"Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς" (Κατά Ιωάννη 8,32).

Τρίτη, 4 Σεπτεμβρίου 2012

ΟΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ


Ο Ιακώβ, έκαμε 12 τέκνα.

Γεδεών ο Κριτής έκαμε 70 τέκνα, τα οποία φόνευσε ο νόθος υιός του Αβιμελέχ.


Ο Κριτής Ιαείρ από την Γαλαάδ είχε 32 υιούς.


Ο Κριτής Αάβδων είχε 40 τέκνα.


Ο βασιλεύς, Προφητάναξ και ποιητής Δαβίδ έκαμε 22 τέκνα.


Ο υιός του βασιλέα Σολομώντα Ροβοάμ είχε 28 υιούς και 60 θυγατέρες.


Ο Αβίας υιός του Ροβοάμ απέκτησε 22 υιούς και 13 θυγατέρες.


Ο βασιλεύς Αχαάβ έκαμε 70 υιούς τους οποίους φόνευσε ο Ιηού.

Πηγή : ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου