"Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς" (Κατά Ιωάννη 8,32).

Τρίτη 1 Ιουλίου 2014

«ΦΟΒΟΥΜΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑΙ ΑΚΟΜΗ ΣΥΜΦΟΡΑΙ» - ΠΡΟΦΗΤΙΚΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ π. ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΖΕΡΒΑΚΟΥ (+1980)


…Όλα αυτά (σεισμοί, γεγονότα της Κωνσταντινουπόλεως της Κύπρου και λοιπών εθνικών συμφορών) με έθλιψαν και με κατέβαλαν, αλλά περισσότερον με θλίβει η αμετανοησία και αναισθησία των ανθρώπων της σημερινής πονηράς γενεάς και φοβούμαι ότι θα ακολουθήσουν μεγαλύτεραι ακόμη συμφοραί. «Δίκαιος ο Κύριος και δικαιοσύνας αγαπά».

Εις την Κωνσταντινούπολιν όλοι οι ιερείς και επίσκοποι ξεπαπάδησαν αφού έβγαλαν τα ράσα και πολλοί από αυτούς εξυρίσθησαν για να ευχαριστήσουν τους τούρκους και περισσότερον τον διάβολον. Δεν εξέτασαν κατά βάθος την συνείδησίν των, δεν εσκέφθησαν αν αυτό που έκαμον, έστω και να τους το επέβαλον οι ασεβέστατοι οθωμανοί, ήτο ευχάριστον εις τον Θεόν, εάν και Εκείνος θέλει, ότι τους λέγουν οι άπιστοι ευθύς να υπακούουν και να το εκτελούν αδιακρίτως. Τώρα και ο Θεός τους λέγει αφού σεις δεν είσθε πλέον ιερείς, εγίνατε λαϊκοί, δεν πρέπει να λειτουργείται, διότι είσθε θεομπαίκται, δεν χρειάζονται πλέον αι εκκλησίαι. Αι εκκλησίαι εκτίσθησαν δια να λειτουργούν οι ιερείς και τελούν τα μυστήρια. αφού ιερείς δεν υπάρχουν, δεν χρειάζονται και αι εκκλησίαι.

Αυτό έγινε κατά δικαίαν παραχώρησιν Θεού δια τα αμαρτίας του κλήρου και του λαού της Κωνσταντινουπόλεως, περισσότερον του κλήρου. Από την ιδίαν αιτίαν έγιναν και οι σεισμοί και αι πλημμύραι και πόλεμοι και λοιπαί συμφοραί, δηλαδή από τας αμαρτίας πάντων και τας ιδικάς μου.

ΠΗΓΗ : ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΝΟΥΘΕΣΙΕΣ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΦΙΛΟΘΕΟΥ, «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΦΙΛΟΘΕΟΣ ΜΑΡΤΥΡΙΑ», τευχ. 53, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1993, σ. 91 κ.ε.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου