"Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς" (Κατά Ιωάννη 8,32).

Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου 2014

ΦΩΝΗ ΕΞ ΟΥΡΑΝΟΥ - «ΜΗ ΜΕΙΝΗΣ ΩΔΕ, ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΝ ΟΙΚΑΔΕ ΚΑΙ ΠΟΙΜΑΝΕ ΤΑ ΠΡΟΒΑΤΑ ΜΟΥ» - ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΓΕΡΩΝ π. ΦΙΛΟΘΕΟΣ ΖΕΡΒΑΚΟΣ

Το Θεοβάδιστο όρος Σινά.
…Όταν απήλθον εις προσκύνησιν του Θεοβαδίστου όρους Σινά και ανήλθον εις το όρος Χωρήβ εισήλθον εις το σπήλαιον του Προφήτου Ηλιού και εδεόμην του Κυρίου να ευδοκήσει να κατοικήσω εκεί μόνος μόνω τω Θεώ.

Ήκουσα φωνής εκ τρίτου λεγούσης. μή μείνης ώδε. Επίστρεψον οίκαδε και ποίμανε τα πρόβατά μου.

Φοβούμενος εναντιωθήναι τω θελήματι του Θεού, άκων και μη βουλόμενος, επέστρεψα. Από τότε και η προς την έρημον ορμή και έφεσις κατεστάλη. ουκ εσβέσθη όμως, αλλ΄ ανάπτει. Ου θέλω δε ποιήσαι το θέλημα το εμόν, αλλά το θέλημα του Ουρανίου Πατρός, ον ικετεύω θερμώς και διηνεκώς αξιώσαι με, τον ανάξιον, καν εν τω γήρατι και εν βραχύ επαπολαύσαι της ποθουμένης μοι ησυχίας.

ΠΗΓΗ : «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΦΙΛΟΘΕΟΣ ΜΑΡΤΥΡΙΑ», τευχ. 40-42, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1991, σ. 182.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου