"Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς" (Κατά Ιωάννη 8,32).

Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου 2013

“ΕΒΛΕΠΟΝ ΟΤΙ ΜΙΑ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΛΟΓΧΗ ΕΡΧΟΤΑΝΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΡΙΑ...” - (+) ΓΕΡΩΝ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ


Μια πολύ ενδιαφέρουσα προσωπική επιστολή (η οποία δημοσιεύθηκε σε βιβλίο που αναφέρετε στον βίο του) αποσταλείσα από τον Γέροντα Θεοφύλακτο προς την ανεψιά του Φρόσω, προ 31 ετών, παρουσιάζει ενύπνιο του αοίδιμου Γέροντα της Νέας Σκήτης του Αγίου Όρους, αναφορικά με τα γενόμενα και αναμενόμενα στη Συρία. 

Αγαπητή μοι ανεψιά Φρόσω,πατρικώς σοι εύχομαι……Ο Άγιος Θεός της ειρήνης και της αγάπης να δίδη την ειρήνην του στον κόσμον και στην εκκλησίαν…
Από πολύ καιρό είδον αυτό και εγώ.
Έβλεπον ότι μία τεραστία λόγχη ερχότανε από την Συρία στον ουρανόν και έφθανεν επάνω στην Ιερουσαλήμ, εις δε το άκρον της Λόγχης ήτο ένα ρούχον κόκκινον βουτηγμένον στο αίμα ! Το είπον σε έναν πνευματικόν και μου είπεν ότι η λόγχη είναι αίμα. Ο Θεός να κάνει έλεος!
Ο θείος σου Θεοφύλακτος Μοναχός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου