"Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς" (Κατά Ιωάννη 8,32).

Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου 2016

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΥΓΗν Πειραιε τ 23 Σεπτεμβρίου 2016

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΥΓΗ

Στήν πό προφανή κίνητρα πίθεση τς φημερίδος ΑΥΓΗ, ργάνου το ΣΥΡΙΖΑ ναντίον μου πού παραπέμπει σέ τακτικές το κόκκινου φασισμο γιά νά περασπιστον τόν βριστή τς μωμήτου μν κκλησίας κ. Νίκο Φίλη, πειδή εναι δύνατο νομικά νά ξεπεράσουν τή συνταγματική καταπάτηση τς σότητας καί σονομίας πού διαπράττει κ. Φίλης καί Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ μέ τήν μετατροπή το μαθήματος τν Θρησκευτικν μόνο μέ γιά τούς ρθοδόξους μαθητές καί μαθήτριες σέ Θρησκειολογία, ν γιά τούς Μουσουλμάνους, βραίους καί Ρωμαιοκαθολικούς μαθητές καί μαθήτριες νά παραμένει μολογιακό καί κατηχητικό καί πιπλέον νά προτείνουν διορίζουν τούς καθηγητές καί δασκάλους πού θά τό διδάσκουν (Ν. 4386/11.5.2016 ρ. 55, παρ. 5) ο γεσίες τν τριν ατν Θρησκευτικν Κοινοτήτων, πάγομαι τά κάτωθι:
1. φημερίδα ΑΥΓΗ, δέν εναι πρώτη φορά πού μέ συκοφαντε καί λλοτε μέ εχε συκοφαντήσει πί Διευθύνσεώς της πό τόν κ. Ν. Φίλη μέ ρθρο το ποθανόντος συντάκτου της Γ. νανδρανιστάκη που μέ παρουσίαζε τι εχα δθεν μπλακε στίς Δημοτικές κλογές γιά τήν νάδειξη Δημάρχου στήν πόλη το Πειραι. Τότε εχα προσφύγει στήν ποινική καί στική δικαιοσύνη ναντίον τους γιά τίς συκοφαντίες καί τά ψεύδη τους καί κατόπιν παρακλήσεως το κ. Νικ. Φίλη καί το πισυμβάντος αφνιδίου θανάτου το ρθρογράφου, νεκάλεσα καί τήν γκλιση καί τήν γωγή.
2. Οι συκοφαντίες τς ΟΙΕΛΕ ες βάρος το δρύματος Προστασίας Νεότητος τς . Μητροπόλεως Πειραις εναι αταπόδεικτα, φαιδρές, βάσιμες καί ωλες διότι λλως θά εχαν πέμβει ο Πρωτοβάθμια καί Δευτεροβάθμια Διευθύνσεις το πουργείου Παιδείας στόν Πειραι καί θά εχαν νακαλέσει τίς δειες τν κπαιδευτηρίων τά ποα λειτουργον πόλυτα νόμιμα καί χωρίς κερδοσκοπικό χαρακτρα. Γιά τίς συκοφαντίες τς ΟΙΕΛΕ χω δηλώσει τι ν δέν νακληθον μέσως θά προσφύγει τό δρυμα στήν τακτική καί στική Δικαιοσύνη.
3. Ο συκοφαντίες καί τά ψεύδη τς φημερίδος ΑΥΓΗ καί το συντάκτου της κ. Π. Κατσάκου χουν παντηθε πό τό «συλο Πενήτων Βασιλείου θανασίου Πρωθιερέως Γηροκομεο Πειραις», το ποίου προεδρεύω νιδιοτελς καί τό ποο εναι ΝΠΙΔ μή κερδοσκοπικο χαρακτρα πού δέν πιχορηγεται πό τό λληνικό Δημόσιο πό λλο Δημόσιο ργανισμό καί φορολογεται κανονικότατα καί συνδιοικεται μετά το Δήμου Πειραις. Τό Γηροκομεο Πειραις φιλοξενε 200 λιωμένους τροφίμους κ τν ποίων ο 80 εναι κατάκοιτοι, ν ο 50 εναι νθρωποι ΑΠΟΡΟΙ. Τό κόστος διαβίωσης το κάθε περιθαλπομένου νέρχεται περίπου στά 1.300 Ερώ μηνιαίως. ν πολογιστε τι ο 50 μόνο ποροι «χρεώνουν» τό δρυμα μέ 600.000 τό χρόνο παθητικό, διότι λαμβάνουν μόνο τήν σύνταξη πορίας (330 Ερώ) ντιλαμβάνεται κάθε προκατάληπτος νθρωπος τί μεγάλος γώνας παιτεται γιά τήν κάλυψη το σολογισμο το δρύματος καί τί κόποι καί τί θυσίες το μίσθου Διοικητικο Συμβουλίου ντός ατς τς ποχς κρίσεως.
4. Κατά τς συκοφαντικς ατς δημοσιεύσεως της ΑΥΓΗΣ θά προσφύγομε στήν ποινική καί στική Δικαιοσύνη καί ατή τή φορά δέν θά συγχωρήσομε ξανά τήν ΑΥΓΗ.
5. ντιλαμβάνεται κάθε εφυής νθρωπος τι ατή προσωπική πίθεση ναντίον μου εναι φαιδρή κδίκηση το ΣΥΡΙΖΑ πού δέν μπορε νά ντιμετωπίσει τό ζήτημα παραβιάσεως τς συνταγματικς σότητος πού πουργός κ. Ν. Φίλης διέπραξε. Τό παναλαμβάνομε γιά νά τό μπεδώσουν καλύτερα. Γιατί τό μάθημα τν Θρησκευτικν τν ρθοδόξων παιδιν νά γίνει θρησκειολογία καί τό ντίστοιχο τν Μουσουλμάνων, βραίων καί Ρωμαιοκαθολικν νά παραμείνει μολογιακό; δ νά μς παντήσει δημοκρατική εαισθησία τς ΑΥΓΗΣ καί τό τί εμαι γιος γκληματίας θά τό βρομε στά Δικαστήρια.
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ Πειραις ΣΕΡΑΦΕΙΜ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου