"Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς" (Κατά Ιωάννη 8,32).

Παρασκευή, 4 Απριλίου 2014

ΤΟ ΑΡΤΟΦΟΡΙΟ ΚΑΙ Η ΑΚΟΙΜΗΤΗ ΚΑΝΔΗΛΑ


Το Αρτοφόριο, το οποίο ονομάζονταν και Ιερά Πυξίδα ή Κουστωδία ή Πυξίο ή Πυξόμηλο ή Κιβωτός, βρίσκεται επί της Αγίας Τραπέζης και φυλάσσεται μέσα σε αυτό, ο Άρτος της Ζωής, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τη Θεία Κοινωνία ασθενών κλπ. ή για τη Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων, που τελείται την περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Προτυπώθηκε στη παλαιά Διαθήκη, στην Σκηνή του Μαρτυρίου όπου φυλάγονταν από τους Ισραηλίτες οι δέκα εντολές, η ράβδος του Ααρών και η στάμνα του Μάννα, «ο εστί Χριστός ο εκ του ουρανού καταβάς». Έτσι καίονταν μόνιμη λύχνος έξω από το καταπέτασμα εντός της Σκηνής του Μαρτυρίου, ενώπιον του Κυρίου (Έξοδος 27, 21), όπως σήμερα στην Αγία Τράπεζα. Η ακοίμητη κανδήλα μαρτυρεί τρανώς τον ζώντα εντός του Αρτοφορίου Υιόν του Θεού, Ιησού Χριστό, και τον φωτισμό της Θείας Οικονομίας που καταυγάζει τις ψυχές μας.

ΠΗΓΗ : ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΙ, ΙΕΡΑ ΚΑΤΗΧΗΣΙΣ, ΕΝΕΤΙΗΣΙΝ 1769, σσ. 63-64.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου