"Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς" (Κατά Ιωάννη 8,32).

Πέμπτη, 5 Ιουλίου 2012

“ΚΑΙ ΔΙΑΤΙ ΕΦΕΡΕΝ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΝ ΤΟΥΡΚΟΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΦΕΡΕΝ ΑΛΛΟ ΓΕΝΟΣ” ; - ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ


Η πνευματική αιτιία της πτώσης του Βυζαντίου στα χέρια των Οθωμανών και της δουλείας του Γένους μας, μέσα από την σκέψη του Ισαπόστολου και Νεομάρτυρα Κοσμά του Αιτωλού :
“Τριακόσιους χρόνους μετά την Ανάστασιν του Χριστού μας έστειλεν ο Θεός τον άγιον Κωνσταντίνον και εστερέωσε βασίλειον χριστιανικόν και το είχαν χριστιανοί το βασίλειον 1150 χρόνους. Ύστερον το εσήκωσεν ο Θεός από τους χριστιανούς και έφερε τον Τούρκον και του το έδωσε διά ιδικόν μας καλόν, και το έχει ο Τούρκος για 320 χρόνους. Και διατί έφερεν ο Θεός τον Τούρκον και δεν έφερεν άλλο γένος ; Διά ιδικόν μας συμφέρον διότι τα άλλα έθνη θα μας έβλαπτον εις την πίστιν, ο δε Τούρκος άσπρα  (χρήματα) άμα του δώσης, κάμνει ό,τι θέλεις”.

ΠΗΓΗ : ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ Ν. ΚΑΝΤΙΩΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΦΛΩΡΙΝΗΣ, ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ, ΑΘΗΝΑΙ 1977, σελ. 154.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου