"Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς" (Κατά Ιωάννη 8,32).

Πέμπτη, 8 Αυγούστου 2013

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΚΑΙΣΑΡΑ ΤΙΒΕΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΟΝΤΙΟ ΠΙΛΑΤΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Η προτομή του Καίσαρα Τιβέριου.


ΠΗΓΗ : Αβερκίου Ιερομονάχου Αγιορείτου, Ιστορία ακριβής περί των κατά την Σταύρωσιν και Ανάστασιν του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού τελεσθέντων, Συγγραφείσα το πρώτον υπό Ιουδαίου τινός Αινέα, συγχρόνου του Σωτήρος Μεταφρασθείσα δε εις την Λατινίδα γλώσσαν υπό Νικοδήμου τοπάρχου του εκ Ρώμης, Σώζεται εν τινι χειρογράφω εν τω Αγίω Όρει, Εν Βάρνη 1896, σ. 60 κ.ε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου