"Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς" (Κατά Ιωάννη 8,32).

Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου 2012

Η «ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ» ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΕΦΡΑΙΜ ΤΟΝ ΣΥΡΟ

Γεννημένος στη Νίσιβη της Συρίας, ο Όσιος Εφραίμ (306 – 378 μ.Χ.), αναδείχθηκε σε μέγιστη πνευματική μορφή του δ΄ μ.Χ. αιώνα, αποκαλούμενος από τον Μέγα Βασίλειο ως «πάντων λλογιμώτερος» και από τον Ιερό Χρυσόστομο ως : « παραμυθία τν θυμούντων, παιδαγωγία τν νέων, χειραγωγία τν μετανοούντων, κατ τν αρετικν ομφαία, τ δοχεον το Πνεύματος, τ σκεος τν ρετν». Οι γονείς του μαρτύρησαν την περίοδο των διωγμών ενώ ο ίδιος ασκήτεψε στην Έδεσσα της Μεσοποταμίας. Κατάλοιπε πίσω του πλούσιο και σημαντικό συγγραφικό έργο όπως λόγους, ερμηνευτικά στην Αγία Γραφή κλπ. Ένα μικρό απόσπασμα από την σοφία και τα έργα του είναι αυτό που ακολουθεί και αναφέρεται στον Αντίχριστο και την εποχή του :

«…. Κατά τον καιρόν εκείνον, όταν έλθει ο Δράκων, δεν θα υπάρχει άνεση στην γη. Αλλά θλίψη μεγάλη, ταραχή, και σύγχυση, θάνατοι, και πείνα σε όλα τα πέρατα του κόσμου…….. Αν κάποιος έχει δάκρυα και κατάνυξη, ας δεηθεί στον Κύριο, για να γλιτώσουμε από την θλίψη, η οποία μέλει να έλθει στην γη γιατί θα γίνουν κατά τόπους λιμοί, σεισμοί, και θάνατοι διάφοροι επί της γης. Γενναία θα είναι η ψυχή, η οποία θα καταφέρει να κρατήσει τον εαυτό της απαλλαγμένο από τα σκάνδαλα αυτά. Γιατί αν βρεθεί άνθρωπος να αδιαφορεί εύκολα πολιορκείται και γίνεται αιχμάλωτος του Δράκοντος του πονηρού και δολίου, και αυτός θα βρεθεί ασυγχώρητος στην κρίση, γιατί πίστεψε τον τύραννο εκουσίως. Πολλών προσευχών και δακρύων έχουμε ανάγκη αγαπητοί, δια να βρεθούμε ακλόνητοι στους πειρασμούς. Διότι πολλά είναι τα φαντάσματα, τα οποία θα γίνουν από το θηρίο. Διότι επειδή είναι θεομάχο θέλει όλοι να αφανιστούν. Διότι τέτοιο τρόπο μεταχειρίζεται ο Τύραννος, ώστε όλοι να βαστάζουν την σφραγίδα του θηρίου, όταν θα έλθει να απατήσει τα σύμπαντα. Προσέχετε αδελφοί μου την υπερβολήν του θηρίου, διότι μεταχειρίζεται διάφορα τεχνάσματα πονηρίας. Ξεκινά από την κοιλιά, ούτως ώστε όταν κάποιος στεναχωρεθεί επειδή δεν έχει φαγητά, να αναγκαστεί να λάβει την σφραγίδα του. Όχι ως έτυχε και σε οποιοδήποτε μέρος, αλλά στο δεξιό χέρι και στο μέτωπο, για να μην έχει εξουσία ο άνθρωπος να κάμει με αυτήν το σημείο του Σταυρού, μήτε πάλι στο μέτωπο να σημειώσει το άγιον όνομα του Κυρίου. Διότι γνωρίζει ο άθλιος ότι όταν ο Σταυρός του Κυρίου σφραγιστεί επί του ανθρώπου λύει πάσαν την δύναμη του εχθρού και δια τούτο σφραγίζει την δεξιά του ανθρώπου……… Διότι τα πάντα μεταχειρίζεται ούτως ώστε καθόλου να μην ακούγεται το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού στα χρόνια εκείνα. Και αυτό το κάμει φοβούμενος και τρέμων την αγίαν δύναμη του Κυρίου μας. Διότι αν κάποιος δεν σφραγιστεί με την σφραγίδα του, δεν γίνεται αιχμάλωτος στα φαντάσματά του, ούτε ο Θεός απομακρύνεται από αυτόν, αλλά τον φωτίζει και τον σύρει κοντά του. Πρέπει να κατανοήσουμε αδελφοί μου μετά πάσης ακριβείας, ότι τα φαντάσματα του Εχθρού είναι αποτρόπαια….. Κρατώντας την στερεά πίστη του Χριστού με ειλικρίνεια, θα κάμουμε την δύναμη του Τυράννου ευκλόνιστη…… Ας μάθουμε αδελφοί μου με ποιο σχήμα έρχεται στην γη ο αναίσχυντος Όφις… Γεννάται μεν εκ κόρης ακάθαρτης (μιαράς) , αλλά δεν σαρκώνετε με τον ίδιο τρόπο που σαρκώθηκε ο Χριστός. Θα έλθει ο Πανακάθαρτος (Παμμίαρος) με τέτοιο σχήμα, ως κλέφτης, για να απατήσει τα σύμπαντα. Θα είναι ταπεινός, ήσυχος, θα μισεί την αδικία, θα αποστρέφεται τα είδωλα, θα προτιμά την ευσέβεια, αγαθός, φιλόπτωχος, όμορφος καθ΄ υπερβολή, ευκατάστατος, ιλαρός με όλους, θα τιμά πολύ το γένος των Εβραίων, διότι αυτοί περιμένουν την έλευσή του. Μεταξύ όλων αυτών, θα εκτελεί σημεία και τέρατα, φόβητρα με πολλή εξουσία. Θα προσπαθεί δολίως να αρέσει σε όλους, για να αγαπηθεί αμέσως από όλους. Δεν θα πάρει δώρα, δεν θα μιλήσει με μας, θα φαίνεται κατηφής, θα εξαπατά τον κόσμο υπό το πρόσχημα της ευταξίας, μέχρι που να βασιλεύσει. Όταν δουν λοιπόν οι λαοί και οι δήμοι τέτοιες αρετές και δυνάμεις, ενώνονται όλοι συγχρόνως σε μια γνώμη και με χαρά μεγάλη τον κηρύσσουν βασιλέα, λέγοντας μεταξύ τους : Μήπως άραγε ευρίσκεται άλλος άνθρωπος τόσο αγαθός και δίκαιος ; Γίνεται τότε η βασιλεία του……. Έπειτα υψώνεται η καρδιά του και θα ξεράσει ο Δράκων την πικρότητά του. Ταράσσει την οικουμένη, κινεί τα πέρατα, θλίβει τα σύμπαντα, και μαγαρίζει τις ψυχές. Όχι πλέον ως ευλαβής, αλλά πολύ αυστηρός σε όλα. Απότομος, οργίλος, θυμώδης, ακατάστατος, φοβερός, αηδής, και προσπαθώντας να βάλει στον βόθρο της ασέβειας όλο το ανθρώπινο γένος. Θα κάμει πολλά ψευδή θαύματα και όχι αληθή. Και ενώ θα βρίσκεται μπροστά του πολύς λαός και θα τον επευφημεί, θα βγάζει μεγάλη φωνή και θα σαλεύετε ο τόπος, όπου βρίσκονται οι όχλοι, λέγοντας : Γνωρίσατε όλοι οι λαοί την δύναμη και την εξουσία μου. Θα μεταθέτει όρη και θα ανυψώνει νησιά από την θάλασσα με πλάνη και φαντασία και ενώ πλανά τον κόσμο και φαντάζει τα σύμπαντα, πολλοί θα τον δοξάσουν και θα τον πιστεύσουν ως θεό ισχυρό. Τότε θα θρηνεί δεινώς και θα στενάζει κάθε ψυχή. Τότε όλοι θα υποφέρουν θλίψη απαρηγόρητη, η οποία θα τους κατέχει νύκτα και μέρα, και δεν θα βρίσκουν πουθενά παρηγοριά. Τότε θα πεθαίνουν τα νήπια στις κοιλιές των μητέρων τους, και πάλι οι μητέρες πάνω στα παιδιά τους. Και ο πατέρας με την γυναίκα και τα παιδιά του θα πεθαίνει στις αγορές και δεν θα υπάρχει κάποιος να τους θάψει και να τους βάλει στο μνήμα. Από τους πολλούς δε θανάτους, τα πτώματα θα μαζεύονται στις πλατείες, θα υπάρχει παντού δυσωδία η οποία θα στεναχωρεί πολύ τους ζωντανούς. Το πρωί όλοι θα λέγουν με οδύνη και στεναχώρια, πότε θα έλθει η νύκτα να αναπαυθούμε λίγο. Και όταν έλθει η νύκτα θα λέγουν με πικρά δάκρυα, πότε θα έλθει η ημέρα για να αποφύγουμε την θλίψη η οποία μας κυριεύει. Και δεν θα υπάρχει τόπος να πάει κάποιος να κρυφτεί, διότι τα πάντα θα ταραχθούν και η ξηρά και η θάλασσα. Γι΄ αυτό μας είπε ο Κύριος γρηγορείτε παρακαλώντας αδιαλείπτως να ξεφύγετε την θλίψη. Θα είναι δυσωδία στην θάλασσα, δυσωδία στην γη, λιμοί, σεισμοί, σύγχυση στη θάλασσα, σύγχυση στη γη, φόβος στη θάλασσα, φόβος στη γη. Ο πολύ χρυσός, το ασήμι και τα πολυτελή μεταξωτά ρούχα δεν θα ωφελήσουν στην θλίψη εκείνη και όλοι οι άνθρωποι θα μακαρίζουν όσους πέθαναν πριν έλθει η μεγάλη θλίψη στη γη. Γιατί θα ρίχνεται ο χρυσός και ο άργυρος στις πλατείες και κανένας δεν θα τα αγγίζει…. Όλοι θα μελετούν πώς να διαφύγουν και να κρυφτούν, αλλά πουθενά δεν θα βρίσκουν τόπο για να κρυφτούν από την θλίψη. Εκτός από αυτά μετά θα υπάρχουν θηρία και ερπετά που θα δαγκώνουν τους ανθρώπους. Μέσα στην ψυχή φόβος και έξω τρόμος. Μέρα και νύκτα πεθαμένοι θα βρίσκονται στις πλατείες. Παντού δυσωδία, στα σπίτια, τις πλατείες, παντού πείνα και δίψα. Στις πλατείες και στα σπίτια κλαυθμοί και θόρυβοι. Ο καθένας θα συναντά τον άλλο με κλάματα, ο πατέρας το παιδί, η μητέρα τη θυγατέρα, οι φίλοι με τους φίλους θα χάνονται και οι αδελφοί με τους αδελφούς αγκαλιά θα πεθαίνουν. Οι μορφές των ανθρώπων θα γίνουν σαν αυτές των νεκρών. Η ομορφιά των γυναικών θα προκαλεί αποστροφή και μίσος, και θα μαραθεί κάθε σάρκα και επιθυμία των ανθρώπων. Όλοι όσοι πείστηκαν στο φοβερό Θηρίο και πήραν την σφραγίδα του, θα προστρέχουν σε αυτό και θα λέγουν με οδύνη : δώσε σε μας να φάμε και να πιούμε γιατί πεθαίνουμε από την πείνα και αποδίωξε από μας τα θανατηφόρα θηρία. Και ο άθλιος θα αποκρίνεται λέγοντας : από πού θα σας δώσω να φάτε και να πιείτε άνθρωποι, αφού ο ουρανός δεν θέλει να δώσει βροχή στην γη και η γη πάλι δεν έδωσε καθόλου γεννήματα. Ακούγοντας αυτά οι λαοί θα κλαίγουν μην έχοντας παρηγοριά για τις θλίψεις τους, αλλά η θλίψη τους θα γίνει απερίγραπτη διότι με μεγάλη προθυμία πίστεψαν τον Τύραννο. Εκείνες τις μέρες θα γίνει μεγάλη ανάγκη από την στεναχώρια και τον φόβο που θα προκαλέσει ο Δράκοντας, και τους σεισμούς και τους ήχους της θαλάσσης και τους λιμούς και της δίψας  και των δαγκωμάτων από τα θηρία. Όλοι δε όσοι πήραν το χάραγμα, την σφραγίδα του Αντίχριστου και τον προσκύνησαν ως θεό αγαθό, δεν θα έχουν μερίδα στην Βασιλεία των Ουρανών, αλλά μετά του διαβόλου θα πεταχτούν στην γέενα (κόλαση). Πριν γίνουν αυτά, ο Κύριος θα αποστείλει τον Ηλία τον Θεσβίτη και τον Ενώχ, ως εύσπλαχνος, για να παρακινήσουν σε ευσέβεια τους ανθρώπους και να κηρύξουν με παρρησία την Θεογνωσία σε όλους τους ανθρώπους, προκειμένου να μην πιστέψουν στον Τύραννο εξαιτίας του φόβου. Τότε αυτοί θα πουν : Πλάνος είναι, ω άνθρωποι, να μην πιστέψει κανένας σε αυτόν, ούτε να υπακούσει στον θεομάχο. Να μην φοβηθεί κανείς από σας διότι αμέσως θα εξαφανιστεί. Να έρχεται από τον ουρανό ο Κύριος για να κρίνει τους ανθρώπους όλους, όσοι πείστηκαν στα σημεία του. Αλλά λίγοι θα είναι αυτοί που θα υπακούσουν και θα πιστέψουν στο κήρυγμά των Προφητών. Αυτό το κάμει ο Σωτήρ μας Θεός προκειμένου να δείξει την άφατο φιλανθρωπία του, ότι ούτε εκείνους τους χρόνους δεν άφησε το γένος των ανθρώπων χωρίς το κήρυγμα του, για να είναι όλοι αναπολόγητοι την ώρα της Κρίσεως. Πολλοί δε από τους άγιους που θα βρεθούν στους χρόνους του Αντίχριστου θα χύνουν ποτάμια δάκρυα μετά στεναγμών παρακαλώντας τον Θεό, για να λυτρωθούν από τον Δράκοντα. Και θα φεύγουν με μεγάλη βιασύνη στις έρημους και θα κρύπτονται στα όρη και τα σπήλαια με φόβο. Και θα ρίχνουν χώμα και στάχτη στα κεφάλια τους, παρακαλώντας τον Θεό νύχτα και μέρα με μεγάλη ταπείνωση. Και η Χάρις του Θεού θα τους οδηγήσει σε ορισμένους τόπους όπου θα σωθούν κρυπτόμενοι στις οπές και τα σπήλαια, μη βλέποντας τα σημεία και την τρομοκρατία του Αντίχριστου. Γιατί ο ερχομός του Αντίχριστου θα γίνει γνωστός σε όσους έχουν τον νου προσηλωμένο στον ουρανό. Σε όσους έχουν το μυαλό προσηλωμένο στις καθημερινές βιοτικές ανάγκες και τα υλικά αγαθά (ξεχνώντας τον Θεό), ποθώντας τα γήινα, δεν θα γίνει φανερός ο ερχομός του. Διότι όποιος είναι δεμένος με τα υλικά πράγματα, ακόμη κι αν ακούσει, απιστεί και αποστρέφεται αυτόν που κηρύττει για τον Θεό. Οι δε άγιοι θα ενδυναμωθούν, διότι πάντα απέρριπταν την μέριμνα αυτής της ζωής. Τότε θα πενθεί πάσα η γη και η θάλασσα και ο αέρας. Συγχρόνως και τα άγρια ζώα και τα πτηνά του ουρανού. Θα πενθούν τα όρη, τα βουνά, τα δένδρα των πεδιάδων, και οι αστέρες του ουρανού για την κατάντια των ανθρώπων, διότι πάντες εξέκλιναν από τον άγιον Θεό και πίστεψαν τον πλάνο, αφού δέχθηκαν το χάραγμα του βρώμικου και θεομάχου, αντί του ζωοποιού Σταυρού του Σωτήρος. Πενθεί η γη και η θάλασσα διότι αμέσως σταμάτησε η ψαλμωδία και η προσευχή από τα στόματα των ανθρώπων. Πενθούν όλες οι εκκλησίες του Χριστού πένθος μέγα διότι δεν λειτουργείται ο αγιασμός και η προσφορά. Όταν λοιπόν συμπληρωθούν οι καιροί (τρεις και ήμισυς) της εξουσίας και πράξεως του βρώμικου, και όταν εκπληρωθούν όλα τα σκάνδαλα πάνω στη γη, θα έλθει επιτέλους ο Κύριος, ως αστραπή αστράπτων από τον ουρανό, μετά δόξης ακατανόητου, προπορευόμενων της δόξης του ταγμάτων των αγγέλων και των αρχαγγέλων, ανοίγονται δε τα μνήματα και εν ριπή οφθαλμού ανασταίνονται όλες οι φυλές και βλέπουν το κάλλος το άγιον του Νυμφίου. Και μύριαι μυριάδες, και χίλιαι χιλιάδες αγγέλων και αρχαγγέλων, και αναρίθμητοι στρατιαί, χαίρουν μεγάλη χαρά, οι άγιοι και οι δίκαιοι και όλοι όσοι δεν έλαβαν το χάραγμα του Δράκοντα, αγάλλονται. Και οδηγείται ο Τύραννος δεμένος από τους αγγέλους μαζί με όλους τους δαίμονές του ενώπιον του θρόνου του Θεού και όσοι έλαβαν την σφραγίδα του και όλοι οι ασεβείς και οι αμαρτωλοί δεμένοι, και δίδει ο Βασιλεύς την απόφαση εναντίον τους, της καταδίκης στο πυρ το άσβεστον».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου