"Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς" (Κατά Ιωάννη 8,32).

Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2013

Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΥΝΤΡΙΒΕΙ ΤΑ ΕΙΔΩΛΑ


Ένα από τα μεγάλα χαρίσματα που είχε ο Άγιος ήταν η καθαρή προσευχή προς τον Θεό, η οποία εισακούονταν αμέσως. Έτσι ό,τι  ζητούσε από τον Πανάγιο Θεό, Εκείνος του το έδινε. Οι ειδωλολατρικοί βωμοί που ευρίσκονταν στην επαρχία του Αγίου, γκρεμίζονταν αμέσως με την προσευχή του και διαλύονταν σε χώμα, οι δε δαίμονες που κατοικούσαν σε αυτούς – όπως διαβάζουμε στο συναξάριο – εξαφανίζονταν περίλυποι για τη συμφορά τους. Υπήρχε ένας ακόμη μεγάλος ειδωλολατρικός βωμός αφιερωμένος στην Άρτεμη (Σελήνη) τον οποίο θέλησε να αφανίσει. Μετά από τη φλογερή προσευχή του Αγίου, κατέπεσε ο βωμός και τα είδωλα σαν τα φύλλα του δένδρου. Οι δαίμονες που κατοικούσαν σε αυτόν φεύγοντας είπαν στον Άγιο τα εξής : «Ημείς δεν σου επταίσαμεν, και συ μας διώκεις από τον οίκο μας. Εδώ είχομεν την κατοικίαν μας πλανώντες τους ανθρώπους οι οποίοι μας ελάτρευον και τώρα που να υπάγωμεν» ; Τότε ο Άγιος λέγει προς αυτούς : «πορεύθητε εις το πυρ το εξώτερον το ητοιμασμένον τω διαβόλω και τοις αγγέλοις αυτού».


ΠΗΓΗ : ΙΕΡΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΤΕΡΗ, ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΥΡΩΝ ΤΗΣ ΛΥΚΙΑΣ, ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ 1920, σ. 51.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου