"Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς" (Κατά Ιωάννη 8,32).

Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2016

ΤΟ ΣΗΜΕΙΟΝ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ Β΄- ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ


Ακούσατε, αδελφοί μου, πώς πρέπει να γίνεται ο σταυρός και τί σημαίνει. Πρώτον. όπως η Αγία Τριάς δοξάζεται εις τον ουρανόν από τους Αγγέλους, ούτω και συ να σμίγεις τα τρία σου δάκτυλα της δεξιάς χειρός. και μη δυνάμενος να αναβείς εις τον ουρανόν να προσκυνήσεις, βάνεις την χείρα σου εις την κεφαλήν σου (διότι η κεφαλή σημαίνει τον ουρανόν) και λέγεις : καθώς οι Άγγελοι δοξάζουσι την Αγίαν Τριάδα εις τον ουρανόν, έτσι και εγώ ως δούλος δοξάζω και προσκυνώ την Αγίαν Τριάδα. και καθώς τα δάκτυλα είναι τρία, είναι ξεχωριστά, είναι και μαζί, έτσι και η Αγία Τριάς είναι τρία πρόσωπα, αλλ΄ εις Θεός. Κατεβάζων το χέρι σου εις την κοιλίαν σου να λέγεις : Σε προσκυνώ και σε λατρεύω, Κύριέ μου, ότι κατεδέχθεις και εσαρκώθεις εις την κοιλίαν της Θεοτόκου δια τας αμαρτίας μας. Το βάζεις πάλιν εις τον δεξιόν σου ώμον και λέγεις : Σε παρακαλώ, Θεέ μου, να με συγχωρήσεις και να με βάλεις εις τα δεξιά σου με τους δικαίους. Βάνοντάς το πάλιν εις τον αριστερόν ώμον λέγεις : Σε παρακαλώ, Κύριέ μου, μη με βάλεις εις τα αριστερά με τους αμαρτωλούς. Έπειτα κύπτοντας κάτω εις την γην : Σε δοξάζω Θεέ μου, Σε προσκυνώ και σε λατρεύω, ότι καθώς εβάλθηκες εις τον τάφον, έτσι θα βαλθώ και εγώ. Και όταν σηκώνεσαι ορθός, φανερώνει την ανάστασιν και λέγεις : Σε δοξάζω και Σε προσκυνώ, Κύριέ μου, ότι ανέστης εκ νεκρών δια να μας χαρίσεις ζωήν αιώνιον. Αυτό σημαίνει ο Σταυρός !

ΠΗΓΗ : + Αυγ. Καντιώτη μητροπολίτου Φλωρίνης, Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, Αθήναι 1977, σ. 155 κ.ε., εκδ. "Ο ΣΤΑΥΡΟΣ". 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου