"Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς" (Κατά Ιωάννη 8,32).

Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2016

ΤΟ ΣΗΜΕΙΟΝ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ Β΄- ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ


Ακούσατε, αδελφοί μου, πώς πρέπει να γίνεται ο σταυρός και τί σημαίνει. Πρώτον. όπως η Αγία Τριάς δοξάζεται εις τον ουρανόν από τους Αγγέλους, ούτω και συ να σμίγεις τα τρία σου δάκτυλα της δεξιάς χειρός. και μη δυνάμενος να αναβείς εις τον ουρανόν να προσκυνήσεις, βάνεις την χείρα σου εις την κεφαλήν σου (διότι η κεφαλή σημαίνει τον ουρανόν) και λέγεις : καθώς οι Άγγελοι δοξάζουσι την Αγίαν Τριάδα εις τον ουρανόν, έτσι και εγώ ως δούλος δοξάζω και προσκυνώ την Αγίαν Τριάδα. και καθώς τα δάκτυλα είναι τρία, είναι ξεχωριστά, είναι και μαζί, έτσι και η Αγία Τριάς είναι τρία πρόσωπα, αλλ΄ εις Θεός. Κατεβάζων το χέρι σου εις την κοιλίαν σου να λέγεις : Σε προσκυνώ και σε λατρεύω, Κύριέ μου, ότι κατεδέχθεις και εσαρκώθεις εις την κοιλίαν της Θεοτόκου δια τας αμαρτίας μας. Το βάζεις πάλιν εις τον δεξιόν σου ώμον και λέγεις : Σε παρακαλώ, Θεέ μου, να με συγχωρήσεις και να με βάλεις εις τα δεξιά σου με τους δικαίους. Βάνοντάς το πάλιν εις τον αριστερόν ώμον λέγεις : Σε παρακαλώ, Κύριέ μου, μη με βάλεις εις τα αριστερά με τους αμαρτωλούς. Έπειτα κύπτοντας κάτω εις την γην : Σε δοξάζω Θεέ μου, Σε προσκυνώ και σε λατρεύω, ότι καθώς εβάλθηκες εις τον τάφον, έτσι θα βαλθώ και εγώ. Και όταν σηκώνεσαι ορθός, φανερώνει την ανάστασιν και λέγεις : Σε δοξάζω και Σε προσκυνώ, Κύριέ μου, ότι ανέστης εκ νεκρών δια να μας χαρίσεις ζωήν αιώνιον. Αυτό σημαίνει ο Σταυρός !

ΠΗΓΗ : + Αυγ. Καντιώτη μητροπολίτου Φλωρίνης, Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, Αθήναι 1977, σ. 155 κ.ε., εκδ. "Ο ΣΤΑΥΡΟΣ". 


Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2016

ΤΟ ΣΗΜΕΙΟΝ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ A΄ - ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ


«Και όποιος τον κάμνει τον Σταυρόν, ποτέ δεν έχει ζημίαν, αλλά τον φυλάγει από κάθε λογής φαρμακερόν πράγμα και από κάθε δαιμονικήν πείραξιν. Και ο άνθρωπος να τον έχει σημαδεμένον απάνω του. Να ανταμώσει τα τρία δάκτυλα της δεξιάς χειρός του και να τα βάλει πρώτον εις το μέτωπον, είτα εις τον ομφαλόν, έπειτα εις το δεξιόν βυζίον, ύστερα εις το ζερβί βυζίον, και να σκύπτει έως χαμηλά και πάλιν να σηκώνεται. Και ο Σταυρός, αδελφοί μου, πως είναι, μάθετε»: «Όταν βάνωμεν το χέρι μας εις το κεφάλι, φανερώνει ο Θεός, οπού ήτον εις τον Ουρανόν. Και όταν το βάλωμεν εις τον ομφαλόν, φανερώνει πως εκατέβη εις την γην και εσαρκώθη. Και όταν το βάνωμεν εις το δεξιόν μέρος άνωθεν του βυζίου, φανερώνει πως είναι δίκαιος και αθάνατος, και πως θέλει βάλει τους δικαίους εις τα δεξιά του μέρη. Και όταν το βάλωμεν εις το ζερβιόν μέρος, φανερώνει πως θέλει κρίνει όλα τα έθνη και θέλουν στέκονται εις το ζερβιόν (αριστερόν) του μέρος και να τους βάλει εις την κόλασιν». Και όπου κινήσει να πηγαίνει ο άνθρωπος, πρώτον να κάμει τον Σταυρόν, και να λέγει το «Κύριε Ιησού Χριστέ (ελέησόν με)». «Ή εις το παζάρι κινάς ή εις το χωράφι ή εις το αμπέλι ή όταν φάγης ψωμί ή όταν πίνης κρασί ή νερόν ή οπωρικόν ή όταν κοιμηθείς, να προσκυνήσεις τον Θεόν, να σταυρώνεις και το σώμα σου, και ύστερον να πλαγιάσεις. Να κοιμηθείς, και θέλεις σηκωθεί το πρωί γερός και χαρούμενος. Όθεν, αδελφοί μου, εκαταλάβετε και το ηξεύρετε όλοι σας».

ΠΗΓΗ : + Αυγ. Καντιώτη μητροπολίτου Φλωρίνης, Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, Αθήναι 1977, σ. 290 κ.ε., εκδ. "Ο ΣΤΑΥΡΟΣ". 


ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ - ΚΗΡΥΓΜΑ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ
ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ KATA THΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΙΣ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΚΑΙ ΩΡΑ 15.00 ΣΤΟ ΑΓΑΛΜΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑ.