"Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς" (Κατά Ιωάννη 8,32).

Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2016

ΠΟΥ ΠΑΣ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ ;


– Ποῦ πᾶς, στρατιώτη;
– Πάω νὰ πολεμήσω.
– Πᾶς νὰ παλέψης μὲ λιοπύρια καὶ χιόνια;
– Πάω νὰ προστατέψω τὸ δίκιο καὶ τὴ λευτεριά.
– Πᾶς νὰ διψάσης καὶ νὰ πεινάσης;
– Πάω νὰ φυλάξω τὸ ψωμὶ τῶν παιδιῶν.
– Πᾶς νὰ χάσης χέρι, πόδι, μάτι;
– Πάω νὰ δώσω χαρὰ καὶ φῶς
σὲ χιλιάδες τίμιους καὶ εἰρηνικοὺς ἀνθρώπους.
– Πᾶς νὰ σκοτώσης καὶ νὰ σκοτωθῆς;
– Πάω νὰ δώσω ζωὴ καὶ εἰρήνη, δίκιο καὶ λευτεριά.
– Γιὰ ποιόν, στρατιώτη;
– Γιὰ τὴν πατρίδα!

ΠΗΓΗ : Ἀναγνωστικὸν τῆς Γ΄ Δημοτικοῦ, 1949. Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου