"Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς" (Κατά Ιωάννη 8,32).

Κυριακή, 27 Απριλίου 2014

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΘΩΜΑΣ

Tο Μαρτύριο του Αποστόλου Θωμά (Ι.Μονή Φανερωμένης - Σαλαμίνα). 
Ο Θωμάς, ο επονομαζόμενος και δίδυμος, γεννήθηκε στην Ιουδαία και ήτο αλιεύς στο επάγγελμα, όπως και αρκετοί μαθητές του Κυρίου. Σύμφωνα με το Πασχάλιο Χρονικό (6ος αιών), ο πατήρ του ονομάζονταν Διοφάνης, η μητέρα του Ρώα και η αδελφή του Λυσία, η δε καταγωγή του ήταν εξ Αντιόχειας. Η ονομασία δίδυμος προήλθε από αρχαία παράδοση, κατά την οποία ήτο δίδυμος αδελφός του Ελεάζαρου ή της Λυσίας που αναφέραμε παραπάνω. Εκ των Ευαγγελικών διηγήσεων, πληροφορούμαστε περί του Θωμά τα ακόλουθα : μαθαίνοντας ο Κύριος τον θάνατο του φίλου του Λαζάρου, πορεύθηκε μετά των μαθητών του στην Βηθανία για να τον Αναστήσει. Οι μαθητές του νόμισαν ότι ο Λάζαρος κοιμούνταν και ο Χριστός τους ξεκαθάρισε ότι ο φίλος του είχε πεθάνει. Τότε ο Θωμάς είπε : «ἄγωμεν καὶ ἡμεῖς ἵνα ἀποθάνωμεν μετ' αὐτοῦ» («ας πηγαίνουμε κι εμείς να πεθάνουμε μαζί του») (Ιω. 11, 16). Ολίγο προ του Πάθους, προετοιμάζοντας ο Κύριος τους μαθητές, τους είπε μεταξύ άλλων : «καὶ ὅπου ἐγώ ὑπάγω οἴδατε, καὶ τὴν ὁδὸν οἴδατε» («Και όπου εγώ πηγαίνω ξέρετε την οδό»). Τότε ο Θωμάς του είπε : «Λέγει αὐτῷ Θωμᾶς· Κύριε, οὐκ οἴδαμεν ποῦ ὑπάγεις· καὶ πῶς δυνάμεθα τὴν ὁδὸν εἰδέναι ;» («Του λέει ο Θωμάς Κύριε, δεν ξέρουμε πού πηγαίνεις. Πώς μπορούμε να ξέρουμε την οδό ;») (Ιω. 14, 5), για να λάβει την ατράνταχτη ομολογία του Κυρίου : «ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή· οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς τὸν πατέρα εἰ μὴ δι' ἐμοῦ». Όταν πληροφορήθηκε την εμφάνιση του Κυρίου μετά την Ανάστασή του από τους λοιπούς μαθητές, ενώ ο ίδιος απουσίαζε, έδειξε δυσπιστία στο γεγονός (Ιω. 20, 24-25), για να επανορθώσει αμέσως οκτώ ημέρες μετά την Ανάσταση του Χριστού, με την περίφημη ομολογία : «ὁ Κύριός μου καὶ ὁ Θεός μου» (Ιω. 20, 28). Τέλος ήταν ομού μετά έξι ακόμη μαθητών του Κυρίου, όταν εμφανίστηκε εκ νέου ο Κύριος σε αυτούς, οι οποίοι προσπαθούσαν να πιάσουν ψάρια χωρίς επιτυχία, πράγμα που πέτυχαν με την εμφάνιση και τις οδηγίες του Κυρίου (Ιω. 21, 2 κ.ε.). Σύμφωνα με την παράδοση κήρυξε το Ευαγγέλιο στους Πάρθους, Μήδους, Πέρσες, Γερμανούς, Βακτρίους, και γνώρισε μαρτυρικό θάνατο από ειδωλολάτρες, στην πόλη Καλαμίτη της Ινδίας, δια λογχισμού. Η Αγίας μας Εκκλησία τιμά την ιερά του μνήμη στις 6 Οκτωβρίου.

Ως μνημόσυνο στη μνήμη του παλαιού φίλου και συναδέλφου Θωμά Τ.


ΠΗΓΕΣ : L. Dindorf, Chronicon Paschale, εις «Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae», Vol. 2, Bonnae, σσ. 138, 142., Αντώνιου Μανουήλ, Τρόπαιον της Ορθοδόξου Πίστεως, 1791, σ. 185 κ.ε., ΘΗΕ, τομ. 6, Αθήναι 1965, στ. 573.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου