"Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς" (Κατά Ιωάννη 8,32).

Τετάρτη, 6 Αυγούστου 2014

ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΜΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ


Σήμερον Χριστὸς ἐν ὄρει Θαβώρ, λάμψας ἀμυδρῶς, θεϊκῆς αὐγῆς ὡς ὑπέσχετο, Μαθηταῖς παρεγύμνου χαρακτῆρα· σελασφόρου δὲ πλησθέντες θείας αἴγλης, ἐν ἀγαλλιάσει ἔμελπον. Ἄσωμεν τῷ Θεῷ ἡμῶν, ὅτι δεδόξασται.
(Κανόνας Κοσμᾶ μοναχοῦ, Τροπάριο Α΄'Ωδῆς, Ὄρθρου Μεταμορφώσεως).

Σήμερα ὁ Χριστός, ὅταν ἔλαμψε στὸ ὄρος Θαβώρ, ἀποκάλυψε στοὺς Μαθητές, ὅπως ὑποσχέθηκε, ἀμυδρὰ τὸν χαρακτήρα τοῦ θεϊκοῦ λαμπροῦ φωτός. Καὶ αὐτοί, ἀφοῦ γέμισαν ἀπὸ τὴν ὁλοφώτεινη θεϊκὴ δόξα, μὲ ἀγαλλίαση ἔψαλλαν: «Ἂς ψάλουμε στὸν Θεό μας, γιατὶ εἶναι δοξασμένος».

Ἐπὶ τοῦ ὄρους μετεμορφώθης, καὶ ὡς ἐχώρουν οἱ Μαθηταί σου τὴν δόξαν σου, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἐθεάσαντο· ἵνα ὅταν σὲ ἴδωσι σταυρούμενον, τὸ μὲν πάθος νοήσωσιν ἑκούσιον, τῷ δὲ κόσμῳ κηρύξωσιν, ὅτι σὺ ὑπάρχεις ἀληθῶς, τοῦ Πατρὸς τὸ ἀπαύγασμα.
(Κοντάκιο Μεταμορφώσεως).

Χριστὲ καὶ Θεέ μας, μεταμορφώθηκες πάνω στὸ ὄρος Θαβὼρ καὶ οἱ Μαθητές σου εἶδαν τόση ἀπὸ τὴ δόξα σου, ὅση μποροῦσαν νὰ ἀντέξουν τὰ μάτια τους. Τοὺς ἔδειξες τὴ δόξα σου ἔτσι ὥστε, ὅταν σὲ δοῦν νὰ σταυρώνεσαι, νὰ καταλάβουν ὅτι ἐσὺ θέλησες τὸ πάθος, καὶ νὰ κηρύξουν στὸν κόσμο ὅτι ἐσὺ πράγματι ἀκτινοβολεῖς τὸ φῶς τοῦ Πατέρα.

ΠΗΓΗ : Οἱ ὄρθροι τῶν Δεσποτικῶν καὶ Θεομητορικῶν Ἑορτῶν, ἀπόδοση στὰ νέα ἑλληνικὰ Αἰκατερίνη Τσιτρούλη-Κιούρου, ἐκδ. Θεσσαλονίκη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου