"Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς" (Κατά Ιωάννη 8,32).

Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2014

«ΠΩΣ ΔΥΝΑΤΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΛΑΛΟΥΣΑ ΕΝ ΑΠΛΟΤΗΤΙ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΜΥΔΡΑΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΟΣ ΣΟΥ» ; … - Η ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ ΚΑΝΤΙΩΤΗ

Κατά την χειροτονία του, η μοναδική φορά που
φόρεσε Αρχιερατική μίτρα.
«Θεοφιλέστατε ! Με βαθύτατην συγκίνησιν την ιεράν ταύτην στιγμήν ατενίζω προ του αγίου βήματος ιστάμενον εν μέσω της χορείας των της Εκκλησίας αγίων πατέρων και αδελφών σε, όστις εν βαθεία συστολή αναμένεις να λάβεις την χάριν του παναγίου και τελεταρχικού Πνεύματος και κατασταθείς Ποιμήν ποιμένων και ποιμενομένων.

Πώς δύναται γλώσσα λαλούσα εν απλότητι να δώσει έστω και αμυδράν περιγραφήν της προσωπικότητός σου ; ……..

Η Φλώρινα κατά το έτος 1942 εγνώρισε την πλουσίαν εις αποτελέσματα εθνικήν και θρησκευτικήν δράσιν σου, καρπός της οποίας υπήρξε και ο εν Φλωρίνη σύλλογος «Αγάπη», του οποίου το έργον συνεχίζεται μέχρι σήμερον.

Το έτος 1943 μέχρι το έτος 1945 επίσης ειργάσθης αποδοτικώς εν Κοζάνη. Ότε δε η πείνα και η δυστυχία εμάστιζον και αποδεκάτιζον τον πληθυσμόν, δεν εφείσθης κόπων και θυσιών, ιδρύσας την Χριστιανικήν Εστίαν συσσιτίων, εις την οποίαν εύρισκον καθημερινώς τροφήν οκτώ χιλιάδες άνθρωποι, οι οποίοι εσώθησαν από τον εξ ασιτίας θάνατον.

Από δε του έτους 1946 έως του 1947 με χαράν υπεδέχθεισαν τα Γρεβενά τον π. Αυγουστίνον, όστις μετέβαλε την άνυδρον γην εις τόπον πνευματικής ευφορίας……… Μέχρι σήμερον δε ο λαός των Γρεβενών διατηρεί αμείωτον την αγάπην του προς σε.

Το έτος 1947 και μέχρι του 1950 ετοποθετήθης εις έτερον νευραλγικόν τομέα, ίνα ως στρατιωτικός Ιεροκήρυξ προσφέρεις τας υπηρεσίας σου εις την στρατευομένην νεότητα. Ο δε Ραδιοφωνικός Σταθμός των Ενόπλων Δυνάμεων εν Λαρίση εδονείτο από τα φλογερά πατριωτικού και θρησκευτικού περιεχομένου γνωστά δια την αγωνιστικότητα των κηρύγματα σου. Εις σε δε οφείλεται και η έκδοσις του περιοδικού «Χριστιανός Στρατιώτης» εις σε οφείλεται.

Επίσης η Ιερά Μητρόπολις Καρυστίας εγνώρισε την ευεργετικήν σου δράσιν επί εν έτος.

Τέλος από του έτους 1951 μέχρι σήμερον, ως Ιεροκήρυξ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών έλαμψας εν λόγοις και έργοις. Όταν λέγωμεν έργα, τί πρώτον και τί ύστερον να αριθμήσωμεν !.......

Θεοφιλέστατε : Συ, όστις εδαπάνησας σεαυτόν εργαζόμενος αόκνως εν τω αμπελώνι του Κυρίου, συ όστις υπέστης αδίκους επιθέσεις εν τη ασκήσει των καθηκόντων σου, συ……… ακούεις ήδη την φωνήν του Πνεύματος του Κυρίου, την οποίαν ήκουσε προ είκοσι αιώνων και ο πρώτος μετά τον Ένα, ο απόστολος Παύλος. «Διαβᾶς εἰς Μακεδονίαν βοήθησον ἠμίν». Επάνελθε λοιπόν εις την προσφιλή σου Μακεδονίαν εν Επισκοπική εξουσία, και ως ταμειούχος της Θείας Χάριτος. Ο δρόμος της θυσίας και ο σταυρός των θλίψεων είναι ο κλήρος του πραγματικού επισκόπου.

Ας ευχηθώμεν πάντες, όπως ο Θείος της Εκκλησίας Δομήτωρ σε καταστήσει ακτινοβόλον φάρον στην ακριτικήν σκοπιάν, την οποίαν εκλήθεις να ποιμάνεις Θεοφιλώς».

(Ο λαός βροντοφωνάζει «Άξιος» - Ιερός Ναός Αγίου Κωνσταντίνου Ομονοίας).

ΠΗΓΗ : + ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΗ, Η ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΣ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΣ ΜΟΥ ΩΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ, ΠΡΕΣΠΩΝ ΚΑΙ ΕΟΡΔΑΙΑΣ, ΑΘΗΝΑ 1990. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου