"Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς" (Κατά Ιωάννη 8,32).

Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2013

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ

Ἐπιτέλους βάσει τοῦ Συντάγματος, τῆς κειμένης νομοθεσίας καί διεθνῶν ἀποφάσεων θριάμβευσε ἡ δικαιοσύνη καί ἀποδόθηκε στό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν ἡ δέουσα ἀξία. Μετά τήν προσφυγή ἐννιά θεολόγων ἀπό τήν Κρήτη στή δικαιοσύνη κατά τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί κατά τοῦ Προϊσταμένου Δευτεροβάθμιας Ἐκ/σης Χανίων γιά τίς αὐθαιρεσίες σχετικά μέ τίς ἀπαλλαγές ἀπό τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, τό Διοικητικό Ἐφετεῖο Χανίων ἀποφάσισε: Ἡ διδασκαλία τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν εἶναι ὑποχρεωτική, καθώς καί ἡ παρακολούθηση ἀπό τούς μαθητές οἱ ὁποῖοι ἀνήκουν στήν «κατ’ Ἀνατολάς Ὀρθόδοξον Χριστιανικήν Ἐκκλησίαν», γιά τήν ἀνάπτυξη τῆς θρησκευτικῆς τους συνείδησης (σ. 7-14). Δέν νοεῖται ἀπαλλαγή ἀπό τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν γιά μαθητή Χριστιανό Ὀρθόδοξο γιά «λόγους θρησκευτικῆς συνείδησης» (σ. 26). Ἀξίζει νά σημειωθεῖ ὅτι ἡ ἀπόφαση εἶναι δεσμευτική γιά τό Ὑπουργεῖο Παιδείας καί δέν μπορεῖ νά προσβληθεῖ στό ΣτΕ, καθώς ἐκδικάστηκε ἀπό τό Διοικητικό Ἐφετεῖο Χανίων, κατ’ ἐφαρμογή τῆς ἀπόφασης γιά ἀποσυμφόρηση τοῦ ΣτΕ. Ἡ συγκεκριμένη δίκη θεωρεῖται μία ἀπό τίς σημαντικότερες πού διεξήχθησαν σέ ζητήματα Παιδείας, δεδομένης τῆς νομολογίας (ἑλληνικῆς καί εὐρωπαϊκῆς) πού ἀξιοποιήθηκε ἀλλά καί τῆς ὑψηλῆς ποιότητας καί ἐπιστημονικῆς κατάρτισης σύνθεσης τοῦ δικαστηρίου («Χανιώτικα Νέα»). 

Πηγή :  ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου