"Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς" (Κατά Ιωάννη 8,32).

Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου 2014

ΤΟ ΓΕΝΕΘΛΙΟΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Τα πρώτα βήματα της Θεοτόκου - του αείμνηστου Φώτη Κόντογλου.
Η  εορτή του Γενεθλίου της Θεοτόκου μαρτυρείται ήδη από τον 5ο με 6ο αιώνα. Ανήκει δε στο κύκλο των Θεομητορικών εορτών της Αγίας μας Εκκλησίας. Υπήρχε και ναός στα Ιεροσόλυμα που ήταν αφιερωμένος στο Γενέσιο της Θεοτόκου, παρά την προβατική κολυμβήθρα.

Καθιερώθηκε στα Ιεροσόλυμα και απ΄ εκεί διαδόθηκε σε όλη την Εκκλησία (Ανατολή και Δύση).

Η υπόθεση της εορτής είναι παρμένη από το απόκρυφο πρωτευαγγέλιο του Ιακώβου.

Η εορτή έχει μια προεόρτια ημέρα και αποδίδεται στις 12 Σεπτεμβρίου.

Ἀπολυτίκιον Ἦχος δ'
Ἡ γέννησίς σου Θεοτόκε, χαρὰν ἐμήνυσε πάσῃ τῇ οἰκουμένῃ· ἐκ σοῦ γὰρ ἀνέτειλεν ὁ ἥλιος τῆς δικαιοσύνης, Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ λύσας τὴν κατάραν, ἔδωκε τὴν εὐλογίαν· καὶ καταργήσας τὸν θάνατον, ἐδωρήσατο ἡμῖν ζωὴν τὴν αἰώνιον.


ΠΗΓΕΣ : ΘΗΕ, τομ. 8, στ. 664, Αθήναι 1966, ΠΡΩΤΟΠΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ-ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1998, σ. 66.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου