"Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς" (Κατά Ιωάννη 8,32).

Δευτέρα, 25 Απριλίου 2016

"Σήμερον ἡ χάρις τοῦ ἁγίου Πνεύματος, ἡμᾶς συνήγαγε, καὶ πάντες αἴροντες, τὸν Σταυρόν σου.........."

Αγ. Νικόλαος Αναπαυσάς - Μετέωρα 1535 (Θεοφάνης ο Κρης)

Στο πρώτο τροπάριο του Εσπερινού των Βαίων, η Αγίας μας Εκκλησία ψάλλει :
Στιχηρὰ Ἰδιόμελα
Ἦχος πλ. β'
Σήμερον ἡ χάρις τοῦ ἁγίου Πνεύματος, ἡμᾶς συνήγαγε, καὶ πάντες αἴροντες, τὸν Σταυρόν σου λέγομεν· Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος, ἐν ὀνόματι Κυρίου, Ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις.

Οι παλαιοί Όσιοι Πατέρες που ευρίσκονταν εις τα μοναστήρια της Ερήμου, μόλις τελείωνε η εορτή του Μεγάλου Αντωνίου (ο Άγιος Σάββας έμενε έως την εορτή του Γέροντός του Μεγάλου Ευθυμίου), εγκατέλειπαν τα μοναστήρια τους και πήγαιναν στις ερήμους, τα όρη και τα σπήλαια, και εκεί διέμεναν κάνοντας πνευματικούς αγώνες και ησυχάζοντες έως την Κυριακή των Βαίων, κατά μίμηση του Μεγάλου Αντωνίου. Την εβδομάδα των Βαίων συναθροίζονταν και ευρίσκονταν πάλι όλοι στα μοναστήρια τους. Για τον λόγο αυτό, πολλά τροπάρια της εβδομάδας αυτής, συχνά αναφέρουν τα λόγια αυτά και προσκαλούν τους Οσίους Πατέρες : "Οἱ ἐν ταῖς ἐρήμοις, καὶ ὄρεσι καὶ σπηλαίοις, ἥκατε ἀθροίσθητε, σὺν ἡμῖν βαϊοφόροι, ὑπαντῆσαι τῷ Βασιλεῖ καὶ Δεσπότῃ· ἔρχεται γὰρ σῶσαι τὰς ψυχὰς ἡμῶν" (Όρθρος Παρασκευής). Για τον λόγο αυτόν λοιπόν μας λέγει το τροπάριο : " Σήμερον ἡ χάρις τοῦ ἁγίου Πνεύματος, ἡμᾶς συνήγαγε καὶ πάντες αἴροντες, τὸν Σταυρόν σου ", αφού οι Όσιοι Αγωνιστές εκείνοι Πατέρες, σήκωναν δια των ασκητικών αγώνων τους και τις θλίψεις και κακοπάθειες της μοναχικής πολιτείας, τον Σταυρό του Κυρίου μας. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου