"Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς" (Κατά Ιωάννη 8,32).

Τρίτη, 15 Απριλίου 2014

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ – «ΣΗΜΕΡΟΝ ΤΟ ΠΟΝΗΡΟΝ ΣΥΝΗΧΘΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ…»

O Μέγας Αρχιερεύς, μουσείο Κορυτσάς 1798.
Η Μεγάλη Τετάρτη, είναι αφιερωμένη από την αγίας μας Εκκλησία, στην αμαρτωλή γυναίκα που άλειψε με μύρο τα πόδια του Κυρίου μας, ολίγο προ του υπερφυούς Πάθους. Από την μια πλευρά έχουμε το πορτρέτο της αμαρτωλής αλλά μετανοημένης γυναίκας, η οποία έπλενε τα πόδια του Ιησού με πολύτιμο μύρο, και από την άλλη το τραγικό πρόσωπο του προδότη μαθητή Ιούδα, ο οποίος παρά τις τόσες ευεργεσίες του Κυρίου, συμφώνησε να πωλήσει τον διδάσκαλό του και Θεό : «Ὅτε ἡ ἁμαρτωλός, προσέφερε τὸ μύρον, τότε ὁ μαθητής, συνεφώνει τοῖς παρανόμοις· ἡ μὲν ἔχαιρε κενοῦσα τὸ πολύτιμον, ὁ δὲ ἔσπευδε πωλῆσαι τὸν ἀτίμητον, αὕτη τὸν Δεσπότην ἐπεγίνωσκεν, οὗτος τοῦ Δεσπότου ἐχωρίζετο, αὕτη ἠλευθεροῦτο, καὶ ὁ Ἰούδας δοῦλος ἐγεγόνει τοῦ ἐχθροῦ, δεινὸν ἡ ῥαθυμία! μεγάλη ἡ μετάνοια! ἥν μοι δώρησαι Σωτήρ, ὁ παθὼν ὑπὲρ ἡμῶν, καὶ σῶσον ἡμᾶς». Στα Ευαγγέλια, υπάρχουν τέσσερις διηγήσεις γυναικών σχετικές με το συμβάν. Ο Ματθαίος, μνημονεύει το γεγονός στη Βηθανία, στο σπίτι του Σίμωνος του Λεπρού (Ματθαίος 26, 6-13), ο Μάρκος, το ίδιο (14, 3-9), ο Λουκάς, μνημονεύει ανάλογο περιστατικό στην οικία ενός Φαρισαίου (7, 36-50) και ο Ιωάννης, την Μαρία, αδελφή του φίλου του Κυρίου μας Λάζαρου, τον οποίον Ανέστησε από των νεκρών (12, 1-8). Τέθηκε λοιπόν εξ υπαρχής το ζήτημα, ποια ήταν η γυναίκα αυτή που άλειψε με μύρο τους άχραντους πόδες του Χριστού. Άλλοι δέχθηκαν ότι ήταν τρεις, η Μαρία η αδελφή του Λαζάρου και δύο πόρνες, εκ των οποίων μία μνημονεύει ο Λουκάς και την άλλη οι Ματθαίος και Μάρκος. Άλλοι παραδέχονται ότι ήσαν δύο, η αδελφή του Λαζάρου και μία πόρνη. Επιπλέον, η υμνολογία της Εκκλησίας, μας θυμίζει τη σύγκληση του παράνομου συνεδρίου των Ιουδαίων, το οποίο αποφάσισε τη σύλληψη και καταδίκη του Χριστού. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου