"Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς" (Κατά Ιωάννη 8,32).

Δευτέρα, 12 Αυγούστου 2013

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ

Η Θεοτόκος παραλαμβάνει το πορφυρό νήμα, μωσαϊκό  Μονή της Χώρας (Κωνσταντινούπολη)
Αρκετοί αναρωτιούνται πόσο χρονών η Θεοτόκος εισήλθε στον ναό, πότε γέννησε τον Ιησού, πότε κοιμήθηκε κλπ. Περί όλων αυτών των ερωτήσεων ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης μας λέγει τα ακόλουθα : “Εάν επιθυμή τινάς να μάθη πόσο χρονών ήτον η Κυρία Θεοτόκος όταν εκοιμήθη, ας το ακούση. Όταν αύτη επήγεν εις τα Άγια των Άγίων ήτον τριών ετών, επέρασεν εκεί δώδεκα χρόνους και έως να γεννήσει τον Χριστόν επέρασεν ένας χρόνος, έκαμεν και με τον Χριστόν χρόνους τριαντατρείς, έζησε και μετά την Ανάληψιν χρόνους δέκα, ώστε όλοι οι χρόνοι της Αγίας ζωής της συμποσούνται πενηνταεννέα”.


Τις ανωτέρω περίπου ημερομηνίες περιλαμβάνει χειρόγραφος κώδικας του 16ου αιώνα, ο οποίος ανήκει στην Εύξεινο Λέσχη Ποντίων της Νάουσας. Τούτων δοθέντων η Παναγιά μας γεννήθηκε το 16 π.Χ., ανέστη τριήμερος και μετέστη εις τους ουρανούς το 44 μ.Χ.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου