"Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς" (Κατά Ιωάννη 8,32).

Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2013

"ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΗΣ ΕΣΧΑΤΗΣ ΓΕΝΕΑΣ" - ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΑΒΒΑ ΜΩΫΣΗ ΤΟΥ ΑΙΘΙΟΠΟΣ

ΠΗΓΗ : ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ Δ., ΑΓΙΟΙ ΚΑΙ ΣΟΦΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΩΝ ΝΑ ΣΥΜΒΩΣΙ, σσ. 6 - 8. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου