"Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς" (Κατά Ιωάννη 8,32).

Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2017

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ κ.κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ "ΠΕΡΙ ΕΜΦΥΛΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΜΗΣΗΣ ΕΜΦΥΛΩΝ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΩΝ"


᾿Αριθμ. Πρωτ. 72                 ᾿Εν Πειραιε τ 18 ανουαρίου 2017
Πρός Τόν
ξοχώτατον Κύριον
Κωνσταντνον Γαβρόγλου
πουργόν
Παιδείας, ρευνας καί Θρησκευμάτων
. Παπανδρέου 37
151 80 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ

             Ἐξοχώτατε Κύριε Ὑπουργέ,
κζητν τήν μετέραν πιείκειαν διά τήν χλησιν τς μετέρας πιστολς φείλω νά ναφέρω τι μετ’ ασθημάτων χαρς καί γαθς λπίδος πληροφορήθημεν τήν εδησιν τς ναλήψεως τν μετέρων πουργικν καθηκόντων, διότι μετέρα ξαίρετος προσωπικότης ναγνωρίζεται διά τήν βαθύτητα τς πιστημονικς Της πληρότητος καί τήν πολυσήμαντον συμβολήν Της ες τά καδημαϊκά δρώμενα. Εναι διαιτέρως σημαντικόν τό γεγονός τι κοσμεσθε πό ξαιρέτου θους καί φέρετε ς προσωπικήν περιουσίαν πέραν τν μετέρων πιστημονικν περγαμηνν καί τά τιμαλφέστατα θησαυρίσματα το Γένους, κ τς Βασιλίδος τν πόλεων.
Τυγχάνω Μητροπολίτης τς ναυλόχου πόλεως το Πειραις καί κατά τατα ταπεινός διαχειριστής το ερο της ργου, πού ντός τς ποκαραδοκίας το κτιστο κόσμου, γκαινίζει καί γκαθιδρύει τήν περχονικήν βασιλείαν το Παναγίου Θεο. Πέραν το κοινωνικο καί φιλογενος καί φιλανθρωπικο ργου τς καθ’ μς . Μητροπόλεως, ποία σιτίζει καθημερινς 6.000 μπεριστάτων συνανθρώπων διακρίτως θρησκείας, γλώσσης θνοτικς των καταγωγς, λειτουργε διά το δρύματος Προστασίας Νεότητος κπαιδευτήρια μή κερδοσκοπικο χαρακτρος, τά ποα νιδρύθησαν διά τς πολυτιμήτου δωρες το μακαριστο Μητροπολίτου Σισανίου καί Σιατίστης κυρο Πολυκάρπου Λιώση καί τς όκνου ποιμαντικς φροντίδος το προκατόχου μου Μητροπολίτου κ. Καλλινίκου. ς εχερς ντιλαμβάνεσθε, πρωταρχικός σκοπός τς λειτουργίας καί τς δράσεως το μή κερδοσκοπικο δρύματος Προστασίας Νεότητος πού παραλλήλως λειτουργε καί Σχολάς κκλησιαστικν Τεχνν, εναι καί μεταλαμπάδευσις τν ζωπύρων το Γένους ες τήν διάδοχον γενεάν καί γχρίστωσις τν ρθοδόξων νέων καί δημιουργία λοκληρωμένων χαρακτήρων διαπνεομένων πό το ζειδώρου πνεύματος το Πολιτισμο τς καθ’ μς νατολς, πνεύματος λευθερίας, φιλαλληλίας, συναντιλήψεως καί ποδοχς τς τερότητος καί σφαλς πνεύματος ρωϊκς ντιστάσεως ες τόν λοκληρωτισμόν τς Νέας ποχς, τς κυριαρχίας τν γορν καί τς νατροπς τς νθρώπινης ντολογίας καί φυσιολογίας. Σημειωτέον τι ντός τς Μητροπολιτικς μν περιφερείας δραστηριοπονται ναργς δύο Ρωμαιοκαθολικά Σχολεα πού νήκουν ες Ρωμαιοκαθολικά Μοναστικά Τάγματα καί πομένως λειτουργία τν ρθοδόξων κπαιδευτηρίων εναι πιβεβλημένη καί ξ ατο το γεγονότος. 
Μετά πολλς κπλήξεως καί βαθυτάτης δύνης πληροφορήθην τι πεστείλατε τήν π’ ριθμ. Πρωτ. Φ20.1/220482/Δ2/23.12. 2016 γκύκλιον το μετέρου πουργείου τήν 23/12/2016 μέ θέμα: «Υλοποίηση στο Γυμνάσιο Θεματικής Εβδομάδας και Ευαισθητοποίησης σε ζητήματα Διατροφής, Εθισμού-Εξαρτήσεων και Εμφύλων Ταυτοτήτων κατά το Σχολικό έτος 2016-2017» καί ες τό Γυμνάσιον τν κπαιδευτηρίων τς . Μητροπόλεως Πειραις ες τήν ποίαν ντέλλεσθε ες τήν νότητα «μφυλες Ταυτότητες» πού φορον τούς φήβους μαθητάς, -τριες νά νασχοληθουν μέ θέματα : «1. Σωματικές λλαγές στήν φηβεία, 2. Βιολογικό καί Κοινωνικό φλο, 3. ποδομώντας τά μφυλα στερεότυπα καί 4. νθρώπινα δικαιώματα καί δικαιώματα τν γυναικν» Ες τήν νότητα πού φορ γονες καί κπαιδευτικούς, ναφέρεται πέραν τν λλων καί τό θέμα: « μοφοβία καί τρανφοβία στήν κοινωνία καί τό σχολεο». Καλονται δέ ο φηβοι μαθηταί. -τριες πως χουν «βιωματικές προσεγγίσεις μαζί μέ τήν πληροφόρηση πού πιτρέπουν στήν συνέχεια τήν ναστοχαστική διαδικασία καί διευκολύνουν τήν νάπτυξη τς κριτικς στάσης» (σελ. 2) καί ποχρεοται σύλλογος τν διδασκόντων νά κοινοποιήση ως τίς 10.2.2017 τελικόν σχέδιον λοποιήσεως τς θεματικς βδομάδος ες τόν ρμόδιον Σύμβουλον Παιδαγωγικς εθύνης το Σχολείου (σελ. 5).
ξοχώτατε κ. πουργέ,
πιτραπήτω μοι μετά πολλο σεβασμο νά ναφέρω τι ο τερες δύο νότητες τς θεματικς βδομάδος πού προβλέπονται ες τήν μετέραν γκύκλιον «Διατροφή καί ποιότητα ζως» καί «πρόληψη θισμο καί ξαρτήσεων» ελικρινς τιμον τό μέτερον πουργεον καί τήν σχετική εσήγησι το ΙΕΠ καί ασθάνομαι τήν ποχρέωσι πως κ προσώπου τν κπαιδευτηρίων τς καθ’ μς . Μητροπόλεως συγχαρ μς.
νότης μως «μφυλες ταυτότητες» καί δι’ ατς πιδιωκομένη στοχοθεσία λλοτριώσεως τς ντολογίας καί φυσιολογίας τν φήβων εσάγεται διά πρώτην φοράν ες τήν κπαιδευτικήν διαδικασίαν τς χώρας μας  καί μάλιστα νευ τς γνώμης τν γονέων καί κηδεμόνων ο ποοι ντιδημοκρατικς καί αταρχικς δέν ρωτήθησαν άν πιθυμον νέχονται μίαν τοιαύτην στρέβλωσιν τς φυσιολογίας τν τέκνων των. μεθοδευμένη διαφήμισις τς νατροπς τς νθρωπίνης ντολογίας καί φυσιολογίας ες ώρους καί εαισθήτους φήβους ποτελε καί κζητ τήν μετέραν συγγνώμην διά τόν βαρύν ρον «γκλημα καθοσιώσεως» καί διαπορ ελικρινς πς μες ς πανεπιστημιακός καί παιδαγωγός πετρέψατε μίαν προδήλως ντιεπιστημονικήν καί ντιανθρωπίνην μεθοδείαν ες βάρος τν ώρων καί σχηματιζομένων πνευματικς καί σωματικς νέων λλήνων.
Θεωρ τι πήρξατε θμα δολίων κέντρων πού πιδιώκουν διά τς σαπροποιήσεως το νθρωπίνου προσώπου, τήν χωματοποίησι τς ψυχς του καί τήν καταδολίευσι τς λευθερίας του καί σφαλς τήν κπτωσί του ες χειραγωγούμενον θυρμα καί ποζύγιον. Μετά τήν θεσμοθέτησι πό τό λληνικόν Κοινοβούλιον τς ψυχοπαθολογίας τς νατροπς τς νθρωπίνης ντολογίας μέ τήν θεσμοθέτησι το συμφώνου συμβιώσεως τν λεγομένων μοφυλοφίλων πού ποτελον δυστυχ καί τραγικά πρόσωπα τά ποα τέχνως καί ντιανθρωπίνως μιμονται τό τερον φλον, ς ννόμου γαθο, λθεν μετέρα γκύκλιος διά νά προπαγανδίση τήν διαστροφήν καί τήν στρέβλωσι τς νθρωπίνης σεξουαλικότητος καί μάλιστα μέ τό ψευδές καί γελοιωδέστατον πρόταγμα το δθεν προοδευτισμο, πως δυστυχς μέλος το ΔΣ τς ΟΛΜΕ σημείωσε (φημ. Συντακτν 16.1.2017).
ς καθηγητής τς στορίας τν πιστημν σφαλς γνωρίζετε τόν περιώνυμον στορικόν Κάσσιον Διώνα ποος συνέγραψε 9τομον στορίαν τς Ρωμαϊκς περιόδου, που ναφερόμενος ες τό β΄βιλίον τς στορίας ατο ες τόν παράφρονα ατοκράτορα τς Ρώμης Νέρωνα ναγράφει, τι ερημένος συνψε γάμον μετά δύο πελευθέρων λλήνων τόν σωματώδη Πυθαγόρα καί τόν γυνακώδη Σπόρον, τόν ποον κατέστησε κτομίαν καί νόμασε Σαββίναν. Τόση προοδευτικότης λοιπόν, ξοχώτατε κ. πουργέ, ν τει 2017 νά καλονται ο φηβοι μαθητές καί μαθήτριες νά μιμονται τόν παράφρονα Νέρωνα;
Διαμαρτυρόμενος διά τήν παράδεκτον ατήν νέργειαν το μετέρου πουργείου καί μν, καθηκόντως καί ρμοδίως γνωρίζω μν τι ες τά κπαιδευτήρια τς καθ’ μς . Μητροπόλεως δέν θά πιτρέψωμεν κ προσώπου τν γονέων καί κηδεμόνων, ο ποοι μέ συγκεκριμένον σκοπόν μπιστεύονται τά τέκνα των ες τήν κπαιδευτικήν προσπάθειαν τς Μητρός κκλησίας, τοιαύτας δαιμονιώδεις ντιεπιστημονικάς, ς χομεν καταδείξει ες τό μέτερον πόνημα: «ΚΟΣΜΟΣ: ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ; «ΤΥΧΑΙΟΤΗΣ ΠΑΝΣΟΦΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΣ; ΦΥΣΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΕΡΙΝΟΗΤΟΣ ΘΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ;», (Πειραιεύς 2012) καί νερματίστους στρεβλώσεις το νθρώπου πού θίγουν βαναύσως ν τατ καί τό συνταγματικς προστατευόμενον ννομον δικαίωμά μας το ρθρου 13 τς λευθερίας τς θρησκευτικς μας συνειδήσεως, ποία προσβάλλεται καταφώρως πό τήν καταναγκαστικήν πιβολήν τς νατροπς τς νθρωπίνης ντολογίας καί το Θείου Νόμου «ρσεν καί θλυ ποίησεν ατούς» (Γεν. 1,27) καί τς πενοχοποιήσεως καί προωθήσεως τν παρά φύσιν σελγειν α ποαι κατά τόν Εαγγελικόν Νόμον πιφέρουν τήν σχσιν πό τάς κτίστους νεργείας το ν Τριάδι Τρισαγίου Θεο (Α΄ Κορ. 6, 9-10) καί δηγον ες τόν πνευματικόν θάνατον κατά τό Γραφικόν «κα επε Κριος Θες· ο μ καταμεν τ πνεμ μου ν τος νθρποις τοτοις ες τν αἰῶνα δι τ εναι ατος σρκας» (Γεν. 6,3). σφαλς θά νασχοληθον τά κπαιδευτήριά μας μέ τάς δύο λλας νότητας πού προάγουν καί βοηθον τήν διαμόρφωσι το χαρακτρος τν νέων.
ν κατακλείδι ναφέρω ες μς τι ς μέλος τς Δ.Ι.Σ. τς παρούσης Συνοδικς Περιόδου, τό ν λόγ φρικδες θέμα θά τό εσαγάγω νώπιον Ατς.
Περαίνων παρακαλ θερμς τήν μετέραν μφρονα καί λλογιμωτάτην ξοχότητα, πως νακαλέσ τήν συγκεκριμένην γκύκλιον καί ποσοβήση τό πικείμενον νοσιούργημα, διότι ς τυγχάνει τος πσι γνωστόν πό τούς Δημοσίους λειτουργούς δύνασαι νά παιτες τήν νομιμότητα λλά χι τόν ρωϊσμόν καί κατά τατα ο Διευθυνταί τν σχολικν μονάδων φοβούμενοι διά τήν θέσιν των καί τόν προπηλακισμόν πού ργολαβικς ναλαμβάνουν ες βάρος τν νθισταμένων, ο γνωστοί νστρούκτορες το πραγματικο σκοταδισμο καί τς ληθος μισαλλοδοξίας, ρευνητέον άν σεβόμενοι τόν Θεόν καί αυτούς καί κηδόμενοι τν μαθητν καί μαθητριν τους θά ντιδράσουν.
Μετά τιμς
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ Πειραις ΣΕΡΑΦΕΙΜ
Κοινοποίησις: ρίτιμον κ. ωάνναν Κονίδη, Πρόεδρον δρύματος Προστασίας Νεότητος, παρ’ μν