"Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς" (Κατά Ιωάννη 8,32).

Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου 2016

ΤΟ ΧΑΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΙΑΣ - ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Γ. ΜΠΙΛΑΛΗ
προφήτης λισσαος ταν γιός το Σαφάτ, πό τό χωρίο ελμούθ, τή γ το Ρουβήμ. πρξε βοηθός το Προφήτου λία. ταν Προφήτης λίας φυγε κατά τόν γνωστό θαυμαστό τρόπο – φηρπάγη ες Ορανούς, ζν μέ φιππο ρμα, Προφήτης λισσαος συνέχισε τό ργο του, φο λαβε τήν Μυλωτή το λία (κάπα). Μεταξύ τν πολλν προφητειν του, σπουδαία εναι καί Προφητεία του γιά τήν παρουσία το Χριστο. γέννησή του πως ναφέρεται στήν Παλαιά Διαθήκη, πρξε ταυτόχρονη μέ να συγκλο­νιστικό – θαυμαστό – γεγονός. Μία δαμάλα πού τήν προσκυνοσαν γιά Θεό, μούγκρισε τόσο δυνατά πού κούστηκε μέχρι τά εροσόλυμα. ρχιερέας, φωτισθες επε: «Σήμερα γεννήθηκε προφήτης, πού θά συντρίψει τά εδωλα» καί πραγματικά Προφήτης λισσαος μέ τά πολλά θαυμαστά ργα καί σημεα πού καμε δήγησε πολλούς ουδαίους πό τήν εδωλολατρία στόν ληθινό Θεό.

Μερικά πό τά θαύματά του: Καθάρισε τά νερά τς εριχος, νέστησε πολλούς νε­κρούς. Καθάρισε τόν Νεέμαν τόν Σύρο πό τή Λέπρα, τόν πηρέτη το Νεέμαν Γιεζ τόν καμε λεπρό, τιμωρώντας τον γιά τή φιλαργυρία. ξ ο καί τό λόγιο « λέπρα το Γιεζ». «Καί ν κοιμήσει προφήτευσεν τό σμα ατο» λέγει σοφός τς Σοφίας Σειράχ, γιά τόν προφήτη λισσαο, ποος καί κ το τάφου νέστησε πολλούς νεκρούς. κοιμήθη πί Βασιλέως ως καί νεταφιάσθη μέ πολύ θρνο πό τό λαό το σραήλ στή Σεβαστούπολη τς Σαμάρειας. τάφος του χαιρε μεγάλης τιμς πό τούς βραίους μέχρι πού βεβηλώ­θηκε πό τόν ουλιανό τόν παραβάτη.Καί τώρα λίγα λόγια γιά «τό χάρισμα τς θεοπνευστίας – προφητείας».

λέξη θεοπνευστία, θυμίζει θεία πνοή καί συνδέει ερά πρόσωπα μετά το Θεο. Τά πρόσωπα ατά σαν π.Χ. ο προφτες, μ.Χ. ο πόστολοι , ο Εαγγελιστές καί γιος ωάννης Πρόδρομος.

Σήμερα πολλοί γιοι νθρωποι το Θεοχουν τό λεγόμενο – «προορατικό χάρι­σμα» διαφορετικό πό τήν προφητεία.

Θεοπνευστία παραστατικά φαρμόζεται στό σχμα τηλεφώνου, που στό να κρο εναι Θεός, τό στόμα το Θεο καί στό λλο κοή το νθρώπου προφήτου που μεταφέρει στούς νθρώπους, σα κουσε μυστικς.

΄τσι τό πνεμα τό γιο ερίσκεται θέατο, πλησίον τς διανοίας τς καρδίας τν πεσταλμένων το Θεο. Συνεπς ο θεόπνευστοι καί πνευματοκίνητοι νθρωποι σαν κατά βάθος σάλπιγγες καί ργανα το πνεύματος καί τό σάλπισμά τους ξλθε στά πέρατα τς οκουμένης.

θεοπνευστία δέν καταργε τήν προσωπικότητα, λλά τήν νισχύει καί τήν φωτίζει διά νά περιπτυχθε ντονώτερα τό πνεμα το Θεο, ντός το θεοπνεύστου σκεύους, πως εστοχα λέγει πόστολος Παλος.

Τήν πραγματικότητα τς παρουσίας το γίου Πνεύματος πρός λους τους νθρώπους χοντας πόψιν του πόστολος Παλος λέγει: «Νά μή λυπτε τό πνεμα το Θεο μέ νυπακοή, λλά νά τό εχαρισττε διά τς συνεχος πακος σέ σα σς παγορεύει ψι­θυριστά στή σκέψη. Πρέπει, λοιπόν, νά εμεθα πολύ προσεκτικοί στε νά μήν κπέσουμε τς Θείας Χάριτος γιατί διαφορετικά γινόμεθα «χρεοι» νώπιον το Θεο. ούδας εχε λάβει πνεμα καί ξουσία πό τό Χριστό, «λλ’ οκ βουλήθη συνιέναι» καί ξεδίωξε μέ τήν διαγωγή του τό πνεμα τς αωνίας ζως, συνδεθείς μέ τό πονηρό πνεμα το θανά­του καί το λέθρου.

κκλησία μας τιμ καί προβάλλει τούς Προφήτας καί γίους, πού γιναν ργανα το Παρακλήτου, κάθε χρόνο μέ φιερωμένες ορτές, στε νά μπνεόμεθα π’ ατούς καί νά ποδειχθομε μέλη τς δανικς πολιτείας το Θεο, συμπολίτες τν προφητν, τν εαγγελιστν καί γίων, συγκληρονόμοι το ησο Χριστο. μήν.

ΠΗΓΗ : "ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΑ", ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ, ΕΤΟΣ ΛΔ΄,  ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ΄,  ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015, ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 397, σ. 17 κ.ε.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου