"Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς" (Κατά Ιωάννη 8,32).

Τρίτη 28 Απριλίου 2020

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ


ΚΑΘΟΜΑΙ 'ΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΜΙΖΩ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝ ΑΝΤΕΧΕΙ ΝΑ Τ΄ ΑΚΟΥΕΙ ΟΤΙ Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΖΩΝΤΑΝΟΣ


Πριν λίγο, στον Περισσό, έξω απ' το ΑΒ, το σούπερ μάρκετ, καθότανε μια υπέργηρη γιαγιά με μαντήλι και χωρίς δόντια πάνω σ' ένα ανάποδο καφάσι. Βλέπει τον παπά, σηκώνεται και πάει να φιλήσει το χέρι. "Καθίστε" της λέω "δεν είν' ανάγκη". "Έτσι μάθαμε παπά μου" μου απαντάει. Όπως και να 'χει, μπαίνω στο σούπερ μάρκετ, ψωνίζω κι απ' όπου μπήκα, πάω να βγω. Η γιαγιά συνέχισε να κάθεται στο καφάσι και υπέθεσα ότι ζητιανεύει. Πάω προς τα 'κει, βγάζω κάτι από το πορτοφόλι με στόχο να της το δώσω. "Κράτα παπά μου τα λεφτά κόσμος πεινάει πολύς πάνω από μένα “μου λέει και προσθέτει "δεν είμαι εδώ για να κάνω τη ζητιάνα. Δεν ζητιανεύω. Κάθομαι 'δω για να θυμίζω σε όποιον αντέχει να τ' ακούει ότι ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΖΩΝΤΑΝΟΣ. Αυτό κάνε κι εσύ. Δώς μου την ευχή σου κι έχε κι εσύ τη δική μου". Σάστισα κι εγώ. "Καλό βράδυ" της απάντησα. Έπειτα, θυμήθηκα την ιστορία από το γεροντικό που ρώτησαν έναν γέροντα τι κάνει για χρόνια ζώντας μες τη μέση του πουθενά κι εκείνος απάντησε "φυλάω τον τόπο". Στο πεζοδρόμιο κανείς μπορεί να βρει διαμάντια............

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Πρόκειται για αληθινή ιστορία που έλαβα στο email.
Σάββατο 25 Απριλίου 2020

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ - ΚΗΡΥΓΜΑ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΗ


ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ (ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ)


Από τῆς Δευτέρας μέχρι τοῦ Σαββάτου τῆς Διακαινησίμου, ὡς καί τῇ ἡμέρᾳ τῆς ᾽Αποδόσεως, ἀντί τῆς πρό τοῦ ῾Εσπερινοῦ Θ´ ῞Ωρας, τῶν ῾Ωρῶν τοῦ ᾽Αποδείπνου καί τοῦ Μεσονυκτικοῦ, ἀναγινώσκεται ἡ διατεταγμένη ἐναρκτήριος ᾽Ακολουθία.

Μετά τό· « Εὐλογητός ὁ Θεός ἡμῶν... ».


Χριστός ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καί τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωήν χαρισάμενος (τρίς).

᾽Ανάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι, προσκυνήσωμεν ῞Αγιον Κύριον ᾽Ιησοῦν, τόν μόνον ἀναμάρτητον. Τόν Σταυρόν σου, Χριστέ, προσκυνοῦμεν, καί τήν ἁγίαν σου ᾽Ανάστασιν ὑμνοῦμεν καί δοξάζομεν. Σύ γάρ εἶ Θεός ἡμῶν, ἐκτός Σοῦ ἄλλον οὐκ οἴδαμεν, τό ὄνομά Σου ὀνομάζομεν. Δεῦτε πάντες οἱ πιστοί προσκυνήσωμεν τήν τοῦ Χριστοῦ ἁγίαν ᾽Ανάστασιν· ἰδού γάρ ἦλθε διά τοῦ Σταυροῦ, χαρά ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ. Διαπαντός εὐλογοῦντες τόν Κύριον, ὑμνοῦμεν τήν ᾽Ανάστασιν αὐτοῦ. Σταυρόν γάρ ὑπομείνας δι' ἡμᾶς, θανάτῳ θάνατον ὤλεσεν (τρίς).

Προλαβοῦσαι τόν ὄρθρον αἱ περί Μαριάμ, καί εὑροῦσαι τόν λίθον ἀποκυλισθέντα τοῦ μνήματος, ἤκουον ἐκ τοῦ ᾽Αγγέλου· τόν ἐν φωτί ἀϊδίῳ ὑπάρχοντα, μετά νεκρῶν τί ζητεῖτε ὡς ἄνθρωπον; βλέπετε τά ἐντάφια σπάργανα· δράμετε καί τῷ κόσμῳ κηρύξατε, ὡς ἠγέρθη ὁ Κύριος, θανατώσας τόν θάνατον· ὅτι ὑπάρχει Θεοῦ Υἱός, τοῦ σῴζοντος τό γένος τῶν ἀνθρώπων.

Εἰ καί ἐν τάφῳ κατῆλθες, ἀθάνατε, ἀλλά τοῦ ῞ᾼδου καθεῖλες τήν δύναμιν· καί ἀνέστης ὡς νικητής, Χριστέ, ὁ Θεός, γυναιξί Μυροφόροις φθεγξάμενος, Χαίρετε· καί τοῖς σοῖς ᾽Αποστόλοις εἰρήνην δωρούμενος, ὁ τοῖς πεσοῦσι παρέχων ἀνάστασιν.

᾽Εν τάφῳ σωματικῶς, ἐν ῞Αδῃ δέ μετά ψυχῆς ὡς Θεός, ἐν Παραδείσῳ δέ μετά λῃστοῦ, καί ἐν θρόνῳ ὑπῆρχες, Χριστέ, μετά Πατρός καί Πνεύματος, πάντα πληρῶν ὁ ἀπερίγραπτος.

Δόξα Πατρί...
῾Ως ζωηφόρος, ὡς Παραδείσου ὡραιότερος, ὄντως καί παστάδος πάσης βασιλικῆς, ἀναδέδεικται λαμπρότερος, Χριστέ, ὁ τάφος σου, ἡ πηγή τῆς ἡμῶν ἀναστάσεως.

Καί νῦν καί ἀεί...
Τό τοῦ ῾Υψίστου ἡγιασμένον θεῖον σκήνωμα, χαῖρε· διά σοῦ γάρ δέδοται ἡ χαρά Θεοτόκε τοῖς κραυγάζουσιν· Εὐλογημένη σύ ἐν γυναιξίν ὑπάρχεις, πανάμωμε Δέσποινα.

«Κύριε, ἐλέησον» (μ´). Δόξα, Καί νῦν· «Τήν Τιμιωτέραν τῶν Χερουβείμ...».

«Δι' εὐχῶν...».

῾Η ᾽Ακολουθία αὕτη ἐπαναλαμβάνεται τρίς, ὡς ἔχει καί μετά μικρά ᾽Απόλυσις ἐπισφραγιζομένη διά τοῦ· «Χριστός ἀνέστη...».


ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ - ΚΗΡΥΓΜΑ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΗ

Παρασκευή 24 Απριλίου 2020

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟ ΕΠΙ ΤΩ ΔΙΩΓΜΩ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 1821ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣΤΗΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ - ΚΗΡΥΓΜΑ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΗ


Κυριακή 19 Απριλίου 2020

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ - ΚΗΡΥΓΜΑ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΗ


Κατάρριψη των Μύθων με Ντοκουμέντα - Καθ.Ιατρικής Α.Π.Θ., Ι.Κουντουράς - Eπιστημονικά ντοκουμέντα, δημοσιευμένα σε έγκριτα διεθνή περιοδικά, βεβαιώνουν την ασφάλεια της Θείας Κοινωνίας έναντι των λοιμώξεων


Ανέμενα ένα άμεσο”feedback” διάψευσης ή «υποστήριξης» της «δημοσιευμένης» θέσης της «Επιτροπής των ειδικών» του Υπουργείου Υγείας έναντι του κειμένου μου με τίτλο: “Αντιεπιστημονική η θέση της «Επιτροπής Ειδικών» του Υπουργείου Υγείας για τη Θεία Κοινωνία!”, την οποία απάντηση δεν έλαβα παρά το επείγον του σοβαρότατου αυτού θέματος που αφορά κατεξοχήν το χριστεπώνυμο πλήρωμα της Εκκλησίας.

Κατόπιν τούτου, σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή 17-4-2020, εισήλθα στο έγκριτο file PuBMed και τοποθετώντας τις λέξεις κλειδιά “shared commnunion cup”, “hazard” και «infections”, καταθέτω δειγματοληπτικά μια πληθώρα μελετών που δημοσιεύθηκαν σε έγκριτα περιοδικά του διεθνούς επιστημονικού χώρου, μετά από αυστηρή κρίση. Πρόκειται για μελέτες οι οποίες με established data καθιερώνουν την ασφάλεια της Θείας Κοινωνίας έναντι λοιμώξεων και δεν αφήνουν περιθώριο αμφισβήτησης εκτός εάν κάποιος αποδέκτης διαθέτει διαταραγμένο κεντρικό νευρικό σύστημα.

Για παράδειγμα, ανασκοπική μελέτη (review) 15 συναφών μελετών, η οποία δημοσιεύθηκε στο έγκριτο περιοδικό Journal of Infection με impact factor (IF) 5.099 (O N Gill. The Hazard of Infection From the Shared Communion Cup. J Infect 1988;16:3-23,Public Health Laboratory Service Communicable Disease Surveillance Centre, London, U.K), καταγράφει συνοπτικά τα ακόλουθα:

«Έχει υπάρξει ενδιαφέρον και ανησυχία μήπως το κοινό ποτήριο της Θείας Κοινωνίας είναι δυνατόν να αποτελεί το μέσο για μετάδοση λοιμώξεων, όταν ανιχνεύθηκε ο ιός HIV στον σίελο των πασχόντων. Βακτηριολογικές μελέτες έχουν δείξει ότι η περιστασιακή μετάδοση μικροοργανισμών δεν επηρεάζεται από το περιεχόμενο του οίνου σε οινόπνευμα, από το υλικό του ποτηριού ή από την πρακτική της περιστροφής / ανάδευσης του ποτηριού, αλλά αισθητά μειώνεται όταν χρησιμοποιείται ένα πανί (ιερό μάκτρο) για να σκουπίσει το χείλος του ποτηριού από πιστό σε πιστό. Παρόλα αυτά η μετάδοση δεν υπονοεί απαραίτητα ενοφθαλμισμό ή λοίμωξη.

Η αντίληψη της επιδημιολογίας των μικροοργανισμών ότι μπορεί να μεταδοθούν μέσω του σιέλου, ειδικά στους ερπητοϊούς, υποδηλώνει ότι η έμμεση μετάδοση της λοίμωξης είναι σπάνια και στις περισσότερες περιπτώσεις υφίσταται μεγαλύτερος κίνδυνος μετάδοσης με άλλους τρόπους. Δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι η ηπατίτιδα Β από τον ιό HBV ή ο ιός HIV μπορεί να μεταδοθεί άμεσα με τον σίελο, η δε έμμεση μετάδοση μέσω άψυχων αντικειμένων είναι ακόμα λιγότερο πιθανή. Δεν έχει αναφερθεί ποτέ επεισόδιο μετάδοσης νόσου από το κοινό ποτήριο της Θείας Κοινωνίας. Δεν υφίστανται δεδομένα που να υποστηρίζουν ότι η πρακτική τού να μοιράζονται κάποιοι ένα κοινό ποτήριο (της Θείας Κοινωνίας) θα πρέπει να εγκαταλειφθεί διότι πιθανόν να μεταδίδεται κάποια λοίμωξη.

Συμπέρασμα

…Δεν έχει αναφερθεί νόσος που να οφείλεται στην κοινή χρήση ποτηρίου της Θείας Κοινωνίας. Οι υποψήφιοι μικροοργανισμοί που μεταδίδονται μέσω αυτής της οδού, όλοι έχουν άλλους πιο πιθανούς τρόπους μετάδοσης και υπάρχουν αξιόπιστα δεδομένα κατά της έμμεσης μετάδοσης με το σιέλου που οδηγούν σε στοματικό ενοφθαλμισμό. Ειδικότερα, τα δεδομένα δεν συνηγορούν υπέρ της έμμεσης στοματικής μετάδοσης του HIV. Η άμεση στοματική μετάδοση είναι εξαιρετικά σπάνια…»

Επισημαίνεται ότι η ανασκοπική αυτή μελέτη επιβεβαιώνει τα δεδομένα της πρόσφατης επιδημιολογικής μελέτης μας η οποία πραγματοποιήθηκε στο Ηπατολογικό Ιατρείο της Β’ Παθολογικής Κλινικής του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης και στο αντίστοιχο registry της B΄ Προπαιδευτικής Κλινικής του Α.Π.Θ. αρχικό μέρος της οποίας παρουσιάστηκε στο 30ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Αθήνα 2010, δημοσιεύτηκε δε στο Ann Gastroenterol 2010;23(Suppl):P128.

Πρόκειται για δεδομένα που έδειξαν συνοπτικά ότι οι κληρικοί (ως δυνητική ομάδα φορέων και μετάδοσης του ιού HBV λόγω προφανούς ενεργού συμμετοχής τους στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας) όχι μόνο δεν αποτελούν ομάδα υψηλού κινδύνου μετάδοσης του ιού HBV αλλά φαίνεται ότι αντιπροσωπεύουν ασφαλή ομάδα σε σύγκριση με τα υπόλοιπα επαγγέλματα που περιλαμβάνουν και εκτιμητή υψηλή αναλογία μετάδοσης του ιού μέσω κυρίως γενετικών δραστηριοτήτων που αναφέρονται διεξοδικά σε σχετικό δημοσιευμένο κείμενο.

Ανάλογα επιστημονικά δεδομένα ασφάλειας της Θείας Κοινωνίας έναντι των λοιμώξεων συμπεριλαμβανομένων βακτηρίων και ιών αναφέρει, πάλι ως παράδειγμα, επιπρόσθετη ανασκοπική μελέτη (review) 44 συναφών κατεξοχήν πειραματικών μελετών (δημοσιευμένη στο έγκριτο περιοδικό Eur J Epidemiol με IF=6.527) η οποία συμπερασματικά αποφαίνεται ότι δεν υφίσταται απόδειξη ότι λοιμώξεις μεταδίδονται με το ποτήριο της Θείας Κοινωνίας ( D. Kingston. Memorandum on the Infections Hazards of the Common Communion Cup With Especial Reference to AIDS. Eur J Epidemiol 1988;4:164-70.

Επιβεβαιωτικές είναι και νεότερες επιδημιολογικές μελέτες δημοσιευμένες στο έγκριτο περιοδικό Int J Infect Dis (IF=3.538) που αποκλείουν την μετάδοση παθογόνων με το ποτήριο της Θείας Κοινωνίας (James Pellerin , Michael B Edmond. Infections Associated With Religious Rituals. Int J Infect Dis 2013;17:e945-8).

Τα δειγματοληπτικά αυτά δεδομένα συμφωνούν με τα ανάλογα δεδομένα της επιδημιολογικής μας μελέτης και έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τον επιστημονικώς ανύπαρκτο ισχυρισμό της Εθνικής Επιτροπής Δημόσιας Υγείας ότι «Ο κορωνοϊός μεταδίδεται και με το σάλιο και με το κουταλάκι».

Κατά συνέπεια, αναμένω τα «καθ’ υμάς!», κύριοι της Εθνικής Επιτροπής Δημόσιας Υγείας, όπως και άλλων υπευθύνων οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτή την αποπτωτική διεργασία που, μεταξύ άλλων παραμέτρων, αποκλείει, με δικτατορικό ανήκουστο εξωφρενικό ρυθμό, το αναφαίρετο δικαίωμα συμμετοχής του χριστεπωνύμου πληρώματος στο Ζωηφόρο Θείο Ποτήριο της Ζωής που στηρίζεται στο υπερέχον Θεϊκό Μυστήριο και όχι στον πεπερασμένο επιστημονικό νου για τον οποίο πιθανόν να ισχύει το “mutatis mutandis” τηρηθεισών των σχετικών αναλογιών.

Η απουσία διάψευσης του αναφερόμενου επιστημονικώς ανύπαρκτου ισχυρισμού της αναφερόμενης επιτροπής ενέχει σοβαρές συνέπειες σε επίπεδο Διεθνούς Επιτροπής Ηθικής και όχι σε τοπικό επίπεδο που καθείς μπορεί να δηλώνει ανερυθρίαστα αυτό που λέει ο θυμόσοφος λαός «ό,τι κατεβάσει η κούτρα του» ή σύμφωνα με σχόλιο βιολόγου: η «επιστημονική επιτροπή» προσεγγίζει μεθοδολογικά το θέμα ακολουθώντας τη λαϊκή ρήση σύμφωνα με την οποία «ο καθένας με τα λόγια χτίζει ανώγεια και κατώγεια».

Υποσημειούμαι
Ιωάννης Κουντουράς,
Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Πέμπτη 16 Απριλίου 2020

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΡΑΔΥ - ΚΗΡΥΓΜΑ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΗ


ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΚΗΡΥΓΜΑ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΗ

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ ΒΡΑΔΥ - ΚΗΡΥΓΜΑ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΗ


Τετάρτη 15 Απριλίου 2020

ΜΙΑ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ (ΟΡΘΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ) ΜΕ ΜΗΝΥΜΑ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΑΡΚΕΤΟΥΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ


Ιερ. 12,10                ποιμένες πολλοὶ διέφθειραν τὸν ἀμπελῶνά μου, ἐμόλυναν τὴν μερίδα μου, ἔδωκαν τὴν μερίδα τὴν ἐπιθυμητήν μου εἰς ἔρημον ἄβατον,

Ιερ. 12,10                Πολλοί κακοί ποιμένες κατέστρεψαν τον αμπελώνα μου, τον λαόν του Ισραήλ. Εβεβήλωσαν αυτήν την μερίδα μου, παρέδωκαν εις αφανισμόν την λίαν αγαπητήν και επιθυμητήν μερίδα μου. Την μετέβαλαν εις έρημον και άβατον περιοχήν.
                                      
Ιερ. 12,11            ἐτέθη εἰς ἀφανισμὸν ἀπωλείας, δι᾿ ἐμὲ ἀφανισμῷ ἠφανίσθη πᾶσα ἡ γῆ, ὅτι οὐκ ἔστιν ἀνὴρ τιθέμενος ἐν καρδίᾳ.

Ιερ. 12,11                   Η χώρα μου παρεδόθη εις εξαφανισμόν και όλεθρον. Ενεκα της κακής απέναντί μου συμπεριφοράς της κατεστράφη δια μεγάλου ολέθρου όλη η χώρα. Και όμως κανείς δεν θέτει αυτό εν τη καρδία του και δεν το συναισθάνεται.

Μόνον η αληθινή μετάνοια μπορεί να αποτρέψει τον προφητευόμενο όλεθρο.


Τρίτη 14 Απριλίου 2020

Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΗΜΕΡΑ - ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΡΕΝΤΑΚΗ


Τὴν ἐνότητα τῆς Ἐκκλησίας, ὁ Ἰησοῦς Χριστός τὴν ζήτησε ἀπὸ τὸν Πατέρα Του. « Πάτερ γιε, τήρησον ατος ν τ νόματί σου ος δέδωκάς μοι, να σιν ν καθς μες. τε μην μετ' ατν ν τ κόσμ, γ τήρουν ατος ν τ νόματί σου ος δέδωκάς μοι φύλαξα, κα οδες ξ ατν πώλετο ε μ υἱὸς τς πωλείας, να γραφ πληρωθ».

ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ἑρμηνεύοντας τὸ χωρίο τοῦτο παρατηρεῖ : «Ἵνα ὦσιν ἕν, καθὼς σύ, Πάτερ, ἐν ἐμοί, καὶ ἐγὼ ἐν σοί» «Τί δέ ἐστιν, Ἐν ἡμῖν; Ἐν τῇ πίστει τῇ εἰς ἡμᾶς. Ἐπειδὴ γὰρ οὐδὲν οὕτως σκανδαλίζει ἅπαντας, ὡς τὸ διεσπάσθαι, τοῦτο κατασκευάζει ὥστε γενέσθαι ἕν. Τί οὖν; ἤνυσεν αὐτό, φησί; Καὶ σφόδρα ἤνυσεν. Ἅπαντες γὰρ οἱ διὰ τῶν ἀποστόλων πιστεύσαντες ἕν εἰσιν, εἰ καί τινες ἐξ αὐτῶν διεσπάσθησαν. Οὐδὲ γὰρ τοῦτο αὐτὸν παρέλαθεν, ἀλλὰ καὶ αὐτὸ προεῖπε, καὶ ἔδειξε τῆς τῶν ἀνθρώπων ῥαθυμίας ὄν [...] Εἴτε γὰρ περὶ σημείων, εἴτε περὶ ὁμονοίας, εἴτε περὶ εἰρήνης ὁ λόγος αὐτῷ, φαίνεται αὐτὸς αὐτοῖς ταῦτα παρεσχηκώς. Ὅθεν δῆλον ἦν, ὅτι παραμυθίας ἕνεκεν τῆς αὐτῶν ἡ αἴτησις γίνεται».

Στὴν συνέχεια οἱ Ἀπόστολοι κράτησαν αὐτὴν τὴν ἑνότητα κι ὅταν προέκυψε ζήτημα μεταξὺ τῶν Ἰουδαίων χριστιανῶν καὶ τῶν Ἐθνικῶν χριστιανῶν, μὲ Σύνοδο ποὺ ἔγινε στα Ἱεροσόλυμα τακτοποιήθηκε.

Ὅσο ὑπῆρχαν οἱ διωγμοὶ ἡ ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας ἦταν τόσο θαυμαστή! Μόλις ὅμως σταμάτησαν οἱ διωγμοὶ ἐμφανίστηκαν οἱ μεγάλες αἱρέσεις ποὺ διέσπασαν πολλὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας.

Ἃς ἀφήσουμε τὰ μεγάλα σχίσμτα τῆς ἀρχαίας  Ἐκκλησίας κι ἂς ἔρθουμε στὰ σχίσματα τοῦ νεότερου Ἑλληνικοῦ κράτους.
Ὑπεύθυνοι γιὰ τὴν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας εἶναι οἱ Ἐπίσκοποι.

Παρ’ ὅλο τὸν σεβασμὸ τοῦ λαοῦ πρὸς τοὺς ἐπισκόπους πολλὲς φορὲς ἡ Ἰερὰ Σύνοδος δίχασε αὐτὸ τὸ τίμιο σῶμα τῆς Ἐκκλησίας.

1.     Ὁ πρῶτος διχασμὸς τοῦ ποιμνίου ποὺ ταλαιπωρεῖ μέχρι σήμερα τὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας προέκυψε ἀπὸ τὴν ἀλλαγὴ τοῦ ἡμερολογίου.
2.     Τὸ δεύτερο χτύπημα ἐναντίον τοῦ ποιμνίου ἦρθε ἀπὸ τὴν Σύνοδο τοῦ Κολυμπαρίου.
3.     Καὶ σήμερα ἔφερε τὴν ἀπόγνωση στὸ ποίμνιο ἡ ἀπόφαση τῶν κλειστῶν Ναῶν. Σχεδὸν ὁλόκληρη τὴν Μ. Τεσσερακοστῆ οἱ χριστιανοὶ ἔμειναν χωρὶς τέλεση Θείας Λειτουργίας. Καὶ τὸ χειρότερο ἄφησαν τὰ μέλη ποὺ ἤθελαν νὰ ἀγωνιστοῦν χωρὶς τὰ ἐφόδια ποὺ χρειάζεται νὰ ἔχει ἕνας ἀγωνιστής. Σκεφτῆτε ἕναν στρατιώτη νὰ πηγαίνει σὲ πόλεμο χωρὶς κράνος, χωρὶς ὅπλο, χωρὶς χειροβομβίδες. Καὶ ὁ χριστιανός μαχητὴς χωρὶς ἀκολουθίες, χωρὶς Λειτουργίες, χωρὶς χαιρετισμούς, χωρὶς προηγιασμένες θ. Λειτουργίες, χωρὶς τὸ ἰσχυρότερο ὅπλο τὸ σῶμα καὶ αἷμα Χριστοῦ. Ἔμειναν δηλαδὴ,  ἄφησε ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἐκτεθειμένους στὸν ἀντίπαλο, ποὺ μᾶς τὸν περιγράφει ὁ ἀπόστολος Παῦλος. «Οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἡ πάλη πρός αἷμα καί σάρκα, ἀλλά πρός τάς ἀρχάς, πρός τάς ἐξουσίας, πρός τούς κοσμοκράτορας τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου, πρός τά πνευματικά τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις» (Ἐφεσ. 6, 12).

«...Ὁ ἀντίδικος ὑμῶν διάβολος», γράφει, «ὡς λέων ὠρυόμενος περιπατεῖ ζητῶν τίνα καταπίῃ» (Α΄ Πέτρ. ε΄ 8)· σὰν λιοντάρι πεινασμένο ποὺ μὲ τὴν τρομακτική του φωνὴ φοβερίζει τὸ θήραμά του κινεῖται ὁ διάβολος, προκειμένου νὰ καταστρέψει κάποιον πιστὸ χριστιανό».

Οἱ σύνοδοι γίνονται γιὰ νὰ ἑνώσουν καὶ νὰ στηρίξουν τὰ μέλη τῆς  Ἐκκλησίας κι ὄχι νὰ τὰ διχάσουν.

Οἱ Ποιμένες προστατεύουν τό ποίμνιο μέσα στήν στάνη καί τρέχουν ἔξω νά κυνηγήσουν τούς λύκους.

Ἐνῷ οἱ ψευτοποιμένες  τί κάνουν σήμερα; Στρογγυλοκάθονται οἱ ἴδιοι μέσα στὴν ἀσφάλεια τῆς στάνης, καὶ τὰ προβατάκια τὰ παρατᾶνε ἔξω νὰ τὰ κατασπαράξουν οἱ λύκοι...!!!

Ὁ ἅγιος Ἱωάννης Χρυσόστομος τονίζει καὶ πάλι: «Καὶ ἦν τοῦτο οὐ μικρὸν ἀλλὰ πάντων ὀλεθριώτερον, τὸ διασπάσθαι τὴν Ἐκκλησίαν».

Ἡ μόνη παρηγοριά ποὺ ἀπόμεινε εἶναι ὁ λόγος τοῦ Κυρίου μας «οὐκ ἀφήσω ὑμᾶς ὀρφανούς· ἔρχομαι πρὸς ὑμᾶς. ναὶ ἔρχομαι ταχύ. ἀμήν, ναὶ ἔρχου, Κύριε ᾿Ιησοῦ». Ἡ μόνη προσευχὴ τῶν πιστῶν σήμερα ποὺ βγαίνει ἀπ’ τὴν καρδιά τους εἶναι: «ἔρχου Κύριε, ἔρχου ταχύ».

Ἕνα ἐλάχιστο μέλος τῆς Ἐκκλησίας Νικόλαος Ρεντάκης.
  ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ ΒΡΑΔΥ - ΚΗΡΥΓΜΑ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΗ