"Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς" (Κατά Ιωάννη 8,32).

Τετάρτη, 1 Μαΐου 2013

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ«Τ γίᾳ κα μεγλ Τρτ, τς τν δκα Παρθνων παραβολς, τς κ το ερο Εαγγελου, μνεαν ποιομεθα».


Είναι αφιερωμένη στη παραβολή των δέκα παρθένων και μας διδάσκει να είμαστε πάντα έτοιμοι για την υποδοχή του Νυμφίου μας του Χριστού, διότι δεν γνωρίζουμε το χρόνο που θα έλθει (την ώρα του θανάτου μας). Χαρακτηριστικό είναι και το τροπάριο : «δο Νυμφος ρχεται ν τ μσ τς νυκτς….», το οποίο λέγεται στις ακολουθίες εμπνευσμένο από τη παραβολή των δέκα παρθένων που διαβάζεται μαζί με την παραβολή των ταλάντων και την εικόνα της μέλλουσας Κρίσης.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΜΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Τροπριον
χος πλ. δ'
δο Νυμφος ρχεται ν τ μσ τς νυκτς, κα μακριος δολος, ν ερσει γρηγοροντα, νξιος δ πλιν, ν ερσει αθυμοντα. Βλπε ον ψυχ μου, μ τ πν κατενεχθς, να μ τ θαντ παραδοθς, κα τς Βασιλεας ξω κλεισθς· λλ ννηψον κρζουσα· γιος, γιος, γιος ε Θες, δι τς Θεοτκου, λησον μς.
ξαποστειλριον
χος γ'
Τν νυμφν σου βλπω, Σωτρ μου κεκοσμημνον κα νδυμα οκ χω, να εσλθω ν ατ, λμπρυνν μου τν στολν τς ψυχς, Φωτοδτα κα σσν με.
πστιχα
διμελα χος πλ. β'
ταν λθς ν δξ μετ' γγελικν Δυνμεων, κα καθσς ν θρν ησο διακρσεως, μή με Ποιμν γαθ διαχωρσς· δος δεξις γρ οδας, διεστραμμναι δέ εσιν α εὐώνυμοι· μ ον ρφοις με, τν τραχν τ μαρτίᾳ συναπολσς· λλ τος κ δεξιν, συναριθμσας προβτοις, σσν με ς φιλνθρωπος.Δξα... Κα νν... χος βαρς
δού σοι τ τλαντον, Δεσπτης μπιστεει ψυχ μου, φβ δξαι τ χρισμα, δνεισαι τ δεδωκτι, διδος πτωχος, κα κτσαι φλον τν Κριον, να στς κ δεξιν ατο, ταν λθ ν δξ, κα κοσς μακαρίας φωνς. Εσελθε δολε, ες τν χαρν το Κυρου σου. Ατς ξωσν με, Σωτρ τν πλανηθντα, δι τ μγα σου λεος.

Η Παραβολή των Ταλάντων (www.catichisis.gr)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου