"Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς" (Κατά Ιωάννη 8,32).

Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2014

H ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΜΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ


Καινή Διαθήκη
Διαβάστε ... "Το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον " .... Αρχείο μορφής PDF 959 KB ... κλικ Εδώ
Διαβάστε ... "Το κατά Μάρκον Ευαγγέλιον " .... Αρχείο μορφής PDF 276 KB ... κλικ Εδώ
Διαβάστε ... "Το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον " .... Αρχείο μορφής PDF 1017 KB ... κλικ Εδώ
Διαβάστε ... "Το κατά Iωάννην Ευαγγέλιον " .... Αρχείο μορφής PDF 759 KB ... κλικ Εδώ
Διαβάστε ... "Πράξεις Αποστόλων" .... Αρχείο μορφής PDF 954 KB ... κλικ Εδώ
Διαβάστε ... "Προς Ρωμαίους " .... Αρχείο μορφής PDF 646 KB ... κλικ Εδώ
Διαβάστε... "Προς Κορινθίους Α' " .... Αρχείο μορφής PDF 439 KB ... κλικ Εδώ
Διαβάστε ... "Προς Κορινθίους Β' " .... Αρχείο μορφής PDF 308 KB ... κλικ Εδώ
Διαβάστε... "Προς Γαλάτας " .... Αρχείο μορφής PDF 199 KB ... κλικ Εδώ
Διαβάστε ... "Προς Εφεσίους " .... Αρχείο μορφής PDF 190 KB ... κλικ Εδώ
Διαβάστε... "Προς Φιλιππησίους " .... Αρχείο μορφής PDF 152 KB ... κλικ Εδώ
Διαβάστε... "Προς Κολοσσαείς " .... Αρχείο μορφής PDF 151 KB ... κλικ Εδώ
Διαβάστε... "Προς Θεσσαλονικείς Α' " .... Αρχείο μορφής PDF 141 KB ... κλικ Εδώ
Διαβάστε... "Προς Θεσσαλονικείς Β' " .... Αρχείο μορφής PDF 97 KB ... κλικ Εδώ
Διαβάστε... "Προς Τιμόθεον A' " .... Αρχείο μορφής PDF 163 KB ... κλικ Εδώ
Διαβάστε... "Προς Τιμόθεον Β' " .... Αρχείο μορφής PDF 136 KB ... κλικ Εδώ
Διαβάστε... "Προς Τίτον" .... Αρχείο μορφής PDF 101 KB ... κλικ Εδώ
Διαβάστε... "Προς Φιλήμονα' " .... Αρχείο μορφής PDF 80 KB ... κλικ Εδώ
Διαβάστε... "Προς Εβραίους " .... Αρχείο μορφής PDF 352 KB ... κλικ Εδώ
Διαβάστε... "Ιακώβου" .... Αρχείο μορφής PDF 165 KB ... κλικ Εδώ
Διαβάστε... "Α' Πέτρου " .... Αρχείο μορφής PDF 167 KB ... κλικ Εδώ
Διαβάστε... "Β' Πέτρου" .... Αρχείο μορφής PDF 128 KB ... κλικ Εδώ
Διαβάστε... "A' Ιωάννου " .... Αρχείο μορφής PDF 164 KB ... κλικ Εδώ
Διαβάστε... "Β' Ιωάννου , Γ' Ιωάννου , Ιούδα " .... Αρχείο μορφής PDF 122 KB ... κλικ Εδώ
Διαβάστε... "Αποκάλυψις Ιωάννου " .... Αρχείο μορφής PDF 503 KB ... κλικ Εδώ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου