"Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς" (Κατά Ιωάννη 8,32).

Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2014

ΜΑΝΟΥΗΛ ΑΠΟΚΑΥΚΟΥ (13ος ΑΙΩΝ) ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ – ΚΩΔΙΞ αρ. 10 ΤΩΝ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ


φ. 56ε – 57α. «Ερωτ. Ο παράδεισος ποταπός εστι ;
Αποκρ. Τινές μεν αισθητόν τον παράδεισον εφαντάσθησαν, τινές δε νοητόν. ότι δε κατά ανατολάς πάντες ομολογούμεν. εμοί δε δοκεί, ότι ώσπερ ο άνθρωπος αισθητός άμα και νοητός, ούτω και το της τρυφής χωρίον, ο παράδεισος. Εν μεν γαρ τω παραδείσω οι δίκαιοι αυλίζονται κατά της αρετής το μέτρον και την κατάστασιν σχόντες, εν δε τη του Θεού βασιλεία οι τελείως άγιοι και ισαγγέλων μέτρων επιλαβόμενοι. όπου γαρ Χριστός εκεί και οι άγιοι, τω δε ρόδω η άκανθα, ύστερον μετά την παρακοήν συνεζεύχθη αυτώ εις ανάμνησιν της παρακοής».

ΠΗΓΗ : +ΕΥΛΟΓΙΟΥ ΚΟΥΡΙΛΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΟΡΥΤΣΑΣ, «ΙΣΤΟΡΙΑΙ ΚΑΙ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ», ΘΕΟΛΟΓΙΑ, ετ. 1955, Τομ. 26, σ. 379 υπ. 3.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου