"Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς" (Κατά Ιωάννη 8,32).

Δευτέρα, 24 Δεκεμβρίου 2012

TΑ ΒΥΖΑΝΤIΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ


Φωτογραφία : Γ. Κόρδης : Κάλανταχος α. υθμς τετράσημος.

ναρχος Θες καταβέβηκεν κα ν τ Παρθέν κατώκοισεν
ερου ρεμ ερου ρεμ ρερου ρερου ρερου ρεμ
χα
ρε χραντε.
Βασιλες τν λων κα Κύριος λθε τν δμ ναπλάσασθαι
ερου ρεμ ερου ρεμ ρερου ρερου ρερου ρεμ
χα
ρε χραντε.
Γηγενες σκιρττε κα χαίρεσθε, τάξεις τν γγέλων εφραίνεσθε
ερου ρεμ ερου ρεμ ρερου ρερου ρερου ρεμ
χα
ρε χραντε.
Δετε ν σπηλαί κατίδομεν κείμενον ν φάτν τν Κύριον
ερου ρεμ ερου ρεμ ρερου ρερου ρερου ρεμ
χα
ρε Δέσποινα.
ξ νατολν μάγοι ρχονται δρα προσκομίζουσιν ξια.
ερου ρεμ ερου ρεμ ρερου ρερου ρερου ρεμ
χα
ρε Δέσποινα.
Ζητον προσκυνήσαι τν Κύριον, τν ν τ σπηλαί τικτόμενον.
ερου ρεμ ερου ρεμ ρερου ρε τε και τενενα
χα
ρε Δέσποινα.
στρ τος μάγους δήγησεν νω το σπηλαίου τος φερεν
Θες Βασιλες προαιώνιος τίκτεται κ κόρης Θεόπαιδος.
δν ρδης θαύμασε τν π τν μάγων κρίβειαν.
Κράζει κα
βο πρς τος ερες τος δοξολογοντας τν Κύριον.
Λέγετε σοφο
κα διδάσκαλοι ρα που γεννται Κύριος.
Μάγοι τν κηρύττουν κα λέγουσι Βασιλέα μέγα κα Κύριον.
Τεριριριρεμ τεριριριρεμ τεμ και ανανες
χα
ρε χραντε, τεμ κα νενεν χαρε Δέσποινα.
Νν ρδης σήμερον κουσεν ληθείας θαμα κι θαύμασεν
Τεριριριρεμ τεριριριρεμ τεμ και ανανες
χα
ρε χραντε, τεμ κα νενεν χαρε Δέσποινα.
Ξένον κα παράδοξον κουσμα, τν π τν μάγων κρίβειαν
Τεριριριρεμ τεριριριρεμ τεμ και ανανες
χα
ρε χραντε τεμ κα νενεν χαρε Δέσποινα.
μακροθυμήσας κα Κύριος, σώσαι τος ες Σε καταφεύγοντας
Τεριριριρεμ τεριριριρεμ τεμ και ανανες
χα
ρε χραντε τεμ κα νενεν χαρε Δέσποινα.
Ποιμένες δόντες δόξαζον, δόξα ν ψίστοις κραύγαζον.
Ῥῆμα ωσφ νύκτα κουσεν γγελος Κυρίου λάλησε.
Σήμερον γενν
ται Κύριος κα πσα κτίσις γάλλεται.
Τρε
ς τς ποστάσεις γνώκαμεν· Πατέρα, Υόν, Πνεμα γιον.
π ρχαγγέλων μνούμενον κα τν Σεραφεμ δοξαζόμενον.
Ερου ρεμ ερου ρεμ ερου ερου ρεμ
χα
ρε χραντε.
Φς ν τ σπηλαί πέφανεν κα τν κόσμον λον φώτισε.
γιος, γιος, γιος πάρχεις κα Κύριος.
Χαίρουσα κτίσις γάλλεται κα πανηγυρίζει, εφραίνεται.
Ερου ρεμ ερου ρεμ ερου ερου ρεμ
χα
ρε χραντε.
Ψάλλοντες Χριστν τν Θεν μν τν ν τ σπηλαί τικτόμενον.
γιος, γιος, γιος πάρχεις κα Κύριος.
παρθενομήτορ κα Δέσποινα· σζε τος ες Σ καταφεύγοντας.
Ερου ρεμ ερου ρεμ ερου ερου ρεμ χαίρε άχραντε.
γιος, γιος, γιος πάρχεις κα Κύριος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου