"Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς" (Κατά Ιωάννη 8,32).

Τρίτη, 31 Ιουλίου 2012

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ κ. ΕΙΡΗΝΑΙΟΥ


Εκείνες τις μέρες της κρίσης του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, τα ΜΜΕ είχαν ξοδέψει τόνους μελάνης, ηλεκτρονικής και μη, προβαίνοντας σε αναλύσεις επί αναλύσεων, τηλεοπτικά πάνελ, ανταποκρίσεις κοκ. Στις μέρες μας εκδόθηκε γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για τα οικονομικά πεπραγμένα της πατριαρχείας και όχι μόνον του πρώην Ιεροσολύμων κ. Ειρηναίου, η οποία δεν ευρίσκει τίποτα μεμπτό, καμία αναφορά, σιωπή. Τότε χάλαγε ο κόσμος και η Εκκλησία λοιδωρούνταν χυδαία και σκαιότατα όλο το 24ωρο. Σήμερα ούτε ένα μονόστηλο.  Τα βασικά σημεία της  γνωμοδότησης του Γενικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία δημοσιεύθηκε στο blog “Ιερή Πλεκτάνη”, είναι τα ακόλουθα : 

Τα κυριότερα σημεία και συμπεράσματα της Γνωμοδότησης που αποκαλύπτουμε στην παρούσα ανάρτηση θεωρούμε ότι είναι τα εξής:
  1. Η συνεδρίαση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Τμήμα Β΄) πραγματοποιήθηκε στις 14 Μαΐου 2012.
  2. Από την συνεκτίμηση των στοιχείων, τα έγγραφα που ενδιέφεραν τον αιτούντα αναφορικά με την οικονομική διαχείρισή του και σε σχέση με τις ιδιότητές του: α) ως Πατριάρχη Ιεροσολύμων, β) ως Εξάρχου του Παναγίου Τάφου στην Αθήνα και γ) ως Αρχιεπισκόπου Ιεραπόλεως ήταν οι εκθέσεις τακτικού ελέγχου Φορολογίας Εισοδήματος, Κ.Β.Σ., Φ.Π.Α. και Φ.Μ.Α.Π. για τα οικονομικά έτη 1999-2005 που συντάχθηκαν κατόπιν σχετικού ελέγχου στα Νομικά Πρόσωπα «ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ (Α.Φ.Μ. 090050847)» και «ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΟΣ ΤΑΦΟΣ (Α.Φ.Μ. 090020173)» με τα υπ' αριθμ.πρωτ. 40/14.12.2005 και 44/8.12.2006 έγγραφα του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Οικονομικών.
  3. Η υπόθεση του ανωτέρω ελέγχου οριστικοποιήθηκε με το από 10.03.2011 έγγραφο της Δ.Ο.Υ. Ε΄ Αθηνών.
  4. Δεν προκύπτει ότι υφίσταται αστική ή και ποινική ευθύνη του Πατριάρχη Ειρηναίου κατά τον έλεγχο που διεξήχθη για τα πεπραγμένα του.


Πηγή : http://ieriplektani.blogspot.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου