"Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς" (Κατά Ιωάννη 8,32).

Τρίτη, 20 Αυγούστου 2013

ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ Ο ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ - (+) ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ


Αυτός είναι ο καπιταλισμός, ο άνευ Θεού θησαυρισμός, η νέα μορφή δουλείας, η αναίσχυντη κλοπή και ληστεία...... Είναι τώρα ανάγκη να πούμε, ότι η νέα αυτή μορφή πρωτοφανούς πλουτισμού, που δεν εγνώρισαν οι παλαιότεροι αιώνες, είναι αντίθετη με το πνεύμα της Κ. Διαθήκης, με τη διδασκαλία του Χριστού ; Και μόνο η φωνή εκείνη του Ιησού, “Ου δύνασθαι Θεώ δουλεύειν και μαμωνά” (Ματθ. 6, 24), φτάνει για να δείξει επάνω σε ποιές αντιχριστιανικές βάσεις στηρίζεται το όλο οικοδόμημα του καπιταλισμού. Αλλά και ο απόστολος Παύλος επισημαίνει. “Ρίζα πάντων των κακών εστιν η φιλαργυρία” (Α΄ Τιμοθ. 6, 10). Η μανία συγκεντρώσεως όσο το δυνατόν περισσοτέρου χρήματος στα χέρια των ολίγων είναι η θανατηφόρος πηγή όλων των συμφορών της ανθρωπότητας. Αυτές οι δύο μαρτυρίες είναι αρκετές για να φανεί καθαρά, πώς πρέπει να κρίνεται και να χαρακτηρίζεται ο καπιταλισμός με βάση το Ευαγγέλιο, τον θεόπνευστο λόγο της Γραφής. Αλλά με την θέση αυτή του αλαθήτου θείου λόγου συμφωνεί και ο κοινός ανθρώπινος νους”...

ΠΗΓΗ : (+) ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ Ν. ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ; ΑΘΗΝΑΙ 1985, “Ο ΣΤΑΥΡΟΣ”, σσ. 96 κ.ε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου