεζα έναν θρόνο υπέρλαμπρο και ένδοξο.

Ο Ιερεύς έντρομος, στέκονταν σε μια γωνιά του ναού και παρακολουθούσε τί θα συμβεί.

Τότε ήλθε ο Βασιλεύς της δόξης, ενδεδυμένος με Πατριαρχική στολή και Βασιλικό διάδημα, κάθισε στον θρόνο Του και ένευσε στους Αγγέλους Του να φέρουν τον αμαρτωλό και βέβηλο Μητροπολίτη της περιοχής, δεμένο χειροπόδαρα, ωσάν κατάδικο.

Εκείνη τη στιγμή ήλθε πλησίον του Κριτή ο Άγιος του ναού, ο μάρτυς Άγιος Μαυρίκιος μαζί με τους σύναθλούς του και αφού προσκύνησαν είπε : «Δέομαί σου Κριτά δικαιότατε να παιδεύσεις αυτόν τον ασεβή και παράνομον, ο οποίος δεν είναι ποιμένας, αλλά λύκος άρπαγας που εδαπάνησε τα έσοδα του οίκου του εις τα σαρκικά θελήματα».

Λέγοντας αυτά ο Άγιος, ζητούσε χρόνο ο κατάδικος για να μετανοήσει. Ο δε Κύριος που αποκρίθηκε : «Τώρα που έφτασε το τέλος σου ζητείς καιρό διορθώσεως ; Τί έκαμες πρωτύτερα ;».

Τότε η Πανάμωμος Δέσποινα είπε στον Κύριο : «Δέομαί Σου, δικαιοκριτά Υιέ μου, μην ελεήσεις αυτόν τον αγνώμονα, αλλά τιμώρησε τον σύμφωνα με την αξία των πράξεών του». Ο δε Δεσπότης διέταξε τους Αγγέλους να κόψουν την κεφαλή του κι έτσι έλαβε πέρας η φοβερή οπτασία και έμεινε σκοτάδι στο ναό όπως πρωτύτερα.

Ο Ιερεύς, από το φόβο του έμεινε ως νεκρός στο πάτωμα. Το ξημέρωμα τον βρήκαν στην ίδια θέση, χωρίς να μπορεί να σηκωθεί, τους διηγήθηκε όμως την οπτασία. Τότε κατευθύνθηκαν στην οικία του Αρχιερέως και τον βρήκαν πραγματικά αποκεφαλισμένο, όλοι δε αισθάνθηκαν φόβο μέγα.

ΠΗΓΗ : ΑΓΑΠΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ, ΑΜΑΡΤΩΛΩΝ ΣΩΤΗΡΙΑ, ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ 1851, σσ. 192-193.

Ο ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΡΕΥΩΤΙΚΗΣ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ


ΔΗΛΩΣΗ
για ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
Μητροπολίτου Μεσογαίας & Λαυρεωτικής Νικολάου
22.8.2014

Με υποψιάζουσα σπουδή, στο Θερινό Τμήμα της Βουλής, εμφανίζεται αιφνιδιαστικά προς ψήφιση ένα νομοσχέδιο που λέγεται «αντιρατσιστικό» και στο παρελθόν δεν πέρασε γιατί συναντούσε έντονες αντιδράσεις.

38 βουλευτές της ΝΔ επικαλούμενοι λόγους συνειδήσεως απειλούν ότι θα το καταψηφίσουν και ζητούν την απόσυρσή του. Η Κυβέρνηση φαίνεται πως τους αγνοεί και επιμένει. Υποθέτω πως τελικά θα τους εκβιάσει.

Πέντε Μητροπολίτες το αποκαλούν «καταστροφικό» ή «πονηρό» ή κάτι τέτοιο και σε έντονο ύφος εκφράζουν την αντίθεσή τους. Η Ιερά Σύνοδος προς το παρόν σιωπά. Το πρόβλημα είναι ότι, ενώ στην επικεφαλίδα μιλάει και για ξενοφοβία, κάπου μέσα του είναι κρυμμένη και μια άλλη καινούργια και ύποπτη λέξη, η «ομοφοβία».

Φυσικά και θέλουμε να αντιμετωπισθεί ο ρατσισμός και η μισαλλοδοξία. Κοινωνίες μίσους και εκδικητικότητας που δεν είναι ανεκτικές στη φυσιολογική διαφορετικότητα δεν είναι ικανές να φιλοξενήσουν αξίες, ούτε να δημιουργήσουν πρόοδο και πολιτισμό, ούτε να συντηρηθούν και να επιβιώσουν. Κοινωνίες όμως που απαγορεύουν τον στιγματισμό και τον έλεγχο των ψυχοκοινωνικών διαστροφών, όπως είναι και οι γενοκτονίες και οι ομοφυλίες, αλλά και ο ρατσισμός, αυτές οι κοινωνίες ούτε κοινωνίες είναι ούτε και δημοκρατίες. Ας μας εξηγήσουν οι υποστηρικτές του νόμου γιατί να προστατεύεται ο αντιρατσισμός και να απαγορεύεται η «ομοφοβία».

Δεν ζητούμε να αποσυρθεί ο νόμος. Ζητούμε να διορθωθεί. Για να χτυπήσεις το μίσος δεν είναι μονόδρομος το να πνίξεις τον σεβασμό και την ελευθερία του λόγου. Για να εξαφανίσεις την κακία δεν υποχρεούσαι να απαγορεύσεις το Ευαγγέλιο. Υποχρεούσαι να το αναστήσεις.

Τελικά το πρόβλημα δεν είναι η «ομοφοβία», τήν οποία μόλις μάθαμε ως λέξη, όσο η ομομανία την οποία καθημερινά ζούμε στην πράξη.

Είναι κρίμα αυτή η Κυβέρνηση ως τελευταία πράξη πριν από την αυτοκτονία της να μας αφήνει ως νομοθετημένη πλέον κληρονομιά τα επίχειρα του ηθικού παραλογισμού της.

«Μωραίνει Κύριος ον βούλεται απολέσαι».Η ΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΗΤΑΝ Η ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Η Θεία Μετάληψη, Ιερά Μονή Αγ. Νεοφύτου Κύπρου, 1441.
Ο αββάς Απελλής, μας έλεγε, ότι ήταν εδώ στην έρημο ένας αδελφός που ονομαζόταν 'Ιωάννης, όχι και πολύ γέροντας, όμως όλους τους ξεπερνούσε στις αρετές και ούτε μπορούσε κανένας να το συναντήσει εύκολα, επειδή δε στέκει σ' ένά μέρος, αλλά περιπατεί από τόπο σε τόπο μέσα στην έρημο. 'Ένα καιρό στάθηκε κάτω από μία πέτρα και έκανε τρία χρόνια, χωρίς καθόλου να καθίσει ούτε να κοιμηθεί, παρά μόνο εκεί που στεκόταν άρπαζε λίγο ύπνο.

Η τροφή του ήταν η αγία Κοινωνία μόνο, από εβδομάδα σε εβδομάδα. Μια μέρα μετασχηματίστηκε ο σατανάς σε μορφή ιερέα πού έπαιρνε τη θ. Κοινωνία στον 'Όσιο, για να τον μεταλάβει. Ό μακάριος 'Ιωάννης, γνωρίζοντας την πονηρία του διαβόλου, είπε σ' αυτόν. "'Ω δολιότατε και εργάτη πάσης πονηρίας, εχθρέ και επίβουλε του καλού, δεν παύεις από του να πλανάς τους χριστιανούς, αλλά τόλμησες και σ' αυτά τα άχραντα Μυστήρια; Και ο διάβολος είπε στον όσιο. νόμισα ότι θα πλανέψω και σένα όπως πλάνεψα και ένα από τους αδελφούς σου, ο οποίος όταν δέχθηκε την κοινωνία έχασε τα λογικά του και ύστερα από τις προσευχές των άλλων ασκητών θεραπεύτηκε. Λέγοντας αυτά ο δαίμονας, έγινε άφαντος!.

Από το πολύ στασίδι είχαν πληγωθεί τα πόδια του και σάπισαν και έτρεχε συνέχεια ύλη από αυτά. Ήλθεν άγγελος και του λέγει. «Στην νηστεία, Ιωάννη, φαγητό και ποτό είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Oποίος σου δίνει την υγεία των ποδιών σου. Και αμέσως έγινε υγιέστατος και ο άγγελος τον οδήγησε στην έρημο και εκεί γύριζε με τα θηρία και έτρωγε χόρτα μόνο· κάθε Κυριακή βρισκόταν σε ορισμένο μέρος και πήγαινε ιερέας και τον κοινωνούσε. O Όσιος ζήτησε από τον ιερέα και του έφερε λίγα βάϊα και έκανε εργόχειρο. Το εργόχειρό του ήταν να κάνει ζώματα στα ζώα που δούλευαν. Μια μέρα θέλησε να πάει στον 'Ιωάννη ένας παράλυτος για να τον θεραπεύσει, αλλά μόλις τον ανέβασαν στο ζώο και άγγιξαν τα πόδια του στη ζώνη του αλόγου, που είχε πλέξει ο Ιωάννης, θεραπεύτηκε αμέσως. Άλλες φορές, σ' όσους ασθενείς βρίσκονταν μακριά και δε μπορούσαν να τον δουν, έστελνε την ευχή του με σημείο άρτου και θεραπεύονταν.

Μία φορά ο Θεός απεκάλυψε στον 'Όσιο ότι στα Μοναστήρια, που αυτός έκανε επίσκεψη και νουθετούσε τους μοναχούς, μερικοί από αυτούς δεν ζούσαν σύμφωνα με το μοναχικό καvόvα και ζωή. Έτσι έγραψε επιστολές και τις έστειλε με τον ιερέα και τους έγραφε με λεπτομέρεια για τον καθένα φανερά, ότι ο τάδε και ο τάδε δεν πολιτεύονται σωστά, αλλά κακά και διεστραμμένα Με τον τρόπο αυτό ο κάθε άτακτος διόρθωσε τον εαυτό του. Aλλά και σ' εκείνους τους Ηγούμενους των Μοναστηριών που επιμελούνταν τη σωτηρία των αδελφών τους έγραφε και τους επαινούσε και τους πρόλεγε τους μισθούς και τις αμοιβές που θα τους έδινε ο Κύριος για την επιμέλεια των ψυχών των μοναχών. Aλλά και στους Ηγούμενους εκείνους πού αμελούσαν να διδάσκουν και να καθοδηγούν τους μοναχούς, τους φανέρωνε ποία κόλαση και τιμωρία θα ελάμβαναν από το Θεό. Και άλλους πάλιν τους νουθετούσε να ανεβαίνουν στο ψηλότερο βαθμό της αρετής παίρνοντας παράδειγμα από τα αισθητά να κατορθώνουν τα νοητά και πρέπει νa προοδεύουν, γιατί, δεν πρέπει νa βρίσκεται ο άνθρωπος πάντα στην παιδική ηλικία, αλλά με την αύξηση της ζωής και της ηλικίας να αυξάνει και η γνώση και η σύνεση του ανθρώπου. Το ίδιο και η πνευματική πολιτεία των μοναχών πρέπει να αυξάνει και όσο περνά ο καιρός να έρχεται σε προκοπή και σε ύψος αρετής. Μάλιστα όταν κοντεύει και ό θάνατος να έλθει. Χωρίς βέβαια να εξαιρούνται οι χριστιανοί πού ζουν στον κόσμο.

Αυτά και αλλά πολλά μας διηγήθηκε ο αββάς Απελλής για το θαυμάσιο 'Ιωάννη, τα οποία από τους ολιγόπιστους φαίνονται υπερβολικά και αδύνατα. Όμως εμείς τα πληροφορηθήκαμε και με την ακοή και την όραση από ενάρετους και αγίους ανθρώπους.

ΠΗΓΗ : ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ, ΒΙΑΣΤΕΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ, εκδ. ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ, 62 κ.ε.

Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2014

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΟΣΜΑ ΚΑΙ ΚΥΘΗΡΩΝ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ, ΓΙΑ ΤΟ ΛΕΓΟΜΕΝΟ ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΤΕΙ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΟ ΘΕΡΙΝΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ.


Ἐν Ἱερᾷ Πόλει Μεσολογγίου τῇ 21ῃ Αὐγούστου 2014

 Ἀριθ. Πρωτ. : 808

Ἐξοχώτατον Κύριον

Ἀντώνιον   Σαμαρᾶν

Πρωθυπουργόν - Πρόεδρον

τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως

Μέγαρον Μαξίμου

Εἰς Ἀθήνας


Ἐξοχώτατε Κύριε Πρωθυπουργέ,

Ἐμεῖς οἱ Μητροπολίτες Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας Κοσμᾶς καί Κυθήρων Σεραφείμ, πού βρεθήκαμε σήμερα στήν Ἱερή Πόλη τοῦ Μεσολογγίου γιά νά τιμήσουμε μέ ἔνθερμες ἐκδηλώσεις τιμῆς εἰς τήν πόλιν τοῦ Ἀστακοῦ τόν ἀείμνηστο Κυθήριο Ἀρχιμανδρίτη π. Ἱερόθεο Τριφύλλη, Ἱεροκήρυκα καί Πνευματικό Πατέρα τῆς πόλεως Ἀστακοῦ καί τῆς Ἐπαρχίας Ξηρομέρου, ὁποῖος ἐπί 50ετία ἐκήρυττε καί ἐδόξαζε τόν Χριστό καί τήν Ἑλληνορθόδοξη Πατρίδα μας μέ τούς πύρινους ἐκκλησιαστικούς καί πατριωτικούς λόγους του, ἔχοντας συναίσθησι τῆς Ἐπισκοπικῆς μας εὐθύνης ἔναντι τοῦ λαοῦ, ἀλλά καί τοῦ Ἔθνους καί τῆς Ἱστορίας, ὁδηγηθήκαμε στήν ἀπόφασι νά Σᾶς ἀπευθύνουμε κατεπειγόντως τῆν παροῦσα ἐπιστολή.

Μεγάλη ἀγωνία καί ἔντονη ἀνησυχία μᾶς διακατέχει, καθώς πληροφορηθή­καμε τά διαλαμβανόμενα στό λεγόμενο ἀντιρατσιστικό νομοσχέδιο, τό ὁποῖο εἰσάγεται γιά νά ψηφισθῆ ἐσπευσμένα ἀπό τό Τμῆμα Διακοπῶν τῆς Βουλῆς.

Δέν πέρασε πολύς καιρός, Κύριε Πρωθυπουργέ, ἀπό τότε πού δηλώσατε δημοσίως, ὅτι τό ἑλληνικό νομικό ὁπλοστάσιο εἶναι ἐπαρκές καί, συνεπῶς, δέν ἀπαιτεῖται νέα νομοθετική ρύθμισι γιά τήν ἀντιμετώπισι φαινομένων ρατσισμοῦ.

Σήμερα εἰσάγετε ἐπειγόντως τό περί οὗ ὁ λόγος νομοσχέδιο καί μάλιστα στό Τμῆμα Διακοπῶν τῆς Βουλῆς. Δέν εἶναι μυστικό ὅτι ἐδῶ καί χρόνια ἀσκοῦνται πιέσεις, κυρίως ἀπό τό ἐξωτερικό, πρός αὐτή τήν κατεύθυνσι.

Δέν εἶναι ἡ ὥρα νά ἐπιχειρηματολογήσουμε νομικά ἐναντίον τοῦ νομοσχεδίου. Ἤδη ἔχουν γραφεῖ καταλυτικά εἰς βάρος του κείμενα καί μάλιστα ἀπό στενούς σας συνεργάτες, ὅπως ὁ κ. Μιχελάκης, ὁ κ. Χολέβας καί ἄλλοι. Ἁλλά καί ὁ ἀγαπητός μας ἐν Κυρίῳ Ἀδελφός, ὁ Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ, νομικός καί θεολόγος, μέ τήν ἐγνωσμένη νομομάθειά του ἐπιχειρηματολογεῖ νομικῶς κατά τοῦ τρομεροῦ αὐτοῦ νομοσχεδίου, καταδεικνύων τήν ἀντινομιμότητα καί τήν ἀντισυνταγματικότητα αὐτοῦ, ἀλλά καί ἠθικο-πνευματικῶς, ἀφοῦ ἀλλότρια πρός τόν εὐαγγελικόν νόμον καί τήν ἠθική διδασκαλία τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας “ἤθη” εἰσάγονται δι’ αὐτοῦ.

Εἶναι ἐπίσης γνωστή καί διακηρυγμένη ἡ ἔντονη ἀντίθεσι τῶν προσφυγικῶν σωματείων, ἀλλά καί τουλάχιστον 38 βουλευτῶν τοῦ κόμματος τῆς «Νέας Δημοκρατίας», οἱ ὁποῖοι διαμαρτύρονται γιά τήν μή ἀναφορά στό νομοσχέδιο τῆς Γενοκτονίας τῶν Ἑλλήνων τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καί τοῦ Πόντου ἀπό τούς Τούρκους.

Συνοψίζοντες τήν ἀσκηθεῖσα κριτική, κάνουμε ἔκκλησι πρός Ὑμᾶς προσωπικῶς νά μήν προχωρήση τό νομοσχέδιο αὐτό, τό ὁποῖο μόνον προ­βλήματα τεράστια θά δημιουργήση, χωρίς νά λύση κανένα, ὅπως φιλοδοξεῖ νά κάνει.

Μέ τό ὑπό ψήφισιν νομοσχέδιο κυριολεκτικά ἀνοίγει ἀσκός τοῦ αἰόλου, καθώς θά μπορεῖ νά κολάζεται ποινικά ὄχι μόνον πρᾶξις ἀλλά καί ἔκφρασις γνώμης. Κυριολεκτικά ἀνατρέπεται τό δικανικό μας σύστημα καί ὁ νομικός μας πολιτισμός.

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Μή θελήσετε νά ταυτίσετε τό ὄνομά Σας μέ τήν ποινικοποίησι τῆς σκέψης καί τῆς ἔκφρασης στήν Ἑλλάδα, πατρίδα τῆς ἐλεύθερης σκέψης καί τῆς δημοκρατίας.

Οἱ θρησκευτικοί λειτουργοί, μέ βάσι τά διαλαμβανόμενα στό νομοσχέδιο, θά κινδυνεύουν ἀνά πᾶσα στιγμή νά ὑποστοῦν μηνύσεις καί ἀγωγές, διότι κάποιοι, κακοβούλως, θά θεωρήσουν ὅτι τά ἱερά κείμενα, πού χρησιμοποιοῦν οἱ θρησκευτικοί λειτουργοί (καί δέν ἀναφερόμεθα μόνον στούς Ὀρθοδόξους), τούς θίγουν.

Ἀλλά καί προστασία, πού ἐπιχειρεῖ τό νομοσχέδιό Σας νά παράσχη σέ ὅσους ἐπιλέγουν σεξουαλικές παρεκτροπές καί διαστροφές, θά ἔστελνε πρῶτα-πρῶτα τόν Ἀπόστολο Παῦλο στό ἐδώλιο τοῦ κατηγορουμένου γιά ὅσα λέγει, ὡς ἐλεύθερος ἄνθρωπος, χαρακτηρίζοντας τήν ὁμοφυλοφιλία ὡς πάθος!

Ἐξοχώτατε Κύριε Πρωθυπουργέ,

Κατακλείοντες τήν ἐπιστολή μας, κάνουμε καί πάλι ἔκκλησι νά σταματήσετε τό καταστροφικό νομοσχέδιο. Διαφορετικά, καί ἄν ἀκόμη ἡ ἀντιπολίτευσις σιωπήση, θά ἔλθετε ἀντιμέτωποι μέ τήν “ἀντιπολίτευσιν” ἐν προκειμένῳ τῶν ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων τοῦ Ὀρθοδόξου Ἑλληνικοῦ λαοῦ, ὁ ὁποῖος δεν θά ἀνεχθῆ τήν καταπάτησι τῶν χρηστῶν ἠθῶν καί τῆς Ἑλληνορθοδόξου Παραδόσεώς μας.

Μή συνεργήσετε, Κύριε Πρόεδρε, στό νά ξαναζήση ἡ Εὐρώπη τόν τρόμο τοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ μέ τήν ποινικοποίησι τοῦ ἀναφαίρετου ἀνθρώπινου δικαιώματος στήν ἔκφρασι καί στήν ἔρευνα.

Μετά τιμῆς καί εὐχῶν,

ΟΙ   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ

† Ο ΚΥΘΗΡΩΝ ΣΕΡΑΦΕΙΜ  † Ο ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΟΣΜΑΣΟ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ» - «ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΜΟΥ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΔΕΝ ΕΚΑΝΑ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝ ΘΕΩ ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΝΩ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ»


ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΡYΪΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ  &  ΚΟΝΙΤΣΗΣ Ἀριθ. Πρωτ. 63                                         Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 21ῃ Αὐγούστου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥὉ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης κύριος ΑΝΔΡΕΑΣ ἔκανε τίς ἀκόλουθες δηλώσεις :

«Μέ ὀδυνηρή ἔκπληξη πληροφορήθηκα ὅτι αὔριο κατατίθεται κατεπειγόντως, στό θερινό τμῆμα τῆς Βουλῆς, τό περιβόητο “ἀντιρατσιστικό νομοσχέδιο” γιά νά ψηφισθῇ αὐθημερόν καί νά γίνῃ, ἔτσι, νόμος τοῦ Κράτους.

Ἐάν κάποιος συνέλληνας ἀρνηθῇ, ἄς ποῦμε, τό ἑβραϊκό ὁλοκαύτωμα, ὁ ἀριθμός τοῦ ὁποίου ἀμφιλέγεται, διατρέχει τόν κίνδυνο νά τοῦ ὑποβληθοῦν μηνύσεις ἀπό ἐνδιαφερόμενους Ἑβραίους! Ὅμως, μέ τό ὁλοκαύτωμα τῶν Ἑλλήνων τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καί τοῦ Πόντου, τί γίνεται; Μπορεῖ ὁ ὁποιοσδήποτε νά τό ἀρνῆται; Καί δέν σκέπτεται κάποιος ἀπό τούς ἁρμοδίους τήν θύελλα τῶν ἀντιδράσεων, πού θά ξεσηκωθῆ ἀπό μέρους τῶν μικρασιατικῶν καί ποντιακῶν σωματείων; Ἀλλ’ ἐπειδή ὑπάρχει σοβαρή ἀντίδραση καί ἐκ μέρους ἱκανοῦ ἀριθμοῦ βουλευτῶν τῆς συμπολιτεύσεως, πρέπει τό “πονηρό” αὐτό νομοσχέδιο νά ἀποσυρθῇ ἄνευ ἑτέρου, καί διά τόν ἐπί πλέον λόγο ὅτι θέλει νά καλύψῃ καί τήν διαστροφή τῆς ὁμοφυλοφιλίας.

Προσωπικῶς δηλώνω, ὅτι καί ἄν - ὅ μή γένοιτο - ψηφισθῇ τό ἐν λόγῳ νομοσχέδιο, θά συνεχίσω νά ὁμιλῶ καί νά στηλιτεύω τήν γενοκτονία Μικρασιατῶν καί Ποντίων, ὅπως ἐπίσης νά ἀρνοῦμαι οἱανδήποτε σεξουαλική διαστροφή, ἀκολουθῶντας τό ἱερό Εὐαγγέλιο καί τό ἱερό Πηδάλιο, γιά τήν προάσπιση τῶν ὁποίων ἡ Ἐκκλησία μέ κατέστησε Ἐπίσκοπο. Συμβιβασμούς μέ τήν ἀρχιερατική μου συνείδηση δέν ἔκανα μέχρι τώρα καί, σύν Θεῷ, δέν θά κάνω καί στό μέλλον».

   (Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως) 

ΠΗΓΗ : impantokratoros.gr

«ΟΤΑΝ ΕΜΠΑΙΝΑ ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΒΗΜΑ, ΚΑΤΕΒΑΙΝΕ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΥΡΙΟΥ, ΜΕ ΕΔΕΝΕ ΟΠΙΣΘΑΓΚΩΝΑ, ΤΕΛΟΥΣΕ ΤΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΟΥΣΕ ΤΟ ΛΑΟ»

Θεία Ευχαριστία. Ο αργυρός δίσκος του Riha.
Kωνσταντινούπολη 565-578. Συλλογή Dumbarton Oaks.
Στο χωριό Τραχιάδες της Κύπρου, δέκα έτη προ της άλωσης της Νήσου, στους χρόνους του Αρχιεπισκόπου Αρκαδίου, ήταν ένας ιερεύς, εμπαιχθείς υπό του διαβόλου, ασχολήθηκε με τη μαγεία. Σε τόση αθεία και περιφρόνηση του Θεού είχε περιέλθει ο άθλιος ώστε, έτρωγε και έπινε και έπινε στα άγια και ιερά σκεύη με τις πόρνες.

Ο άρχοντας, πληροφορηθείς τα αίσχη του, χάριτι Θεού, τον καταδίκασε σε θάνατο.

Τον μετέφεραν στο θέατρο όπου ήταν συγκεντρωμένο μέγα πλήθος και ο λόγιος σύμβουλος του άρχοντα του είπε τα ακόλουθα : «Πες μας μιαρέ, γεμάτε κάθε ασέβειας, πώς έκαμες την αναίμακτο εκείνη θυσία ; πώς τόλμησες και πλησίασες στο ιερό βήμα της Θείας Μεγαλειότητος ; Με βρώμικη και μολυσμένη καρδιά λάμβανες τον αμόλυντο ; Με ποιά χείλη ιουδαϊκά τον ασπαζόσουν ; Με ποιά ακάθαρτα χέρια τον ψηλαφούσες τρισάθλιε ; Με ποιά μάτια τον κοίταζες ; Πώς δεν έτρεμες, πώς δεν δείλιασες, μήπως ανοίξει η γη και σε καταπιεί ή πέσει από τον ουρανό κεραυνός και σε κάνει πυρίκαυστο, επειδή λάτρευες και προσκυνούσες το σατανά, και ως χοίρος που κυλίστηκε στον βόρβορο μετελάμβανες τον λαό τα θεία μυστήρια» ;

Ο ασεβέστατος και παμμίαρος κληρικός απάντησε :
«Μα το Θεό, που μέλλει να με κολάσει στη φωτιά της κολάσεως αιώνια, δεν ψεύδομαι. Από την ώρα που ασχολήθηκα με τη μαγεία, δεν λειτουργούσα εγώ, αλλά όταν έμπαινα στο άγιο Βήμα, κατέβαινε Άγγελος Κυρίου, με έδενε στην κολόνα οπισθάγκωνα, τελούσε Θεία Λειτουργία και αφού κοινωνούσε το λαό και τελείωνε όλη την Ακολουθία, με έλυνε και έβγαινα από το άγιο Βήμα.

Ο λαός δόξασε το Θεό λέγοντας : Μέγας ο Θεός των Χριστιανών, ο δε καταδικασθείς παμμίαρος ιερεύς παραδόθηκε στη φωτιά.

ΠΗΓΗ : ΑΓΑΠΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ, ΑΜΑΡΤΩΛΩΝ ΣΩΤΗΡΙΑ, ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ 1851, σσ. 191-192.