"Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς" (Κατά Ιωάννη 8,32).

Δευτέρα, 14 Απριλίου 2014

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ – «ΤΡΙΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΘΕΝΟΥΣ ΔΕΚΑ ΦΕΡΕΙ»


Η Μεγάλη Τρίτη είναι αφιερωμένη από την Αγία μας Εκκλησία στην παραβολή των δέκα παρθένων, η οποία μας διδάσκει ότι ο καθένας μας πρέπει να είναι πάντα έτοιμος, διότι δεν γνωρίζει την ημέρα και την ώρα κατά την οποία θα έλθει ο Κύριος. Από την παραβολή αυτή, είναι εμπνευσμένο το τροπάριο : «Ιδού ο Νυμφίος έρχεται εν τω μέσω της νυκτός…………», καθώς και το εξαποστειλάριο : «Τον νυμφώνα σου βλέπω……...». Πλην της παραβολής αυτής, διαβάζονται δυό ακόμη παραβολές, αυτής των ταλάντων και της Τελικής – Μελλούσης

Η Δευτέρα Παρουσία, Ευαγγελιστάριο του 11ου αιώνος, Εθνική Βιβλιοθήκη Παρισίων
(Mss. grec 74, fol. 93).
Κρίσεως. Και οι τρεις είναι τμήμα της διδασκαλίας του Κυρίου μας που έκαμε στο όρος των Ελαιών, ολίγον προ του υπερφυούς Πάθους Του. Σύμφωνα με το αρχαίο τυπικό της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων, ολόκληρη η ομιλία του Κυρίου, διαβάζεται υπό του Πατριάρχου στο όρος των Ελαιών τη Μ. Τρίτη. Στα γεγονότα αυτά αναφέρεται και η υμνολογία της ημέρας (Κοντάκιο, Οίκος, Δοξαστικό των αίνων, Απόστιχα κλπ.).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου