"Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς" (Κατά Ιωάννη 8,32).

Πέμπτη, 1 Αυγούστου 2013

ΟΙ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΥ


Τν ψηλοτέραν τῶν ορανν, καὶ καθαρωτέραν λαμπηδόνων λιακν, τὴν λυτρωσαμένην μς κ τς κατάρας, τὴν Δέσποιναν τοῦ κόσμου, ὕμνοις τιμήσωμεν”.

πὸ τν πολλῶν μου ἁμαρτιν, ἀσθενεῖ τὸ σμα, ἀσθενεῖ μου καὶ ἡ ψυχή, πρὸς σὲ καταφεύγω τὴν Κεχαριτωμένην, ἐλπς πηλπισμένων, σὺ μοὶ βοήθησον”.

Δέσποινα καὶ μήτηρ τοῦ Λυτρωτοῦ, δέξαι παρακλήσεις, ἀναξίων σῶν κετν, ἵνα μεσιτεύσης πρὸς τὸν κ σοῦ τεχθέντα. Ὧ Δέσποινα, τοῦκόσμου γενοῦ μεσίτρια”.

λαλα τὰ χείλη τῶν σεβν, τῶν μὴ προσκυνούντων, τὴν εκόνα σου τὴν σεπτήν, τὴν στορηθεσαν, ὑπὸ τοῦ ἀποστόλου, Λουκᾶ ἱερωτάτου, τὴν δηγήτριαν”.

Οι Παρακλητικοί Κανόνες – Μικρός και Μεγάλος - είναι ικετευτικές ιερές ακολουθίες προς την Μητέρα μας Υπεραγία Θεοτόκο, οι οποίες ψάλλονται για την ίαση ψυχών και σωμάτων, για κάθε θλίψη, στους ναούς ή στις οικίες, ενώ παράλληλα μνημονεύονται και ονόματα. Συγγραφέας του μικρού Παρακλητικού Κανόνα είναι ο υμνογράφος Θεοφάνης (αγνώστου εποχής), του δε Μεγάλου ο Αυτοκράτορας της Νικαίας Θεόδωρος ο Β΄ (13ος αιών). Οι κανόνες - Μικρός και Μεγάλος (Μέγας Παρακλητικός κανόνας ψάλλεται μόνο τη περίοδο του δεκαπενταύγουστου) - ψάλλονται εναλλάξ – το απόγευμα - τη περίοδο της νηστείας του δεκαπενταύγουστου στους ιερούς ναούς, πλην των εσπερινών των εορτών της Μεταμορφώσεως και της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Το περιεχόμενο των τροπαρίων αναφέρεται σε πειρασμούς, ασθένειες, ψυχασθένειες, δαιμονισμούς κλπ., ενώ ο ευλαβής πιστός αναγνωρίζει και ομολογεί ότι : πὸ τν πολλῶν μου ἁμαρτιν, ἀσθενεῖ τὸ σμα, ἀσθενεῖ μου καὶ ἡ ψυχή, πρὸς σὲ καταφεύγω τὴν Κεχαριτωμένην, ἐλπς πηλπισμένων, σὺ μοὶ βοήθησον”. Μεταξύ τους διαφέρουν ως προς τον κανόνα και το Ευαγγέλιο. 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου