"Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς" (Κατά Ιωάννη 8,32).

Σάββατο, 31 Αυγούστου 2013

1η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΝΔΙΚΤΟΥ ΗΤΟΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Ο Ιησούς διδάσκων στη Συναγωγή.

Ἲνδικτον ἡμῖν εὐλόγει νέου Χρόνου”

Ο εορτασμός της αρχής του Εκκλησιαστικού έτους την πρώτη του Σεπτέμβρη, δηλ. της Εκκλησιαστικής πρωτοχρονιάς καθιερώθηκε στην Εκκλησίας μας ως ιδιαίτερη εορτή – η οποία έχει και τη σχετική ακολουθία - στις αρχές του δ΄ αιώνα. Οι Αυτοκράτορες της Ρώμης, προκειμένου να διατηρήσουν τα πολυάριθμα στρατεύματά τους, επέβαλαν ετήσιο φόρο σε όλη την Αυτοκρατορία. Το διάταγμα της επιβολής του φόρου ονομάζονταν Indictio, δηλαδή ορισμός ή διάγγελμα περί του φόρου. Απ΄ εδώ προήλθε η λέξη Ινδικτιών, την οποίαν χρησιμοποιούσαν οι Αυτοκράτορες του Βυζαντίου, ενώ μερικές φορές αντί αυτής την λέξη Επινέμησιν, δηλαδή διανομή. Υπάρχουν τρία είδη χρονολογικής αρίθμησης με Ινδικτίωνες : 1) η Δυτική που αρχίζει στις 24 Σεπτεμβρίου, 2) η Παπική που ξεκινά την 1η Ιανουαρίου και 3) της Κωνσταντινουπόλεως, η οποία αρχίζει τη πρώτη του Σεπτέμβρη. Επειδή μετά τη συγκομιδή των καρπών το καλοκαίρι γίνεται κατά κάποιο τρόπο η συμπλήρωση του έτους, και ξεκινά το Φθινόπωρο με τη σπορά για τη νέα χρονιά, γι΄ αυτό και ο Σεπτέμβριος λογίζεται ως η αρχή του νέου έτους για την Εκκλησία. Σύμφωνα με τη διδασκαλία του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, η Ορθόδοξη Εκκλησία μας εορτάζει την Ινδικτίωνα για τρεις λόγους : 1) επειδή είναι η αρχή του χρόνου, 2) επειδή κατά την σημερινή μέρα πήγε ο Κύριός μας στην συναγωγή των Ιουδαίων και του δόθηκε το βιβλίο του Προφήτη Ησαία για να αναγνώσει και καθώς το άνοιξε ο Κύριος, βρέθηκε στο 61ο κεφάλαιο του Ησαία, όπου αναφέρονταν γι΄ αυτόν : “Πνεύμα Κυρίου επ΄ εμέ, ου ένεκεν έχρισέ με. ευαγγελίσασθαι πτωχοίς...” (να σημειωθεί ότι για ορισμένους το περιστατικό συνέβη κατά το δεύτερο έτος του κηρύγματος του Χριστού μετά το θαύμα του στον γάμο της Κανά και την συνομιλία του με την Σαμαρείτιδα στο φρέαρ, στην συναγωγή της Ναζαρέτ), 3) όπως δια μέσου των ύμνων και της ικεσίας που προσφέρουμε στον Θεό, να ευλογήσει το νέο έτος και να χαρίσει ευτυχία και αγαθά, να φωτίσει τη διάνοιά μας ώστε να διάγουμε το νέο έτος με αγαθή συνείδηση και τηρώντας τις εντολές του και έτσι να κερδίσουμε τα αιώνια ουράνια αγαθά.
  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου