"Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς" (Κατά Ιωάννη 8,32).

Σάββατο, 8 Νοεμβρίου 2014

Η ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ


Ο άγγελος λοιπόν είναι μια ουσία νοερά, πάντοτε κινούμενη (ενεργούσα), με ελεύθερη θέληση, ασώματη, που υπηρετεί τον Θεό, και έχει λάβει την αθανασία κατόπιν δωρεάς του Θεού. Είναι λοιπόν φύση λογική, με ελεύθερη θέληση, που επιδέχεται μεταβολή στη διάθεση, δηλαδή μπορεί να μεταβληθεί με τη θέλησή της. Διότι, κάθε τι που έχει κατασκευασθεί, είναι δυνατόν και να μεταβληθεί. μόνο ότι δεν έχει κατασκευαστεί,  είναι αμετάβλητο. Και κάθε λογικό ον εξουσιάζει τον εαυτό του. Εφόσον λοιπόν ο άγγελος είναι φύση λογική και νοερή, έχει και ελεύθερη θέληση. ως φύση δε που κατασκευάστηκε, είναι μεταβλητή, έχει εξουσία και να παραμένει σταθερή στο αγαθό, και να στρέφεται προς το χειρότερο… Ο άγγελος είναι αθάνατος, όχι εκ φύσεως, αλλά κατά χάριν (Θεία δωρεά). Διότι, κάθε τι που άρχισε εκ φύσεως έχει τέλος. Μόνον δε ο Θεός που υπάρχει από πάντοτε ή μάλλον βρίσκεται και υπεράνω του πάντοτε είναι αθάνατος. διότι αυτός που δημιούργησε τους χρόνους, δεν βρίσκεται υπό την κυριαρχία του χρόνου, αλλά υπεράνω του χρόνου. Οι άγγελοι είναι δυνατοί και έτοιμοι για την πραγματοποίηση του Θείου Θελήματος και με τη βοήθεια της ταχύτητας της φύσης τους, βρίσκονται αμέσως παντού, όπου τους διατάξει με ένα νεύμα ο Θεός. και φρουρούν τα μέρη της γης. και προστατεύουν έθνη και τόπους. ορίστηκαν από τον Δημιουργό και φροντίζουν για τις υποθέσεις μας και μας βοηθούν… Είναι δυσκίνητοι προς το κακό, αλλά όχι και ακίνητοι (εκ φύσεως). τώρα δε δεν μπορούν πλέον να κινηθούν προς το κακό όχι εκ φύσεως, αλλά κατά χάριν και με τη σταθερή προσκόλλησή τους μόνο στο αγαθό. λαμβάνουν τη μορφή την οποία θα διατάξει ο Θεός και έτσι εμφανίζονται στους ανθρώπους και τους αποκαλύπτουν τα Θεία μυστικά. Ζουν στον ουρανό και έχουν μοναδικό έργο τους να υμνούν τον Θεό και να υπηρετούν το Θείο του Θέλημα.

ΠΗΓΗ : ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ, ΕΚΔΟΣΙΣ ΑΚΡΙΒΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ, (Ε.Π. 94, 865-868).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου