"Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς" (Κατά Ιωάννη 8,32).

Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2013

“ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ" – (+) ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ


Συγχαρητήριο τηλεγράφημα σε Αθηναϊκή εφημερίδα του πατρός Αυγουστίνου, για τη διενέργεια έρευνας σχετικά με τη λειτουργία της τηλεόρασης στην Ελλάδα, η οποία κατέληγε στο συμπέρασμα ότι οι Έλληνες πρέπει να “κλείσουν τις τηλεοράσεις”. Ένα σύνθημα που πρώτος ο μακαριστός Γέροντας π. Αυγουστίνος και ως Αρχιμανδρίτης και ως Επίσκοπος Φλωρίνης, έριξε στην κοινωνία, διαβλέποντας τη βλαβερή της επίδραση επί των ψυχών.

“Σας συγχαίρω θερμώς δια την λίαν διαφωτιστικήν έρευνα που διεξάγεται περί της βλαβεράς επιδράσεως της τηλεοράσεως εις τα παιδιά και τους νέους. Δυστυχώς εις την πατρίδα μας, η τηλεόρασις, λειτουργεί ως επί το πλείστον κατ΄ απομίμησιν ξένων αισχρών προτύπων Ευρώπης και Αμερικής, δια των οποίων ένας ολόκληρος βορβορώδης ποταμός αθλιότητας και εγκλήματος διοχετεύεται με σατανικήν μαεστρίαν, εισβάλλει εις όλα τα σπίτια και μολύνει την ηθικήν, θρησκευτικήν και εθνικήν ατμόσφαιραν των ελληνικών οικογενειών. Η έρευνά σας, τεκμηριωμένη δια στοιχείων, είναι αποκαλυπτική. Υπάρχουν κράτη, τα οποία αποκαλούνται ως ολοκληρωτικά, αλλ΄ εν τούτοις έχουν λάβει δραστικά μέτρα, και εκ της μικράς, αλλά και εκ της μεγάλης οθόνης δεν διοχετεύεται τοιούτος βόρβορος. Ηθικός αυτουργός της ψυχοκτονίας της νεότητας είναι το ίδιον το κράτος, το οποίον εις μεν το τελευταίον Σύνταγμα ομιλεί περί υγιούς ανατροφής της νεότητας, αλλ΄ εν τη πράξει αφήνει να διαφθείρεται η νεότης, και το μέλλον της πατρίδος να διαγράφεται σκοτεινόν. Οικογένειαν, Σχολείον και Εκκλησία πρέπει να αντιδράσουν όχι χλιαρώς αλλ΄ εντόνως. Ό,τι καλόν κτίζεται με τους κόπους γονέων και διδασκάλων και κηρύκων του Ευαγγελίου, κρημνίζεται με τας αθλίας εκπομπάς της τηλεοράσεως, η οποία με μαγικόν τέχνην ασκεί τεραστίαν επίδρασιν επί των ψυχών. Το σύνθημά σας “Κλείστε τις τηλεοράσεις” πρέπει να γίνει δεκτόν από κάθε ελληνική οικογένειαν. Κάποια προφητεία, η οποία ελέχθη προ 200 ετών και αποδίδεται εις τον άγιον Κοσμάν τον Αιτωλόν, προανήγγειλεν, ότι ένα κουτί, που θα κυβερνά όχι ο Θεός αλλά ο διάβολος, θα τρελλάνη τον κόσμον. Ήδη η προφητεία αυτή εκπληρούται εις βάθος και πλάτος αφάνταστον”.

ΠΗΓΗ : ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ Ν. ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ, “ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ”, “Ο ΣΤΑΥΡΟΣ”, ΑΘΗΝΑΙ 1981, σ. 14 κ.ε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου