"Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς" (Κατά Ιωάννη 8,32).

Τετάρτη, 4 Σεπτεμβρίου 2013

Ο ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ – ΠΑΤΡΟΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ

“Την αγάπην, επειδή δεν την ηξεύρετε, πρέπει, παιδία μου, να στερεώνετε σχολεία. διότι πάντοτε εις τα σχολεία γυμνάζονται οι άνθρωποι και ηξεύρουν και μανθάνουν το τί εστι Θεός, το τί είνε οι άγιοι Άγγελοι, τί είνε οι καταραμένοι δαίμονες και το τί είνε η αρετή των δικαίων. Το σχολείον φωτίζει τους ανθρώπους. Ανοίγουν τα όμματα των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών να μανθάνουν τα μυστήρια”.

ΠΗΓΗ : (+) ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ Ν. ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ, ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ, ΑΘΗΝΑΙ 1977, σ. 226. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου