"Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς" (Κατά Ιωάννη 8,32).

Τετάρτη, 23 Απριλίου 2014

ΟΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΔΕΣΠΟΤΙΚΕΣ ΕΟΡΤΕΣ

O Χριστός ως Μέγας Αρχιερεύς εν δόξη, μεταξύ Ιεραρχών (Μουσείο Κορυτσάς 16ος αιών).
Η Κυριακή του Θωμά : τη Κυριακή αυτή διαβάζεται η ευαγγελική περικοπή που αναφέρεται στην εμφάνιση του Αναστάντος Κυρίου στον δύσπιστο μαθητή Θωμά, οκτώ ημέρες μετά την Ανάσταση.

Η Κυριακή των Μυροφόρων : σε αυτήν εορτάζει η αγία μας Εκκλησία την μνήμη των ευσεβών γυναικών, οι οποίες «λίαν πρωῒ τῆς μιᾶς σαββάτων», έσπευσαν στο μνημείο για να αλείψουν τον Ιησού με μύρα και για την πίστη τους αυτή αξιώθηκαν να ακούσουν εκ του Αγγέλου, το χαρμόσυνο μήνυμα της Αναστάσεως. Ακόμη, συνεορτάζεται και η μνήμη των Ιωσήφ και Νικοδήμου, οι οποίοι χωρίς να υπολογίσουν κανέναν κίνδυνο, κήδευσαν το πανάχραντο σώμα του διδασκάλου τους.

Η Κυριακή του Παραλύτου : κατ΄ αυτήν διαβάζεται η ευαγγελική περικοπή του Μάρκου, η οποία μνημονεύει τη θεραπεία του παραλυτικού της Ιερουσαλήμ.

Η Μεσοπεντηκοστή : εορτάζεται την Τετάρτη μετά την Κυριακή του Παραλυτικού. Διαβάζεται το περικοπή από το κατά Ιωάννην ευαγγέλιο, η οποία περιέχει διδασκαλία του Χριστού που έγινε στο ναό του Σολομώντα, κατά το μέσο της εορτής της Σκηνοπηγίας.

Η Κυριακή της Σαμαρείτιδος : κατ΄ αυτήν, διαβάζεται η σχετική περικοπή από το κατά Ιωάννη ευαγγέλιο, η οποία περιέχει τον διάλογο του Χριστού με την Σαμαρείτιδα.

Η Κυριακή του Τυφλού : διαβάζεται η ευαγγελική περικοπή από το κατά Ιωάννη ευαγγέλιο, που αναφέρεται στο θαύμα της θεραπείας του εκ γενετής τυφλού στα Ιεροσόλυμα.

Η Ανάληψη του Χριστού : εορτάζεται την Πέμπτη μετά την Κυριακή του Τυφλού, εις ανάμνηση της Ανάληψης του Κυρίου εις τους ουρανούς, σαράντα ημέρες μετά την ένδοξό του Ανάσταση.

Η Κυριακή των Αγίων Πατέρων : τιμούμαι τους 318 Πατέρες της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου, η οποία έγινε το 325 στη Νίκαια της Βιθυνίας, κατατρόπωσε την αίρεση του Αρειανισμού και διατύπωσε την ορθή διδασκαλία της Εκκλησίας για την Θεότητα του Χριστού.

Η Πεντηκοστή : εορτάζουμε την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος στους Αποστόλους και την ίδρυση της χριστιανικής Εκκλησίας. Είναι η σπουδαιότερη εορτή μετά το Πάσχα.

Η Κυριακή των Αγίων Πάντων : κατ΄ αυτήν τιμάται η μνήμη όλων των Αγίων.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου