"Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς" (Κατά Ιωάννη 8,32).

Κυριακή, 1 Δεκεμβρίου 2013

ΚΟΝΤΑΚΙΟ


Λειτουργικό στοιχείο του Όρθρου, το οποίο διαβάζεται μετά την 6η ωδή, μαζί με τον οίκο και το συναξάριο της ημέρας. Πήρε την ονομασία του από το κοντάρι πέριξ του οποίου περιτύλιγαν τον ύμνο. Αποτελείται από προοίμιο, το οποίο είναι το πρώτο τροπάριο που περιέχει το περιεχόμενο του κοντακίου και από 18 ή 24 οίκους ή στροφές, που τελειώνουν με την ίδια φράση, το εφύμνιο. Δημιουργός του είναι ο Ρωμανός ο Μελωδός κατά τον 5ο αιώνα. Σύμφωνα με τον Νικηφόρο Ξανθόπουλο ονομάστηκε έτσι διότι περιέχει με συντομία τα πάντα για την εορτή, ή τον Άγιο, είτε ο βίος του είναι είτε το μαρτύριο κλπ. Ο δε Γεώργιος Κορέσιος μας λέγει ότι πήρε την ονομασία αυτή επειδή με λίγα και κοντά λόγια περικλείει τους επαίνους του Θεού και των Αγίων.


ΠΗΓΗ : ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΗ, ΙΕΡΑ ΚΑΤΗΧΗΣΙΣ, ΕΝΕΤΙΗΣΙΝ 1769, σ. 24 – 25.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου