"Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς" (Κατά Ιωάννη 8,32).

Κυριακή, 21 Οκτωβρίου 2012

"Δεν φοβούμαστε ούτε και για την ίδια μας την ζωή, όταν πρόκειται για την λοιδορία προς το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού" - Σεβασμιώτατος Πειραιώς Σεραφείμ για Corpus Christi᾿Εν Πειραιε τ 18 κτωβρίου 2012
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν
Μέ φορμή τίς ντιδημοκρατικές καί φασίζουσες ναρτήσεις τόσο στόν στοχρο το διαδικτύου, σον καί στόν ντυπο τύπο, μέ τίς ποες πικρίνεται μία πόλυτα προβλεπομένη πό τό δικαιϊκό μας σύστημα νέργειά μου, νά ζητήσω δηλαδή τήν φαρμογή το νόμου γιά βάναυση καί ασχιστη προσβολή το προσώπου μου, πού στοιχειοθετεται καί θεμελιοται μέ τήν κακόβουλη βλασφημία τς μωμήτου μν πίστεως πό τό χυδαο θεατρικό ργο Corpus Christi το μερικανο συγγραφέα Τέρενς Μάκ Νάλι, ποος σέ λικία 73 τν στήν Οάσινγκτον «τέλεσε» μοφυλοφιλικό «γάμο» μέ νεαρό «ζιγκολό» καί πό τήν φόρητη ψυχοπαθολογία του κινούμενος προέβαλε τόν νοσηρό ψυχισμό του στό πανάσπιλο καί περύμνητο πρόσωπο το αωνίου καί παναχράντου Θεο πάγομαι τά κάτωθι:
1. Συμφων
πολύτως μέ τό θέμα τς μερίδας πού διοργανώθηκε πό τήν «λληνική νωση γιά τά δικαιώματα το νθρώπου» στό μφιθέατρο Δρακοπούλου στά Προπύλαια το Πανεπιστημίου θηνν: « Θεός δέν χει νάγκη εσαγγελέα», διότι πράγματι ληθής Θεός δέν χει νάγκη περασπίσεως καί εναι φέλεια μεγαλοϊδεατισμός το ατοκλήτου σωτρος τς πίστεως. νάγκη μως περασπίσεως χει πιστός καί ξιοπρέπειά του, ποος συνάπτεται ρρήκτως καί ναποδράστως μέ τόν λοιδορούμενο καί βλασφημούμενο Θεό. Γι' ατόν κριβς τόν λόγο πού δυστυχς ς κ τν δημοσιευμάτων (Καθημερινή 16 καί 17/10) μερίδα πεσιώπησε τίθενται στόν ποινικό μας Κώδικα τά ρθρα 198 καί 199 πό τόν τίτλο «Προστασία τς θρησκευτικς ερήνης» καί χι προστασίας το Θεο διότι τά ννομα γαθά εναι κοινωνική συνοχή καί θρησκευτική ερήνη πού προσβάλλονται βάναυσα πό τήν δημοσί γενομένη κακόβουλη βλασφημία το Θεο κάθε νεκτς κατά τό Σύνταγμα θρησκείας στή χώρα, δηλαδή θρησκείας πού δέν χει κρύφια δόγματα καί λατρεία της δέν ντίκειται στά χρηστά θη καί τήν δημόσια τάξη (ρθρο 13 το Συντάγματος). Εναι ξόχως ποκαλυπτικό τό γεγονός τι κατά τήν συγκεκριμένη μερίδα οτε νύξη ατν τν προϋποτιθεμένων καί ατονοήτων νομικν ννοιν γινε γιά τήν διερεύνηση το θέματος, οτε πεβλήθη ατημα γιά τήν κατάργηση τν ατονοήτων ποινικν δικημάτων τς συκοφαντικς δυσφήμισης καί τς πλς δυσφήμισης καί ξύβρισης τν πολιτν, στε νά πάρχει τουλάχιστον να σοδύναμο πρόσχημα γιατί δέν νομίζω νά ποδέχονται ο μετέχοντες τήν προσωπική τους ποδόμηση καί πομείωση μέ λλοθι τήν δθεν λευθερία κφράσεως, φ' σον στήν δημοκρατία λευθερία το νός τελειοται κε πού ρχίζει λευθερία το λλου.
2.
χοντας πλήρη γνώση το θεατρικο «δρωμένου» πού παρουσιάστηκε στό θέατρο «Χυτήριο» πό δύο ατόπτες μάρτυρες πού τό παρηκολούθησαν, διεπίστωσα τι τό χυδαο ατό δρώμενο εναι κακόβουλο διότι σκηνοθέτης του Λαέρτης Βασίλι πού μεγάλωσε σάν γιός το πρώην ξιωματικο το στρατο το Χότζα λία Βασίλι, μετέπειτα νεωκόρου το . Ναο γίου Δημητρίου Πειραις καί πού τό χριστιανικό του νομα εναι Φώτιος γνωρίζει πολύ καλά τι γιά τήν χριστιανική εαγγελική θική ρσενοκοιτία μοφυλοφιλία ποτελε θανάσιμο μάρτημα πού ποκόπτει καί ποστερε τόν μμένοντα μεταμελήτως σέ ατό πό τήν κοινωνία το αωνίου Θεο (Α΄Κορ. Στ΄9). πομένως πόδοση στόν Πανάγιο Θεό ατο το πάθους κφράζει τήν δολία βούληση πομειώσεώς του στίς συνειδήσεις τν νθρώπων. Εναι βλάσφημο διότι διαστρέφει πλήρως καί χυδαίως τήν εαγγελική λήθεια, τήν πίστη τς κκλησίας καί τήν Χριστιανική θική μφανίζοντας ς μέθυσο τόν δίκαιο ωσήφ, ς ποψήφιο θμα βιασμο τήν περαγία Θεοτόκο, ς μοφυλοφίλους τούς δώδεκα ποστόλους καί τελικς ς μφορούμενο πό ατό τό φρικδες πάθος τόν Πανάσπιλο καί Πανάγιο Λόγο καί Υό το Θεο, τόν σταυρωθέντα καί ναστάντα Κύριο τς ζως καί το θανάτου. Εναι δημοσί γενόμενο διότι διαδραματίζεται σέ χρο πού τό κοινό χει πρόσβαση σχέτως ν πάρχει χι εσιτήριο, δέν γίνεται διωτικς δηλαδή καί διαφημίζεται διά το διαδικτύου. φαιδρά, νεπέρειστος καί τυχής πόπειρα τν συντελεστν τς παραστάσεως νά ποσείσουν τήν ποινική τους εθύνη προβάλοντας τι τό ργο δθεν δέν φορ στόν στορικό Χριστό καταρρίπτεται πό τό σενάριο το ργου, που ταυτοποιονται πλήρως τά πρόσωπα το ερο Εαγγελίου καί δράση τους, μέ τούς χαρακτρες το ργου καί εδικώτερα πρωταγωνιστής Joshua «βαπτίζεται» ησος. Μάλιστα στήν λληνική κδοχή ψάλλεται τό «Χριστός γεννται δοξάσατε», παγγέλεται Κυριακή προσευχή «Πάτερ μν» καί περιφέρονται τά σύμβολα το πάθους. Γι' ατούς κριβς τούς λόγους πρξε διεθνής κατακραυγή σέ κάθε πρεμιέρα το ργου καί μάλιστα μετά τίς πειλές πού δέχθηκε Μάκ Νάλι πρεμιέρα στήν Ν. όρκη ναβλήθηκε πό τό 1997 γιά τόν κτώβριο το 1998. Τό 1999 στό Λονδίνο Μουσουλμανική ργάνωση Shari' ah Court ξέδωσε «Φάτουα» γιά τήν θανάτωση το μοφυλόφιλου συγγραφέα διότι στό σλάμ Κύριος θεωρεται «προφήτης». Τό διο συνέβη στό Σίδνευ τς Αστραλίας καθώς καί σέ λλες χρες.
3. Κατόπιν τ
ν νωτέρω νεργώντας χι ς Μητροπολίτης λλά ς πολίτης πως εχα κάθε ννομο δικαίωμα στήν δημοκρατική χώρα πού θέλω νά πιστεύω τι ζομε μετέβην στό ρμόδιο στυνομικό Τμμα μονοίας, στήν περιοχή εθύνης το ποίου διαπράττεται τά νωτέρω δίκημα τό πόγευμα τς Πέμπτης 11 κτωβρίου .. καί κατέθεσα μήνυση γιά τήν ατεπαγγέλτως διωκομένη γκληματική νέργεια τς κακόβουλης βλασφημίας τν θείων. πό τς εσαγγελικς ρχς μο ζητήθησαν συμπληρωματικά στοιχεα καί τό πόγευμα τς πομένης προσλθα γιά νά καταθέσω τά συγκεκριμένα στοιχεα. Μάρτυρες πρότεινα τόν λλογιμώτατο κ. Κωνσταντνο Χολέβα, Πολιτικό πιστήμονα καί τόν Ραδιοφωνικό παραγωγό κ. Λυκοργο Μαρκούδη, ατήκοο καί ατόπτη μάρτυρα το θεατρικο ργου. Κατά τή διαδικασία τς καταθέσεως μάδα βουλευτν προσλθε αθορμήτως καί μο δήλωσε συμπαράσταση. Τούς συνεχάρην καί τούς εχαρίστησα πως θά εχαριστοσα οονδήποτε πώνυμο νώνυμο σπευδε νά κφράση τήν συμπαράστασή του. Μέ ποα λογική θά πρεπε νά ποπέμψω τούς συγκεκριμμένους βουλευτές. Μήπως λάμβανε χώρα στό στυνομικό τμμα κομματική κδήλωση μετεχα σέ προεκλογική κστρατεία πέρ κόμματος; Δυστυχς γιά τό πολιτικό μας σύστημα καί τούς κομματικούς του σχηματισμούς βάναυση καταπάτηση το ποινικο νόμου πού ξωραΐζεται ς δθεν λευθερία κφράσεως λευθερία τς τέχνης οδόλως τούς φύπνισε καί τούς διέγειρε μέ ποτέλεσμα νά ερολογον στά τηλεπαράθυρα νά τυρβάζουν περί λλα πομειώνοντας τήν γκληματική καί κακόβουλη βλασφημία ες βάρος το Παναγίου Θεο, τς μωμήτου μν πίστεως καί το εσεβος Γένους πού θρησκεύεται καί λατρεύει τόν βριζόμενο Θεό. Θά μουν ναπολόγητος άν συνέπραττα μέ ποιαδήποτε κομματική σημαία άν δέν δεχόμην τήν συμπαράσταση ποιουδήποτε προστρέχοντος. Δέν δειξαν νδιαφέρον βουλευτές λλων κομμάτων οτε χρος ποβολς μηνύσεως ταν διωτικός. χει δέ πόλυτη φαρμογή λόγος το ειμνήστου Γέρου τς Δημοκρατίας: «μες λειτουργομε καί ποιος θέλει προσέρχεται».
4.
μνημειώδης καί θεολογικά ρτία τοποθέτηση το Σεβ. Μητροπολίτου Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως κ.κ. ερεμίου, Καθηγητο τς Θεολογικς Σχολς το Πανεπιστημίου θηνν, δωσε χηρό ράπισμα σέ δολεσχοντες κκλησιαστικούς πού ρίχνουν φρόνως νερό στό νεοεποχίτικο μλο προσφέροντας λλοθι σέ ξωνημένους το πολιτικο μας συστήματος νά παναλάβουν τό στρατήγημα το μπραήμ Πασ γιά τήν δημογραφική λλοίωση το λαο καί τήν καταστροφή το Γένους καί συνέτως στρεβλώνουν τά πράγματα θελημένως «λησμονοντες» καί τήν γεωστρατηγική θέση τς χώρας καί τήν φρικώδη ρήση, τό δόγμα, το λήστου μνήμης Τουργκούτ ζάλ: «Δέν χρειάζεται νά κάνουμε πόλεμο μέ τούς λληνες, ρκε νά τούς στείλουμε μερικά κατομμύρια πό ΄δ μεριά καί νά τελειώνουμε μ΄ ατούς»!
5.
λληνικός λαός πως ποδεικνύεται διϊστορικς περασπίζεται τήν νεξιθρησκεία καί τήν λευθερία θρησκευτικς συνειδήσεως. Τήν στιγμή ατή στό Λεκανοπέδιο λεύθερα σκον τήν λατρεία τους ντιτριαδικές θρησκευτικές παραδοχές, πού ρνονται τό θεανδρικό πρόσωπο το Κυρίου πως τό σλάμ καί φυλλαδική ταιρεία τν Μαρτύρων το εχωβ καί ο μερικανοκίνητοι Μορμόνοι, παρ' λον πού στόν λλαδικό χρο δέν πάρχουν τεμένη πού νά εναι στάβλοι δημόσιοι χώροι γιεινς πως σέ Μουσουλμανικά Κράτη συμβαίνει μέ τούς χριστιανικούς ναούς (Β. Κύπρος, Τουρκία). λοιδορία μως καί χυδαιότητα σέ βάρος το παναγίου καί παναχράντου Κυρίου τς πίστεώς μας μς κινε νά νεργήσουμε ερηνικς καί νομίμως μή φειδόμενοι οτε τς δίας μας τς ζως καί δ νιδρύεται τό παράδοξο γιά κείνους τούς συνέλληνες πού δικαίως συμπαρατάσσονται μέ τούς διαμαρτυρομένους μουσουλμάνους γιά τήν πομείωση τς θρησκευτικς των παραδοχς λλά ντιθέτως δέν πράττουν τό διο μέ τούς συνέλληνες καί κατά τεκμήριο μοπίστους των συντασσόμενοι μέ τούς βιαστές τς λήθειας.
                                 Ο   Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ
                                    +   Πειραις ΣΕΡΑΦΕΙΜ
Πηγή : www.imp.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου