"Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς" (Κατά Ιωάννη 8,32).

Παρασκευή, 8 Μαΐου 2020

ΜΕΡΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ - ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ Η ΑΝΩ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ - OI ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΝΟΣ ΑΔΕΛΦΟΥ*


ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ - ΠΡΟΣ ΔΟΞΑΝ ΘΕΟΥ

Έχουμε συνειδητοποιήσει αδερφοί μου ότι ζούμε σε παράλληλους κόσμους; Έχουμε σκεφτεί τις συνέπειες του COVID-19 στον εκκλησιασμό μας, στην προσευχή μας, στις σχέσεις μας με τους συνανθρώπους μας, στη σχέση μας με τον Θεό; Οι εκκλησίες μας σε λίγο θα ανοίξουν με τους δικούς τους όρους, εμείς πόσο επηρεασμένοι από όλα αυτά που ακούσαμε και ζήσαμε θα εκκλησιαστούμε; Ακόμα και αυτό που έχει συμβεί θα πρέπει να το δούμε μονάχα προς όφελος της ψυχής μας και μόνο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τις Κυριακές στις εκκλησίες μας δεν κοινωνούμε των Αχράντων Μυστηρίων, κοινωνούμε και με τα «αδέρφια» μας.

Υπάρχει και αυτό που λέει ο απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους κεφ. 8, 35-39 :
"Τίς ἡμᾶς χωρίσει ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ; θλῖψις ἢ στενοχωρία ἢ διωγμὸς ἢ λιμὸς ἢ γυμνότης ἢ κίνδυνος ἢ μάχαιρα; καθὼς γέγραπται ὅτι ἕνεκά σου θανατούμεθα ὅλην τὴν ἡμέραν· ἐλογίσθημεν ὡς πρόβατα σφαγῆς. ἀλλ᾿ ἐν τούτοις πᾶσιν ὑπερνικῶμεν διὰ τοῦ ἀγαπήσαντος ἡμᾶς. πέπεισμαι γὰρ ὅτι οὔτε θάνατος οὔτε ζωὴ οὔτε ἄγγελοι οὔτε ἀρχαὶ οὔτε δυνάμεις οὔτε ἐνεστῶτα οὔτε μέλλοντα οὔτε ὕψωμα οὔτε βάθος οὔτε τις κτίσις ἑτέρα δυνήσεται ἡμᾶς χωρίσαι ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν".

Τις καταστάσεις αυτές λοιπόν που ζήσαμε οφείλουμε και πρέπει να τις αξιοποιήσουμε μονάχα προς όφελος της ψυχής μας γιατί ο στόχος μας είναι η Άνω Ιερουσαλήμ.

*Σημ.: Θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου