"Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς" (Κατά Ιωάννη 8,32).

Τετάρτη, 23 Απριλίου 2014

ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ

H Σύναξη των Αποστόλων, πινακοθήκη Μόσχας - 14ος αιών.
- Οι Πατριάρχες υιοί του Ιακώβ ήσαν 12, και εξ αυτών των Θεόφυτων δένδρων προήλθε ο εκλεκτός λαός του Θεού (Γένεση κεφ. 29-30).

- Δώδεκα ήταν οι άρχοντες του Ισραήλ, οι οποίοι εις τους χρόνους του Μωϋσή έκριναν τον λαό (Αριθμοί κεφ. 1).

- Δώδεκα ήσαν οι κατάσκοποι που εστάλησαν υπό του Μωϋσή στην γη της Επαγγελίας (Αριθμοί κεφ. 13).

- Δώδεκα ήσαν οι πηγές των υδάτων, οι οποίες πότισαν στην έρημο τον εκλεκτό λαό του Θεού (Έξοδος κεφ. 15,27).

- Δώδεκα ήταν οι βόες στον ναό του Σολομώντα, οι οποίοι βάσταζαν την χάλκινη θάλασσα, βλέποντες ανά τρεις στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα (Βασιλειών Γ΄ κεφ. 7).

- Δώδεκα ήσαν τα άστρα τα οποία είδε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης επί της κεφαλής της γυναικός, περιβεβλημένης με τον ήλιο και έχουσα τη σελήνη στα πόδια της (Αποκάλυψη κεφ. 12).

- Δώδεκα πύλες έχει το τείχος της πύλης της Άνω Ιερουσαλήμ (Αποκάλυψη κεφ. 21).

- Δώδεκα ήταν οι πολύτιμοι λίθοι που είδε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, πάνω στους οποίους ήταν θεμελιωμένη η Άνω Ιερουσαλήμ (Αποκάλυψη κεφ. 21).

- Δώδεκα ήσαν οι λίθοι που θεμελιώθηκε το τείχος της Ιερουσαλήμ, πάνω εκ των οποίων τα 12 ονόματα των Αποστόλων (Αποκάλυψη κεφ. 21).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου