"Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς" (Κατά Ιωάννη 8,32).

Δευτέρα, 21 Απριλίου 2014

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ, Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΥΤΙΚΑ ΧΕΙΛΗ

Ο Ιωνάς ρίπτεται στηνθάλασσα, προεικόνηση της εις Άδου καθόδου του Κυρίου. Κατακόμβη dei Giordani (Ρώμη - Γ΄ αιών).
Ο J. Tyciac στην αρχή του έργου του με τίτλο : «Die Liturgie als Quelle ostlicher Frommgkeit, Freiburg 1937, σ. 2», τονίζει μια αδιαμφισβήτητη αλήθεια, ότι «η Εκκλησία της Ανατολής είναι η Εκκλησία της Αναστάσεως». Το ίδιο έκαμε και ο διακεκριμένος καθηγητής της Θρησκειολογίας Fr, Heiler, όταν σε κήρυγμά του το Πάσχα του 1944, στον πανεπιστημιακό ναό του Μαρβούργου της Γερμανίας, είχε υπογραμμίσει με έμφαση μεταξύ των άλλων ότι : «Η εορτή της Αναστάσεως του Χριστού είναι η εορτή των εορτών, το κορύφωμα και το κέντρο ολόκληρου του εκκλησιαστικού έτους, η μεγάλη εορτή της χαράς, για χάρη της οποίας αντηχούν οι πασχάλιοι κώδωνες χαρμόσυνα και πανηγυρικά σε όλη τη διάρκεια της πασχαλινής περιόδου έως την Πεντηκοστή. Για την δυτική Εκκλησία από τον μεσαίωνα απωλέσθηκε η παλαιοχριστιανική εορτή της Αναστάσεως…… Η Ευαγγελική Εκκλησία έχει σε δευτερεύουσα μοίρα το Πάσχα σε σύγκριση με την

Ο Ιωνάς εξερχόμενος εκ της κοιλίας του κήτους, προτύπωση της Ανάστασης, Κατακόμβη Αγίας Δομιτίλλας (Ρώμη - Δ΄ αιών). 
Μ. Παρασκευή………. Η Ανατολική Εκκλησία εν αντιθέσει έχει φυλάξει πιστώς την παλαιοχριστιανική παράδοση …………. Η Ανατολική Εκκλησία ζει εξ ολοκλήρου εκ του μυστηρίου της Αναστάσεως………….. Κάθε Κυριακή είναι γι΄ αυτήν μια ημέρα της Αναστάσεως. Μάλιστα, κάθε τελεσιουργία της Θείας Ευχαριστίας στην Ανατολική Εκκλησία είναι κατ΄ ουσίαν μια πασχαλινή λειτουργία………… Το πνεύμα της παλαιοτάτης Εκκλησίας ζωντανεύει εκ νέου και σε μας με την εορτή του Πάσχα……». Σοβαρότατες επισημάνσεις, από δυτικά χείλη, μαρτυρούν τον θησαυρό της Ορθοδοξίας μας, τον οποίον στο όνομα μιας υποτιθέμενης "προόδου" κινδυνεύουμε να λησμονήσουμε. Πρέπει να τον διαφυλάξουμε ως «κόρην οφθαλμού».-


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου