"Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς" (Κατά Ιωάννη 8,32).

Τετάρτη, 28 Μαΐου 2014

«ΑΘΛΙΟΙ ΡΩΜΑΙΟΙ.…….. ΓΙΑΤΙ ΕΛΠΙΣΑΤΕ ΣΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΦΡΑΓΚΩΝ ; – ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ) ΣΧΟΛΑΡΙΟΣ

Τοιχογραφία στην Ιερά Μονή Ιωάννη του Βαπτιστή (Σέρρες). 
Παραμονές της Άλωσης της Πόλης υπό του Μωάμεθ, γίνονταν προσπάθειες για την ένωση των Εκκλησιών, προκειμένου να λάβει στρατιωτική βοήθεια η αποδυναμωμένη Αυτοκρατορία και να αντιμετωπίσει τους επελαύνοντες Οθωμανούς. Ο Γεώργιος Σχολάριος (ο σοφότερος κληρικός της εποχής) – ο μετέπειτα Γεννάδιος και A΄ Πατριάρχης μετά την άλωση – ερωτώμενος για την σχεδιαζόμενη ένωση, ευρισκόμενος στο κελλάκι του στην Μονή του Παντοκράτορος, έδωκε εγγράφως την ακόλουθη απάντηση :

«Άθλιοι Ρωμαίοι, εις τί επλανήθητε, και απεμακρύνατε εκ της ελπίδος του Θεού, και ηλπίσατε εις την δύναμιν των Φράγκων, και συν τη πόλει, εν η μέλλει φθαρήναι, εχάσατε και την ευσέβειάν σας. Ιλεώς μοι, Κύριε. Μαρτύρομαι ενώπιόν σου ότι αθώος ειμί του τοιούτο πταίσματος. Γινώσκετε, άθλιοι πολίται, τί ποιήτε ; Και συν τω αιχμαλωτισμώ, ος μέλλει γενέσθαι εις υμάς, εχάσατε και το πατροπαράδοτον, και ομολογήσατε την ασέβειαν ; Ουαί υμίν εν τω κρίνεσθαι».

ΠΗΓΗ : ΜΟΡΤΜΑΝΟΥ Δ.Α., ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΥΠΟ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΠΗΓΑΣ, ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1859, σ. 79 κ.ε. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου